CEVAPLAR

atestopu36

Fıilden isim yapan ekler

atestopu36 29 Ekim 2013 sordu
CEVAPLA
CEVAPLAR
Fiilden İsim Yapan Ekler:Fiil kök veya gövdelerine gelerek isim yapan eklere denir. –ca:düşün—ce, eğlen—ce –ocak—ecek: giyecek, yok—ocak, aç—ocak –ak:yat—ak, kaç—ak, dur—ak, –ga:böl—ge, bil—ge, süpür—ge, –gan:çalış—kan, unut—kan, kay—gan –gı:sev—gi, çal—gı, as—kı –gıç:bil—giç, dal—gıç, başlan—gıç –gın:yor—gun, bil—gin, bez—gin, bit—gin –ı,–i:yaz—ı, öl—ü, yap—ı, çat—ı, kok—u, doğ—u –ıcı—ici:yap—ıcı, gör—ücü, al—ıcı, sat—ıcı, –ık—ik:kes—ik, aç—ık, göç—ük, –ım—im:say—ım, seç—im, öl—üm, ölç—üm –ın—in:yığ—ın, ak—ın, tüt—ün, ek—in, –nç:gül—ünç, sev—inç –ıntı:kes—inti, çık—ıntı, dök—üntü, –ır-er:gel—ir, gid—er, ok—ur, –ış:otur—uş, yürü—y-üş, –ıt:geç—it, yak—ıt, ölç—üt, –ma:gülmeyi severim , konuşmayı bil. –mak:gelmek, gitmek –tı:belir—ti, kızar—tı,
wert_scoter
wert_scoter  - 29 Ekim 2013 cevapladı
Eğitim kategorisindeki diğer sorular
25 25=50-45=5-3=48 +3
Misafir  - 03 Aralık 2021 sordu
2 Cevap