NATO nedir? Görevi nedir?

NATO nedir? Görevi nedir?

NATO, açılımı Kuzey Atlantik Antlaşması Örgütü olan uluslararası askeri ittifaktır. 1949 yılında kurulan NATO’nun amacı, üyelerinin özgürlüğünü ve güvenliğini siyasi ve askeri yollarla garanti etmektir.

NATO Genel Sekreterliğini Jens Stoltenberg yürütmektedir. NATO, demokratik değerleri destekler ve üyelerin sorunları çözmek, güven inşa etmek ve uzun vadede çatışmayı önlemek için savunma ve güvenlikle ilgili konularda danışma ve işbirliği yapmalarına olanak sağlar.

Anlaşmazlıkların barışçıl çözümüne kararlı olan NATO, diplomatik çabalar başarısız olursa, kriz yönetimi operasyonlarını üstlenecek askeri güce sahiptir. Üye ülkeler her düzeyde ve çeşitli alanlarda güvenlik konularında danışır ve kararlar alır. Bir “NATO kararı”, tüm kararlar fikir birliği ile alındığı için 30 üye ülkenin hepsinin ortak iradesinin ifadesidir.

NATO Haberleri