VİDEO

Şufa (Önalım) hakkı davası nedir?

Mynet Hukuk

Mynet Hukuk

07 Aralık 2018

Avukat Bilal Çelik, 'Şufa (Önalım) hakkı davası nedir?' sorusunu cevapladı. Önalım hakkı, paylı mülkiyette bir paydaşın taşınmaz üzerindeki payını tamamen veya kısmen üçüncü kişiye satması halinde diğer paydaşların öncelikle satın alma hakkını ifade eden bir haktır. Önalım hakkı alıcıya karşı dava açarak kullanılır. Önalım hakkı sahibi, adına paylı tesciline karar verilmeden önce satış bedeli ile alıcıya düşen tapu giderlerini hakim tarafından belirlenen süre içerisinde, hakimin belirleyeceği yere nakden yatırmakla yükümlüdür.

Okuyucu Yorumları 0 yorum