Kısa Çalışma Ödeneği

Kısa Çalışma Ödeneği

Kısa çalışma ödeneği, çeşitli sebeplerle (ekonomik, kriz, sektör durumu vb.) bir kurumun normal çalışma saatlerini azaltmak durumunda kalması ve ya da işyerinin belli bir süreyle faaliyetlerini bütünüyle veya kısmen durması durumunda iş yerinin sigortalı çalışanlarına gelir desteği sağlayan bir uygulamadır. Uygulamanın çeşitli şartları vardır. Çalışma süresinin en az üçte bir oranında azaltılması, faaliyetlerin de en az bir ay süreyle durdurulmuş olması gerekmektedir.

Kısa Çalışma Ödeneği Haberleri