Devlet Arşivleri Genel Müdürlüğü Haberleri

Muhtıra nedir?

Günlük hayatta duyulan ve ve anlamı merak edilen ‘muhtıra’ kelimesi, TDK’ye göre farklı anlamları vardır. Arapça kökenli olan muhtıra kelimesi, herhangi bir şeyi anımsatmak ve uyarmak anlamında kullanılır.

Haber 07-04-21 10:56

Osmanlı'nın tapu defterleri, Devlet Arşivlerine devredildi

Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü arşivindeki Osmanlı dönemine ait 2 bin 831 belge ve tapu tahrir defterleri, imzalanan protokolle Devlet Arşivleri Genel Müdürlüğüne teslim edildi - Devredilen defter ve belgeler arasında nahiye, köy ve mezralarda bulunan tımarların dirlik sahiplerine göre tutulduğu "Der-Dest Defterleri" ve Defterhanenin günlük bilgileri ile ilgili tutulan ve tımar sisteminin en önemli kaynağını teşkil eden "Ruznamçe Defterleri" de yer alıyor - Askerlerle ilgili bilgileri kapsayan, savaş sırasında da orduya dahil olacak cebecilerin kaydedildiği Cebe Defterleri de devredilen belgeler arasında bulunuyor

Haber 01-06-18 11:15

Kazakistan'da Osmanlı belgeleri sergisi

Türkiye'nin Astana Büyükelçisi Nevzat Uyanık: - "Osmanlı Devleti, 16. yüzyıldan itibaren bölgeye ilgi göstermiş, Hive, Buhara, Semerkand ve Hokand Hanlıklarına elçiler göndererek siyasi ilişkiler kurmuş, bölgedeki kardeş halklarla ekonomik, kültürel ve beşeri ilişkilerin güçlendirilmesi için çalışmıştır" - Devlet Arşivleri Genel Müdürü Prof. Dr. Uğur Ünal: - "Arşivimizde yer alan belgeler sadece Türkiye’nin geçmişine ait belgeler olmayıp aynı zamanda Osmanlı Devleti'nin idaresinden ayrılmış bugünkü kırktan fazla bağımsız devletin de arşiv belgesi hüviyetindedir"

Haber 15-05-18 20:49

40 milyon tarihi hafıza dijital ortamda

Devlet Arşivleri Genel Müdürlüğünce Osmanlı ve Cumhuriyet dönemi hafızasını içinde barındıran 40 milyon görüntü dijital ortama aktarıldı - Devlet Arşivleri Genel Müdürü Ünal: "Şu anda 40 milyon görüntüye ulaşmış durumdayız. Sadece 2017'de 7,5 milyon evrakı dijital ortama aktardık. Bu yıl ise hedefimiz 8 milyonu aşmak" - "Bizim milletimize ve gelecek kuşaklara karşı önemli bir sorumluluğumuz o evrakın muhafaza edilmesi, her türlü fiziki saldırıdan veya temastan da korunması. Dolayısıyla biz artık bunları dijital ortama alıyoruz ve araştırmacıların, kamuoyunun hizmetine sunuyoruz"

Haber 13-04-18 11:15

Diğer Haber Etiketleri

Devlet Arşivleri Genel Müdürlüğü 'Atatürk’ün vasiyeti kayboldu' iddialarını yalanladı

Devlet Arşivleri Genel Müdürlüğü, son günlerde bazı basın-yayın organlarında yer alan "Atatürk'ün vasiyeti kayboldu” konulu haberlerle ilgili açıklama yaptı.

Haber 11-03-15 17:48