Güncel

"Ermenistan'ın yaptığı bir skandaldır"

Osmanlı sadrazamlarından Talat Paşa'nın başını suikastçisi Soğomon Tehliryan'ın ayakları altında gösteren Ermenistan'daki skandal heykel tepki çekti - Sakarya Üniversitesi Türk Ermeni İlişkileri Araştırma Merkezi Kurucusu Prof. Dr. Haluk Selvi: - "Şirak vilayetinde dikilen heykel, uluslararası hukuk kurallarının yanında Türkiye ile Ermenistan arasındaki ilişkiler açısından da kabul edilemezdir. Osmanlı Devleti'nin Sadrazamı Talat Paşa'nın böyle bir hakarete maruz kalması, bu kadar aşağılanması Ermeni ve Türk milletini simgeler bir durumdadır. Türk milleti orada aşağılanmış, ayaklar altına alınmıştır. Bu yüzden o heykele uluslararası alanda diplomasinin bütün yollarını kullanarak müdahale etmek ve hemen ortadan kaldırmak gerekiyor" - Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Tarih Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Abdulvahap Kara: - "Böyle bir heykelin dikilmesi Ermenistan'ın büyük ayıbıdır. Çünkü dikilen heykel bir kahramana ait değildir. Bu kişi, adice, katilce, sinsice gelip Berlin'de, sokak ortasında şerefli bir devlet adamını öldüren adi bir katildir. Bir ülkenin bu kişinin heykelini dikmesi o ülkeye şeref kazandırmaz. Tersine, o ülkenin medeni seviyesinin düşüklüğünü gösterir. Çünkü dünyanın hiçbir yerinde katile, suikastçiye, adam öldürene heykel dikilmez" - "Bu gerek Türkiye gerekse Ermenistan'ın zararına kendi menfaatlerini güden mihrakların işidir. Bunlar iki ülkenin düşmanlığından yarar bulmaktadır. Çünkü bugün Ermenistan çok stratejik bir bölgeyi işgal etmektedir. Ermenistan, Türkiye'nin Orta Asya'ya ulaşımını kısaltabilecek stratejik bir bölgededir. Bu ülkenin orayı bir engel vazifesi görmesi bazı güçler tarafından istenmektedir. Bu sebeple de 1915'ten beri bu oyun oynanmaktadır"