VİDEO

İş sözleşmelerinde ki cezai şart nedir, nasıl olması gerekir?

Mynet Hukuk

Mynet Hukuk

07 Aralık 2018

Avukat Mizgin Doğan, 'İş sözleşmelerinde ki cezai şart nedir, nasıl olması gerekir' sorusunu cevapladı. İş sözleşmelerinde aşırı miktardaki cezai şartların hakim tarafından indirilmesi Türk Borçlar Kanunu’nun 182. Maddesinde düzenlenmiştir. Hakimin cezai şartı indirebilmesi için sözleşmedeki cezai şart “fahiş” yani aşırı olmalıdır. Yargıtay’a göre bu aşırılık durumunun belirlenmesinde her iki tarafın da ekonomik durumları, ödeme gücü, adil ölçü, alacaklarının uğradığı zarar miktarı, borçlunun sağladığı yarar, kusur derecesi ölçüt alınmalı ve gerekirse bilirkişiden yararlanılarak hakkaniyete uygun bir cezai şartın belirlenmelidir.