Yasin Suresi hakkında bilgiler

Yasin Suresi hakkında bilgiler

İslam'ın kaynağı olarak gösterilen Kur'an'ın 36. suresi Yasin Suresi'dir. Yasin Suresi, 83 ayetten oluşur, adını ise ilk ayetten alır. 733 kelime, 2988 harften meydana gelir. Mekke döneminde indirilmiş bir suredir. Aslı Arap Alfabesi ile yazılıdır.

Sure içerisinde birçok konu geçer. Bunlar arasında insanın sorumlulukları gibi genel konuların yanı sıra Allah'ın birliğini ve kudretini gösteren deliller, kıyamet günü gibi konular da yer alır. Kureyş kabilesinin yalanlamaları ve inkarlarının da konu bulduğu surede Allah'a inanmanın öneminden bahsedilir.

Türkçe mealler ve tefsirlerde sure içinde geçen konular detaylı şeklide anlatılır. Kur'an'ın 22 ve 23. cüzünde yer alır. Kur'an'da 36. suredir. Öncesinde Cin Suresi, sonrasında ise Furkan Suresi yer alır.

Yasin suresi Haberleri