Bakanlar kurulu nedir?

Bakanlar kurulu nedir?

Demokratik devletlerde hükümeti oluşturan tüm bakanların ve hükümet başkanının toplanarak hükümetin atacağı adımlar, uygulayacağı politikalar, yol haritası vb.nin görüşülüp tartışıldığı ve bazı kararlar alınan kurula, Bakanlar Kurulu ya da Kabine adı verilir. Bu kurulda alınan kararlar başbakan için yasal olarak tavsiye niteliğindedir. Bakanlar kurulunda soru, gensoru, genel görüşme, meclis araştırması ve meclis soruşturması gibi siyasi denetleme yolları kullanılır. Türkiye’de başkanlık sistemine geçiş ile birlikte bakanlar kurulu, Cumhurbaşkanlığı Kabinesi’ne dönüşmüştür.

Bakanlar kurulu Haberleri