Bilim kurulu

Bilim kurulu

Bilim kurulu, Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı tarafından COVID-19 hastalığıyla mücadele amacıyla 10 Ocak 2020 tarihinde kurulmuş olan bir danışma kuruludur. Bu kurul; enfeksiyon, göğüs hastalıkları, viroloji, mikrobiyoloji, iç hastalıkları ve yoğun bakım gibi alanlarda üniversitede akademisyen olarak çalışan bilim insanlarından oluşur. Bilim kurulunun başkanı, Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanı olan Fahrettin Koca’dır. Bilim kurulu 38 kişiden oluşmaktadır. Kuruluşundan beri her gün Sağlık Bakanlığı binasında toplanan bu kurul, pandemi ile ilgili kararlarını kamuoyu ile paylaşmaktadır. Bu kurulun önemli görevlerinden biri de medyada yayılan bilimsel olmayan bilgiler konusunda vatandaşı uyarıp doğru bilgilendirmeyi yapmaktır. COVID-19 ile mücadelede bilgilendirme kitapçığı hazırlayan bilim kurulu, bu kitapçığın tüm sağlık birimi ve kamu kurumlarına dağıtımının yapılmasını sağlamıştır.

bilim kurulu Haberleri