Güncel

Çocuklar için internetteki yeni tehlike: "Siber uşaklaştırma"

İMDAT Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Oğuz Polat tarafından internet ortamında çocuklara yönelik tehlikelere dikkati çekmek amacıyla hazırladığı raporda, Türkiye'de yeni bir kavram olan grooming (siber uşaklaştırma) konusunu ele aldı - Prof. Dr. Oğuz Polat: - "Faillerin yakalanmayacaklarını düşünmeleri de bazı suçlar yönünden suç yeri olarak interneti tercih etmelerinde etkilidir. Sanal ortamda kötü niyetli kişilerin hedefi haline gelerek çocuklarla iletişime geçilmeye çalışılması günümüzde ciddi bir tehlike oluşturmaktadır" - "Siber uşaklaştırmada, genellikle savunmasız, öz güveni düşük ve ebeveyn denetimi az olan çocuklar hedef alınır. Kurbanın güvenini kazanan fail, mağdurun ihtiyaçları ve bunların nasıl doldurulacağını öğrenir. Çocuk, günlük yaşantısından ve çevresinden izole edilmeye çalışılır, sevdiği ya da takdir ettiği bir duygu beslenip geliştirilir, bu şekilde de ilişki güçlendirilir" - "Konuşma cinselliğe doğru kaymaya başlar ve yavaş yavaş fotoğraf, video vb. materyal kullanılır. Saldırgan çoğu zaman mağdurun cinsel tercihlerini yönlendirme fırsatına sahip olur. Eylemin ortaya çıkması halinde çocuğun katılımının ve sessizliğinin korunması amaçlanır. Genellikle suçlama veya tehdit yöntemleri kullanılır. Ya ilişki bitirilir ya da ortaya çıkması halinde kendisinin aşağılanacağı empoze edilir"