Kök Türk Kök Börü

2.447 İZLENME
Türkçülükten ürken ve ona sırt çeviren devlet adamı, bu korkunç gafletini, ince ve başarılı bir siyaset sanacak kadar da fikirsizdir. O, Türkiye vatandaşı oldukları halde, başka soyların şuuruna sahip bulunan ve Türklük davasından ayrı dâvâlar ardında olanların bu ince (!) siyaset ile aramızda eriyip zararsız hâle geleceği hayalindedir. Bu düşüncenin, Osmanlıcılık siyasetini hortlatmak gayreti olacağına onu inandırmak imkânsızdır. Çünkü kafası, 1944’ teki Türkçülük düşmanlığı sırasında ekilen ihanet tohumlarının tortuları ile doludur. Bizler, yeni Hunlar'ız; Bizler, yeni Göktürkler'iz; Bizler,Soyumuz, Saf Türk Soyudur; Dilimiz, arınmış Türkçe'dir; Töremiz; ne Arap'ın, ne Kıro'nun ne de Batı'nın töresidir, özbeöz Türk'ün töresidir. Türk'ün töre ve kültürünü, yaşam tarzı olarak benimseyip yaşar ve yaşatırız. Ulu Tanrı Türk'ü Korusun! Türkçülük, Türk milliyetçiliğidir. Ona düşmanlık ancak Türk milletinin düşmanlarına yakışır bir davranıştır. Yani kızıl veya yeşil beynelminelcilere…

Videolar