Hazine ve Maliye Bakanlığı

Hazine ve Maliye Bakanlığı

Türkiye Cumhuriyeti Hazine ve Maliye Bakanlığı, Türkiye’de hazine ve mali işlerden sorumlu bakanlıktır. Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığına bağlı olarak çalışır. Kurumun geçmişi Maliye Bakanlığı’nın kuruluş tarihi olan 2 Mayıs 1920’ye uzanmaktadır. Maliye Bakanlığı ile Hazine Müsteşarlığının KHK ile birleştirilmesi ile kurulmuştur. Göre ve yetkileri arasında ekonomi politikalarının hazırlanması ve uygulanması, devletin hesaplarının tutulması, vergi denetimi politikalarını belirlemek ve uygulamak; kamu finansmanı, yabancı ülkelerden borç ve hibe alımı ile ekonomik ilişkilerin yönetimi; ekonomik kalkınma planı hazırlamak ve uygulamak gibi pek çok kalem bulunmaktadır. Ayrıca bakanlığa bağlı Defterdarlık, çeşitli genel müdürlükler ile DMO, Kamu İhale Kurumu, Özelleştirme İdaresi Başkanlığı gibi kurum ve kuruluşlar bulunmaktadır.

Hazine ve Maliye Bakanlığı Haberleri