CEVAPLAR

the_morriss

Nedir bu "İkiz Yasalar" ?

the_morriss 03 Haziran 2012 sordu
CEVAPLA
CEVAPLAR
(Kanun No: 4867) (Kabul Tarihi : 4.6.2003) Madde:1– Bütün halklar kendi kaderlerini tayin hakkına sahiptir. Bu hak vasıtasıyla halklar kendi siyasal statülerini serbestçe tayin edebilir ve ekonomik, sosyal ve siyasal gelişmelerini serbestçe sürdürebilirler. Madde: 2– Bütün halklar uluslararası hukuka ve karşılıklı menfaat ilkesine dayanan uluslararası ekonomik işbirliği yükümlülüklerine zarar vermemek koşuluyla, doğal kaynakları ve zenginlikleri üzerinde kendi yararına serbestçe tasarrufta bulunabilir. Bir halk sahip olduğu maddi kaynaklardan hiç bir koşulda yoksun bırakılamaz. Madde: 3– Kendini yönetemeyen ve vesayet altındaki ülkelerden sorumlu olan Devletler de dahil, bu Sözleşmeye taraf bütün Devletler, kendi kaderini tayin hakkının gerçekleştirilmesi için çaba gösterir ve Birleşmiş Milletler şartının hükümlerine uygun olarak bu hakka saygı gösterir. 2000'de imzalanan yasalardır. Fakat yürürlüğe 2003'de girmiştir. Bu tarih bize neyi hatırlatıyor? Amerika'nın Irak'ı işgali... Önceden planlanmış bir işgali... Irak'ın Kuzeyinde kurdukları kukla devletin bizzat AKP tarafından tanınmasını... Bu zamana kadar Türkiye, Irak'ın kuzeyinde kurulacak olan bir Kürdistan'ı savaş sebebi sayan bir devlet politikasına sahipti. "Bütün halklara kendi kaderlerini tayin hakkı" Halklar mı! İşte bu oyunun önündeki en büyük engel; Anayasamızın ilk 3 maddesi. 4. maddeye göre değiştirilmesi teklif dahi edilemeyen maddeler: Madde 1- Türkiye Devleti bir Cumhuriyettir. Madde 2- Türkiye Cumhuriyeti, toplumun huzuru, milli dayanışma ve adalet anlayışı içinde, insan haklarına saygılı, Atatürk milliyetçiliğine bağlı, başlangıçta belirtilen temel ilkelere dayanan, demokratik, laik ve sosyal bir hukuk devletidir. Madde 3- Türkiye devleti, ülkesi ve milletiyle bölünmez bir bütündür. Dili Türkçedir. Bayrağı, şekli kanununda belirtilen, beyaz ay yıldızlı al bayraktır. Millî marşı İstiklal Marşı’dır. Başkenti Ankara’dır. Peki buna cesaret edebilirler mi? Yapmak zorundalar çünkü deliğe süpürülme korkusu var. Suriye ve İran'a tam anlamı ile saldırmak için neyi bekliyorlar dersiniz? Bu anayasa olsa da olmasa da kuduz bir köpek gibi saldıracaklardır. Biraz etnik kaşıma biraz kışkırtma... Bu sinsi oyunun perde arkasını tahmin etmek güç olmasa gerek. Düşünenler için...
Misafir
Misafir  - 08 Haziran 2012 cevapladı
Eklediğin videoyu sesli dinleyemedim. Ancak ben yinede sorunu cevaplayayım.TBMM tarafından çıkarılmış, 4 Haziran 2003 t.li 4867 ve 4868 no.lu iki tane yasa bunlar. Metinleri aynen aşağıdaki gibi. Tuhaf olan da kanunlara esas teşkil eden sözleşmelerden iz olmaması.Son günlerde basında bunlarla ilgili muhtelif açıklamalar var.eğer doğruysa akıl alacak gibi değil. Ben burada yazmamayı daha uygun görüyorum. Merak edenler zaten okumuşlardır. İkiz Kanunlar; EKONOMİK, SOSYAL VE KÜLTÜREL HAKLARA İLİŞKİN ULUSLARARASI SÖZLEŞMENİN NAYLANMASININ UYGUN BULUNDUĞUNA DAİR KANUN Kanun No. 4867 , Kabul Tarihi : 4.6.2003 MADDE 1. - Birleşmiş Milletler tarafından 16 Aralık 1966 tarihinde imzaya açılan ve Türkiye Cumhuriyeti adına 15 Ağustos 2000 tarihinde New York’ta imzalanan “Ekonomik, Sosyal ve Kültürel Haklara İlişkin Uluslararası Sözleşme”nin, beyanlar ve çekince ile onaylanması uygun bulunmuştur. MADDE 2. - Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer. MADDE 3. - Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür. NOT: SÖZLEŞME METNİ FİLME ALINDIĞI İÇİN EKTE YER ALMAMAKTADIR. MEDENÎ VE SİYASÎ HAKLARA İLİŞKİN ULUSLARARASI SÖZLEŞMENİN ONAYLANMASININ UYGUN BULUNDUĞUNA DAİR KANUN Kanun No. 4868 Kabul Tarihi : 4.6.2003 MADDE 1. - Birleşmiş Milletler tarafından 16 Aralık 1966 tarihinde imzaya açılan ve Türkiye Cumhuriyeti adına 15 Ağustos 2000 tarihinde New York’ta imzalanan “Medenî ve Siyasî Haklara İlişkin Uluslararası Sözleşme”nin, beyanlar ve çekince ile onaylanması uygun bulunmuştur. MADDE 2. - Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer. MADDE 3. - Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür. NOT: SÖZLEŞME METNİ FİLME ALINDIĞI İÇİN EKTE YER ALMAMAKTADIR.
hayyymann11
hayyymann11  - 03 Haziran 2012 cevapladı
Politika-Devlet kategorisindeki diğer sorular
400.99
Misafir  - 08 Eylül 2021 sordu
1 Cevap
Türkçe nin kısaltması
Misafir  - 22 Mayıs 2021 sordu
1 Cevap
Dünya kaç metredir ?
Misafir  - 12 Nisan 2021 sordu
9 Cevap
en az 3m gerek
Misafir  - 28 Mart 2021 sordu
4 Cevap