Ekonomi nedir?

Ekonomi nedir?

İnsan ihtiyaçlarının karşılanmasında önemli bir rol üstlenen ekonomi sözcüğünün kökeni Yunanca'dır. Hane halkı anlamında kullanılan oikos sözcüğünden türemiştir. Ekonomi kavramı "ev yönetimi" anlamında kullanılırdı. İnsanların hayatlarını devam ettirebilmek adına yürüttükleri üretim, tüketim, ticaret ve dağıtım gibi faaliyetlerinin tümü olarak ifade edilir. Tarihsel gelişmelere bağlı olarak ekonomi kavramı farklı şekillerde anlam kazanmıştır. İlkel yaşamdan itibaren insanların ihtiyaçlarını karşılama düşüncesiyle ekonomi kavramı gündeme gelmiştir. Çeşitli ihtiyaçların giderilmesi için sağlanan çabanın bir ürünü olarak anlaşılmıştır. Sınırsız ihtiyaç ve beklentilerin kısıtlı kaynaklar ile karşılanması şekilde açıklanmıştır. Ekonomi kavramı, tarih boyunca üretim ve bölüşüm faaliyetlerinin tümünü içermiştir. Üretim faaliyetlerinin yanı sıra üretilen mal ve hizmetlerin bölüşümü de oldukça önemli görülmüştür. Sosyal bilimlerin arasında yer alan ekonomi, kıt kaynakların kullanılması noktasında alternatif kullanım şekillerini inceler.

Ekonomi Haberleri