Zonguldak neresidir?

Zonguldak neresidir?

Karadeniz kıyısında bulunan Zonguldak şehri, limanları ve taşkömürü madenleri ile Türkiye’nin önemli illerinden biridir. Şehrin 125 bin nüfusu bulunmaktadır. 3306 kilometre kare yüzölçümü bulunan şehrin rakımı ise 13 metredir. Fransızca ‘zone’ ve Türkçe ‘Göldağı’ sözcüklerinin birleşmesiyle Zonguldak ismi ortaya çıkmıştır. Şehirde bulunan kömür ocaklarını ilk olarak Fransızlar işletmiştir. Bu dönemde rakımı en yüksek bölge olan Göldağı adına, başına alan ya da bölge anlamına ‘zone’ sözcünü eklenmiştir. Böylelikle ortaya çıkan ‘Zone Göldağı’ ismi zamanla halk arasında Zonguldak halini almıştır. Birinci Dünya Savaşı’ndan sonra Fransız işgaline uğrayan şehir, Müdafaa-i Hukuk Cemiyetine bağlı güçlerin direnişi sayesinde 21 Haziran 2020 tarihinde kurtarılmıştır. Zonguldak’a bağlı Ereğli bölgesi Hristiyanlığın ilk yayıldığı yerlerden biri olma özelliğindedir.

Zonguldak Haberleri