Türkiye Cumhuriyeti Ziraat Bankası A.Ş. / Arsin/Trabzon Şubesi

Adres: Yeşiltepe Mah. Devlet Karayolu Cd. No: 268 / A 61900 Arsin T abzon 61900