KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNU KAPSAMINDA BİLGİLENDİRME VE ADAY AYDINLATMA METNİ

İşbu aydınlatma metni ile siz değerli adaylarımızın kişisel verilerinin, Mynet Medya Yayıncılık Uluslararası Elektronik Bilgilendirme ve Haberleşme Hizmetleri A.Ş. ( Şirket) tarafından veri sorumlusu olarak 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (KVKK) uyarınca işlenmesine ve KVKK kapsamındaki haklarınıza ilişkin sizi bilgilendirmeyi amaçlamaktayız.  

Şirket, kişisel verilerinizi işe alım sürecini başlatmak ve yürütmek/sürdürmek, Şirket içinde belirli bir pozisyon için uygunluğunuzu değerlendirmek ve karara bağlamak amacıyla işlemektedir. İşleme faaliyetinin detayları aşağıdaki tabloda açıklanmıştır:

Veri Kategorisi İşlenen Kişisel Veri Veri İşlemenin Amacı Hukuki Sebep

Kimlik Bilgileri

Ad, Soyadı

Başvurulan Pozisyona Uygunluğun Değerlendirilmesi


KVKK Madde 5 (2) (f) uyarınca; veri sorumlusunun meşru menfaati uyarınca veri işlemenin zorunlu olması

İletişim Bilgileri

E-posta Adresi, Telefon Numarası, Adres

Özlük Bilgileri

Eğitim Bilgileri, Geçmiş Çalışma Bilgileri

Mesleki Bilgiler

Çalışılan Kurum ve Pozisyon

Diğer

Hobileri, Yabancı Dil Seviyesi, Sertifikalar, Kişilik Envanteri Test Sonuçları

Kişisel verilerinizi yukarıda sayılanlarla uyumlu olan ilgili amaçlar için kullanabiliriz. Kişisel verilerinizi yukarıda belirtilen amaçlar dışında bir amaç için kullanmamız gerekirse, sizi bilgilendireceğiz ve veri işlememizin hukuki sebebini size açıklayacağız.

Kişisel verileriniz (i) sizin tarafınızdan paylaşılır veya (iii) referans olarak belirttiğiniz üçüncü kişilerden toplanır. Veri toplama yöntemi başvuru yaptığınız yönteme bağlı olarak değişebileceğinden, veriler fiziki dokümanlar aracılığıyla ya da elektronik ortamda toplanabilir ve kısmen otomatik yöntemlerle işlenebilir.

İşe alım sürecinde paylaşacağınız kişisel verilerinizi, sunucularımızın barındırılabilmesi için hizmet aldığımız Veri Merkezi Hizmeti Sağlayıcı Firma ile sunucular aracılığıyla,  KVKK Madde 5 (2) (f) uyarınca; veri sorumlusunun meşru menfaati uyarınca paylaşmaktayız. 

Kişisel verilerin korunmasına ilişkin mevzuat kapsamında, KVKK Madde 11 uyarınca sahip olduğunuz haklarınızı kullanmak için, “Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ” uyarınca;

  1. Yazılı olarak Reşitpaşa Mah. Katar Cad. İtü Arı Teknokent 2-B Blok No:4/2 D:601 Sarıyer İstanbul adresine, 

  2. kvkk@mynetgroup.com adresine daha önce Şirket’e bildirdiğiniz ve Şirket sisteminde kayıtlı bulunan elektronik posta adresinizden elektronik posta yoluyla veya 

  3. mynet@hs01.kep.tr kayıtlı elektronik posta adresine kayıtlı elektronik posta yoluyla müracaat edebilirsiniz. 

Başvurunuzun ayrıca bir maliyeti gerektirmesi hâlinde, Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından belirlenen tarifedeki ücret alınabilecektir.

Saygılarımızla, 

Mynet Medya Yayıncılık Uluslararası Elektronik Bilgilendirme ve Haberleşme Hizmetleri A.Ş.