VİDEO

Mirasın reddi nedir?

Mynet Hukuk

Mynet Hukuk

26 Aralık 2018

Avukat Bilal Çelik, 'Mirasın reddi nedir' sorusunu cevapladı. Mirasın reddi terekenin kapsamındaki tüm hak ve borçların reddedilmesi anlamına gelir. Bu anlamda mirası reddeden mirasçı terekeden kaynaklanan haklarına haiz olamayacağı gibi yine terekeden doğan borçları da ödemekle mükellef olmayacaktır. Kural olarak yasal ve atanmış mirasçılar, mirası reddetme hakkına haizdirler.