Deprem nedir?

Deprem nedir?

Deprem, Dünya yerkabuğu içindeki kırılmalar nedeniyle ani olarak ortaya çıkan titreşimlerin dalgalar halinde yayılarak geçtikleri ortamları ve yer yüzeyini sarsma olayına denir.

Deprem, insanın hareketsiz kabul ettiği ve güvenle ayağını bastığı toprağın da oynayacağını ve üzerinde bulunan tüm yapılarında hasar görüp, can kaybına uğrayacak şekilde yıkılabileceklerini gösteren bir doğa olayıdır.

Depremin şiddeti Moment magnitüd ölçeği (ya da eskiden kullanımıyla olan Richter ölçeği) ile belirlenir. Bu ölçeğe göre 3 ve altı şiddetteki depremler genelde hissedilmezken 7 ve üstü şiddetteki depremler yıkıcı olabilir.

1939 yılında meydana gelen 7,9 büyüklüğündeki Erzincan Depremi, Türkiye'deki en şiddetli depremdir. Bu depremde 32.962 kişi hayatını kaybederken yaklaşık 100.000 kişi de yaralanmıştır. Oluşan deprem neticesinde 116.720 bina yıkılmıştır. 52 saniye süren deprem nedeniyle Karadeniz kıyısındaki Fatsa'da tsunami yaşanmıştır.

Deprem bilimi içerisinde yer alan bir terim olan fay hattı, iki kıta sahanlığının birbirleri ile sürtünerek hareket etmeleri sonucunda oluşan yapıya denir. Yüzyıllar boyunca yer kabuğunda biriken enerji sonucunda ortaya çıkan fay hattı, hareketli bir yapıdır. Levhaların birbirlerine sürtünmesi, bu hatları zorlayarak gerilme enerjisi biriktirmelerine sebep olur. Bu zorlanmalar ve sürtünmeler, belirli bir zaman sonra şiddetli kırılmalara sebep olabilir. Bu şiddetli sarsıntılara deprem denir. Fay hatlarının uzunluğu yüzlerce kilometreye kadar uzanabilir. Fay hatlarının yeryüzü üzerindeki dağılımı düzensizdir. Türkiye’de üç farklı fay hattı bulunur. Bunlar; Batı Anadolu Fay Hattı (BAF), Doğu Anadolu Fay Hattı (DAF) ve Kuzey Anadolu Fay Hattı (KAF)‘dır. Fay hatları ve deprem riski arasında anlamlı bir ilişki vardır.

deprem Haberleri