YTB ile TÜBİTAK arasında işbirliği protokolü imzalandı

Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı (YTB) ile TÜBİTAK arasında işbirliğini sürdürmek ve ortak çalışmaları arttırmak amacıyla bir protokol imzalandı.YTB Başkanı Abdullah Eren’in TÜBİTAK’ı ziyaretinde esnasında iki kurum arasında işbirliği protokolü imzalandı.

YTB ile TÜBİTAK arasında işbirliği protokolü imzalandı

Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı (YTB) ile TÜBİTAK arasında işbirliğini sürdürmek ve ortak çalışmaları arttırmak amacıyla bir protokol imzalandı.
YTB Başkanı Abdullah Eren’in TÜBİTAK’ı ziyaretinde esnasında iki kurum arasında işbirliği protokolü imzalandı. İmzalanan protokolle iki kurumun ortak bilimsel faaliyetler yürütmesi ve karşılıklı bilgi ve veri aktarımının geliştirilmesi çalışmalarına ivme kazandırılması amaçlanmakta olup, gerek akademik, gerekse bilimsel anlamda pek çok ortak faaliyetin gerçekleştirilmesinin önü açıldı. Bahse konu protokol ile Türkiye’nin nitelikli insan gücünün artırılması, küresel olarak yerli ve yabancı nitelikli insan gücünün tespit edilmesi ve teşvik edilmesi hususlarında etkin bir çalışma ağı kurularak, akademik ve bilimsel iş birliğini geliştirecek ortak projeler yürütülmesi hedefleniyor.
Anlaşma sayesinde YTB tarafından yürütülen Evliya Çelebi programı da dâhil olmak üzere yurt dışında yaşayan Türk kökenli gençler Türkiye’yi ziyaretleri esnasında TÜBİTAK’ın bilim merkezleri ve araştırma merkezlerini de ziyaret edecek. Bu sayede TÜBİTAK faaliyetleri aracılığı ile ülkemizin bilimsel, akademik ve teknolojik alanda sahip olduğu kapasite ve potansiyel tüm dünyaya tanıtılacak. Söz konusu faaliyetlerle ülkemizin bilim, teknoloji ve yenilik alanında görünen etkisi artacak, kısa dönemde Türkiye’nin geleceğe yatırım yapmaya yönelik süreçleri desteklenmiş olacak. Bunun yanı sıra TÜBİTAK ile bilim diplomasisi alanında yolları kesişen YTB’nin yürütmekte olduğu ‘Türkiye Stajları’ programı kapsamında Türkiye’ye getirilen öğrencilerin TÜBİTAK ve bağlı kurumlarında staj yapabilmeleri için ortak çalışmalar planlanacak. Ortak faaliyet yürütülecek alanlar arasında yurt dışında yaşayan vatandaşlara ilişkin bilgi, veri ve analiz ihtiyacı duyulan konulara yönelik Ar-Ge projelerinin desteklenmesi, “Türkiye Burslusu” öğrencilerinin bilişim teknolojileri alanında yetkinliklerinin artırılmasına yönelik ortak çalışmaların planlanması ve bu öğrencilerin TÜBİTAK tarafından desteklenen projelerde yer alabilmelerine yönelik düzenlemelerin yapılması, yurt dışında yerleşik ve/veya bilimsel faaliyetlerini yurt dışında sürdüren Türk bilim insanlarına yönelik ortak çalışmaların planlanması yer alıyor. Protokol metninin her iki kurumun gerek ülkemizde, gerek yurt dışında, gerek ise diasporamıza yönelik faaliyetlerde kısa sürede olumlu etki oluşturması bekleniyor.