Ramazan dua

Ramazan dua

Peygamber Efendimiz, üç aylara eriştiğinde diğer günlere nazaran ibadetlerini daha da artırıyor ve sık sık şu duayı okuyordu: "Allahümme bârik lena fî recebe ve şa'bân ve belliğna ramazan (Allah'ım Recep ve Şaban ayını bize bereketli kıl ve bizi Ramazan ayına ulaştır)."

Ramazan Dua Haberleri

Fatiha Suresi kaç ayetten oluşur, anlamı nedir? Fatiha suresinin bulunduğu sayfa numarası kaçtır, ne zaman ve nerede indirildi?

Kur'an-ı Kerim’in en çok okunan surelerinden biri Fatiha suresidir. Her Müslümanın bildiği bu sure, çok önemli faziletlere ve anlama sahiptir. Kısa bir sure olduğu için de bu sureyi ezberlemek oldukça kolaydır. Başlangıç anlamına gelen Fatiha kelimesinden de anlaşılacağı üzere bu sure, Kur'an’ın başlangıç suresidir. Müslümanlar için manevi öneme sahip bu sure, namazlarda da sıkça okunur. Peki Fatiha suresi kaç ayettir ve hangi sayfada bulunur?

Haber 10-04-23 14:46

Hucurat Suresi kaç ayetten oluşur, anlamı ve fazileti nedir? Hucurat suresi kaç yapraktır, ne için okunur, kaç defa okunmalı?

Müslümanlar için kutsal kitap olan Kur'an-ı Kerim’de pek çok sure ve ayet vardır. Bu sureler, İslam dini hakkında bilgi edinmeyi sağlar ve yol göstericidir. Hucurat suresi de Kur'an’daki önemli surelerden biridir. Surede ele alınan temel konu; Müslümanların kendi araların uyması gereken kurallar ve peygamberlere karşı görgü kurallarıdır. Özellikle hastaların şifa bulması için Hucurat suresinin okunması gerekir. Peki Hucurat suresi kaç ayet, kaç yapraktır ve niçin okunur?

Haber 10-04-23 14:46

Celcelutiye duası oku: Celcelutiye duası Türkçe meali (anlamı), Arapça okunuşu ve faziletleri

Hem dünyada hem ahirette yaşamı kolaylaştırdığına inanılan Celcelutiye duasının okunuşu ve faziletleri Müslümanlar tarafından araştırılır. Celcelutiye duasının Cebrail'in (a.s.) Hz. Muhammed'e zımni vahiy olarak getirdiği bir dua olduğu rivayet edilir. Bu duayı okuyan kişilerin yaptıkları iş bereket kazanır. 7 kere okunması tavsiye edilen Celcelutiye duası nasıl okunur, ne anlama gelir?

Haber 28-03-23 17:59

Hicr Suresi 95. ayet tefsiri ve meali nedir? Hicr Suresi 95. ayeti okunuşu ve anlamı

İslam dini için kutsal kitap olan Kur'an-ı Kerim’de pek çok sure ve ayet yer alır. Bunların her biri farklı anlamlara ve faziletlere sahiptir. Hicr suresi de Müslümanlar için önemli bir sure olarak öne çıkar. Bu yüzden mutlaka okunması ve anlaşılması gereken bir suredir. Medine’nin kuzeyinde eskiden Semud kavminin yaşadığı yerin adı Hicr’dir. Hicr suresi 95. Ayet ise dilek ve isteklerin kabul edilmesi için önemlidir. Peki Hicr suresi 95. Ayet nasıl okunur, ayet tefsiri ve meali nedir?

Haber 28-03-23 17:18

Haşr Suresi Son 5 Ayet nedir, ne için okunur? Haşr Suresi Son 5 ayeti okunuşu ve anlamı

Kur'an-ı Kerim’in en önemli surelerinden biri olan Haşr suresi, Müslümanlar tarafından sık sık okunur. Bu surenin son 5 ayeti ise halk arasında “lâ yestevî” olarak bilinir. Çok faziletli olan bu ayetler, her Müslüman tarafından mutlaka bilinmelidir. Bu ayetleri sabah ve akşam namazlarının tesbihatlarının ardından aşir olarak okunması sünnettir. Bu nedenle İslam alimleri tarafından okunması tavsiye edilir. Peki Haşr suresi son 5 ayet neden ve niçin okunur?

Haber 28-03-23 17:18

Enbiyâ Suresi 89. ayet tefsiri ve meali nedir? Enbiyâ Suresi 89. ayeti okunuşu ve anlamı

Kur'an-ı Kerim’de peygamberlerden bahseden pek çok sure vardır. Enbiyâ suresi de bunlardan biridir. Bu nedenle İslam dini ve Müslümanlar için önemli surelerden biridir. Bu surenin 89. Ayeti ise Hz. Zekeriyya’dan ve bir duasından bahsedilir. Bu duada Hz. Zekeriyya, çocuksuz kalmamak için Allah’a dua eder. Bu nedenle bu ayetin çocuk sahibi olmak isteyip de olamayanlar tarafından okunması gerekir. Peki Enbiyâ suresi 89. ayet tefsiri ve meali nedir?

Haber 28-03-23 17:18

Bakara Suresi 183. ayet tefsiri ve meali nedir? Bakara Suresi 183. ayeti okunuşu ve anlamı

Kur'an-ı Kerim’de yer alan surelerin her biri farklı anlamlara ve faziletlere sahiptir. Bu faziletler Müslümanlar tarafından mutlaka bilinmelidir. Kur'an’ın en çok okunan surelerinden olan Bakara suresi, aynı zamanda en uzun suredir. Bu nedenle İslam dini hakkında pek çok bilgiye bu sure sayesinde ulaşmak mümkündür. Ayrıca Kuran-ı Kerim’in özeti niteliğinde olduğu da söylenebilir. Faziletleri ile öne çıkan Bakara suresi 183. Ayet merak konusudur. Bakara suresi 183. ayet tefsiri ve meali nedir?

Haber 28-03-23 17:18

Bakara Suresi 156. ayet tefsiri ve meali nedir? Bakara Suresi 156. ayeti okunuşu ve anlamı

Bakara suresi, Kuran-ı Kerim’in en uzun suresi olmasıyla bilinir. İslam dini ile ilgili pek çok konuya değindiği ve Kuran’ın bir özeti niteliğinde olduğu için merak edilir. Hicretten sonra vahyedilmiş olan Bakara suresi, yaklaşık 10 yılda tamamlanmıştır. Özellikle İslam dini araştırmacıları Bakara suresinin üzerinde oldukça durur. Bakara suresi 156. Ayeti ise faziletleri ile öne çıkar ve her Müslümanın bilmesi gereken bir ayettir. Peki Bakara suresi 156. ayet tefsiri ve meali nedir?

Haber 28-03-23 17:18

Bakara Suresi 1. ayet tefsiri ve meali nedir? Bakara Suresi 1. ayeti okunuşu ve anlamı

Kur'an-ı Kerim’in en uzun suresi olan Bakara suresi, Müslümanlar tarafından oldukça sık okunur. Bu sure, Kur'an’ın bir özeti niteliğindedir ve pek çok bilgi içerir. Özellikle İslam dini araştırmacıları Bakara suresi üzerinde oldukça fazla durur. Bu sureyi okuyarak İslam dininin gereklilikleri konusunda pek çok sonuca ulaşmak mümkündür. Bakara suresinin ilk ayeti ise Müslümanlar tarafından merak edilmektedir. Peki Bakara suresi 1. Ayet nasıl okunur, ayet tefsiri ve meali nedir?

Haber 28-03-23 17:18

Ankebût Suresi 60. ayet tefsiri ve meali nedir? Ankebût Suresi 60. ayeti okunuşu ve anlamı

İslam dinine inananlar için yol gösterici olan kutsal kitap Kur'an-ı Kerim’de pek çok sure yer alır. Ankebût suresi de bunlardan biridir ve hem Müslümanların hem de din araştırmacılarının üstünde durduğu bir suredir. Bu ayette evlerin en dayanıksızının örümcek evi olduğu söylenir. Ankebûts uresi 60. Ayet ise faziletleri ile öne çıkar ve Müslümanlar tarafından merak edilir. Peki Ankebût suresinin okunuşu nasıldır, ayet tefsiri ve meali nedir?

Haber 28-03-23 17:18

Ahkâf Suresi 15. ayet tefsiri ve meali nedir? Ahkâf Suresi 15. ayeti okunuşu ve anlamı

İslam alemi için büyük öneme sahip olan kutsal kitap Kur'an- Kerim’de pek çok sure yer alır. Bu sureler ve anlamları Müslümanlar için çok önemlidir. Ahkâf suresi de Kur'an’da yer alan ve faziletleri ile bilinen bir suredir. Surede genel olarak Allah’ı tek ilah olarak görüp ona tapma konusu anlatılır. Bununla ilgili olaylara yer verilmiştir. Ahkâf suresi, değerli eşyaları korumak ve kötü rüyalar görmemek için okunabilir. Ahkâf suresi 15. Ayet okunuşu nasıldır, ayet tefsiri ve meali nedir?

Haber 28-03-23 17:18

Zümer Suresi 38. ayet tefsiri ve meali nedir? Zümer Suresi 38. ayeti okunuşu ve anlamı

Zümer suresi kutsal kitapta yer alan ve İslam dini için önemli olan surelerden biridir. Müslümanlar için çok faziletli olan bu surenin temel konusu, Allah ve ahiret inancına dayanır. Zümer suresinde Müslümanların yalnızca Allah’a güvenmesi gerektiğine vurgu yapılır. Bu yüzden her müminin mutlaka okuması ve bilmesi gereken bir suredir. Zümer suresi 38. Ayet ise hem anlamı hem de faziletleri ile öne çıkar. Bu yüzden pek çok Müslüman tarafından merak edilir. Peki Zümer suresi 38. ayet anlamı nedir?

Haber 28-03-23 17:18

Zuhruf Suresi 79. ayet tefsiri ve meali nedir? Zuhruf Suresi 79. ayeti okunuşu ve anlamı

Kur'an-ı Kerim’de yer alan her bir sure, Müslümanlar için yol göstericidir ve önemli faziletlere sahiptir. İnancın ve davranışların önemli olduğunu anlatan Zuhruf suresi de İslam dini için çok büyük bir öneme sahiptir. Dünya hayatının geçici menfaati üzerinde durulan bu surenin 79. Ayeti ise oldukça merak edilir. Kısa bir ayet olduğu için kolayca ezberlenebilir ve ayetin faziletlerinden yararlanılabilir. Zuhruf suresinin 79. Ayeti okunuş olarak nasıldır, ayet tefsiri ve meali nedir?

Haber 28-03-23 17:17

Yâsîn Suresi 9. ayet tefsiri ve meali nedir? Yâsîn Suresi 9. ayeti okunuşu ve anlamı

Kur'an-ı Kerim’de yer alan ve en çok okunan surelerin başında Yasin suresi gelir. Kur'an’ın kalbi olarak nitelendirilen bu sure, çok fazla fazilete sahip olmasıyla bilinir. Peygamber efendimizin de özel bir ilgi ve saygı duyduğu Yâsîn suresi, Müslümanların en çok araştırdığı surelerden biridir. Yasin suresi 9. Ayet hem anlamı hem de faziletleri ile öne çıkar. Bu yüzden pek çok kişi bu ayeti ezberlemek ister. Peki Yâsîn suresi 9. Ayet nasıl okunur, ayet tefsiri ve meali nedir?

Haber 28-03-23 17:17

Tevbe Suresi 5. ayet tefsiri ve meali nedir? Tevbe Suresi 5. ayeti okunuşu ve anlamı

İslam dininin önemli surelerinden olan Tevbe suresi, hem anlamı hem de faziletleri ile öne çıkar. Bu yüzden Müslümanlar ve araştırmacılar bu sure üzerinde oldukça durur. İsmini tevbe kelimesinden almış olup sözcük, Allah’ın kendisine samimi bir şekilde inanıp tövbe edenleri affedeceği anlamına sahiptir. Müslümanların merak ettiği Tevbe suresi 5. Ayet ise oldukça fazla fazileti ile bilinir. Peki Tevbe suresinin okunuşu nasıldır, ayet tefsiri ve meali nedir?

Haber 28-03-23 17:17

Mâide Suresi 90. ayet tefsiri ve meali nedir? Mâide Suresi 90. ayeti okunuşu ve anlamı

Kur'an-ı Kerim’de yer alan sureler ve ayetler, Müslümanlar için oldukça önemlidir. Bu ayetleri hem okumalı hem de anlamlarını bilmelidirler. Mâide suresi de Kur'an’da bulunan faziletli surelerde biridir. Bu surede genel olarak kurban, ihram ve haram ayları anlatılır. Müslümanlar tarafından sıkça okunan bir suredir. Mâide suresinin 90. Ayeti ise faziletleri ile öne çıkar ve merak edilir. Peki Mâide suresi 90. Ayet nasıl okunur, ayet tefsiri ve meali nedir?

Haber 28-03-23 17:17

Talâk Suresi 3. ayet tefsiri ve meali nedir? Talâk Suresi 3. ayeti okunuşu ve anlamı

Kur'an-ı Kerim’de yer alan her bir sure ve ayet farklı farklı faziletlere sahiptir. Bu ayetleri yalnızca ezberlemek yetmez; aynı zamanda meallerini de bilmek gerekir. İslam dini için önemli bir sure olan Talâk suresi de Müslümanların üzerinde durduğu bir suredir. Bu surede genel olarak nafaka, şeriata göre boşanma kuralları ve Allah’ın kudreti konularına değinilir. Talâk suresinin 3. Ayeti ise rızık için okunur. Talâk suresi 3. ayet tefsiri ve meali nedir?

Haber 28-03-23 17:17

Nisâ Suresi 24. ayet tefsiri ve meali nedir? Nisâ Suresi 24. ayeti okunuşu ve anlamı

Kutsal kitap Kur'an-ı Kerim’in en bilinen ve okunan surelerinden olan Nisâ suresi, çok önemlidir. Anlattığı konu, anlamı ve faziletleri ile öne çıkan bir suredir. İnanç gücünün büyüklüğü ile birlikte kadınlarla ilgili kurallar da anlatılır. Arapçada kadınlar anlamına gelen Nisâ kelimesinden aldığı ismi ile bu sure, İslam dininde kadınların konumuna dair önemli bilgiler verir. Nisâ suresinin 24. Ayeti, Müslümanların öğrenmek istediği bir ayettir. Nisâ suresi 24. ayet tefsiri ve meali nedir?

Haber 28-03-23 17:17

Mâide Suresi 6. ayet tefsiri ve meali nedir? Mâide Suresi 6. ayeti okunuşu ve anlamı

Kutsal kitap olan Kur'an-ı Kerim, İslam dininin gereklilikleri ile ilgili çok önemli bilgiler içerir. Müslümanlar için yol gösterici olan bu kitapta pek çok sure ve ayet bulunur. Mâide suresi de Kur'an’da yer alan önemli surelerden biridir. Surede genel olarak inanç ve ahlak konuları üzerinde durulur. Müslümanlar tarafından merak edilen bu surenin 6. Ayeti ise faziletleri ile öne çıkar. Peki Mâide suresi 6. Ayet nasıl okunur, tefsiri ve meali nedir?

Haber 28-03-23 17:17

Kalem Suresi 4. ayet tefsiri ve meali nedir? Kalem Suresi 4. ayeti okunuşu ve anlamı

Kur'an-ı Kerim’de yer alan surelerin Müslümanlar için çok büyük bir önemi vardır çünkü bunlar yol göstericidir. Çok faziletli bir sure olan Kalem suresi de Kur'an’da bulunan ve Müslümanlar tarafından merak edilen bir suredir. Özellikle sınavlardan önce mutlaka okunması gerekir bu sayede kişiler sınav stresini atabilir ve motivasyon elde edebilir. Kalem suresinin 4. Ayeti de İslam ahlakının üstünlüğüne değindiği için büyük öneme sahiptir. Peki, Kalem suresi 4. ayet tefsiri ve meali nedir?

Haber 28-03-23 17:16

İsrâ suresi 1. ayet tefsiri ve meali nedir? İsrâ suresi 1. ayeti okunuşu ve anlamı

İslam dininin kutsal kitabı olan Kur'an-ı Kerim’de pek çok sure ve ayet bulunur. Bu ayetlerin her birinin Müslümanlar için önemi ve faziletleri vardır. İsrâ suresi de İslam dini için önemli olan bir suredir ve hem anlamı hem de faziletleri ile öne çıkar. Kötülük yapan İsrailoğullarının başına gelenlerin anlatıldığı surede, Mekkeli inanmayanlara ders verilmek istenmiştir. Bu surenin 1. ayeti Müslümanlar için merak konusudur. Peki, İsrâ suresi 1. ayet tefsiri ve meali nedir?

Haber 28-03-23 17:16

Fetih Suresi 1. ayet tefsiri ve meali nedir? Fetih Suresi 1. ayeti okunuşu ve anlamı

Kur'an-ı Kerim’de yer alan sureleri okumak çok önemlidir. Ancak bu sureleri yalnızca okumak yeterli değildir. Aynı zamanda anlamlarını da bilmek gerekir. Fetih suresi de Kur'an’da yer alan ve çok büyük öneme sahip olan bir suredir. Çok faziletli bir sure olduğu için çeşitli durumlarda okunabilir. Fetih suresinin 1. Ayeti kısa ve kolay ezberlenebilir. Bu ayetin anlamı, tefsiri, faziletleri araştırma konusudur. Peki Fetih suresi 1. Ayet tefsiri ve meali nedir?

Haber 28-03-23 17:07

Cuma Suresi Son 3 Ayet tefsiri ve meali nedir? Cuma Suresi Son 3 ayeti okunuşu ve anlamı

Kuran-ı Kerim’de bulunan her bir sure farklı ve özel anlamlara sahiptir. Bu anlamların Müslümanlar tarafından bilinmesi oldukça önemlidir. Aynı zamanda faziletli olan bu sureler, çeşitli durumlarda okunmalıdır. Kuran’da yer alan ve büyük öneme sahip olan bir sure de Cuma suresidir. Oldukça kısa bir sure olan bu surenin son 3 ayeti ise faziletleri ile öne çıkar. Peki Cuma suresi son 3 ayeti neden okunur, tefsiri ve meali nedir?

Haber 28-03-23 17:07

Bakara Suresi 186. Ayet tefsiri ve meali nedir? Bakara Suresi 186. ayeti okunuşu ve anlamı

Kur'an-ı Kerim’in en uzun suresi olmasıyla bilinen Bakara suresi, Müslümanlar için yol göstericidir. Kur'an’ın bir özeti niteliğine sahip olduğu için de İslam dini araştırmacıları bu sure üzerinde oldukça fazla durur. Bakara suresinde çok fazla ayet olduğu için her bir ayeti ayrı ayrı araştırmakta fayda vardır. Bakara suresi 186. Ayet ise istekleri için dua edenlerin sık sık okuduğu bir ayettir. Peki Bakara suresi 186. Ayet nasıl okunur, tefsiri ve meali nedir?

Haber 28-03-23 17:07

Bakara Suresi 153. Ayet tefsiri ve meali nedir? Bakara Suresi 153. ayeti okunuşu ve anlamı

Kur'an-ı Kerim’in en uzun suresi olması ile bilinen Bakara suresi, İslam dininde önemli bir yere sahiptir. Kur'an’ın bir özeti niteliğinde olduğu için İslam dinini öğrenmek isteyenler bu sureyi mutlaka okumalıdır. Ayrıca çok faziletli olduğundan Müslümanların mutlaka bilmesi gereken bir suredir. Bakara suresini anlayıp uygulamak çok önemlidir. Bu suresinin 153. Ayeti anlamı ve faziletleri ile öne çıkar. Peki Bakara suresi 153. Ayet nasıl okunur, tefsiri ve meali nedir?

Haber 28-03-23 17:07

Âl-i İmrân Suresi Son 10 Ayet nedir, ne için okunur? Âl-i İmrân Suresi Son 10 ayeti okunuşu ve anlamı

Kur'an-ı Kerim’in en uzun sureleri arasında yer alan Âl-i İmrân suresi, İslam dininde önemli bir yere sahiptir. Pek çok konuya değinir ve Müslümanlar için çok faziletlidir. Bu nedenle din araştırmacıları da bu sure üzerinde oldukça fazla durur. Âl-i İmrân suresinin son 10 ayeti, Hz. Muhammed’in her gece yatmadan önce okuduğu ayetlerdendir. Bu yüzden Müslümanlar için çok önemlidir. Pek çok kişi bu ayetleri ezberlemek ister. Âl-i İmrân suresinin son 10 ayeti ne için okunur?

Haber 28-03-23 17:07

Zâriyât Suresi 58. Ayet tefsiri ve meali nedir? Zâriyât Suresi 58. ayeti okunuşu ve anlamı

Müslümanlar için yol gösterici olan Kur'an-ı Kerim’de pek çok sure vardır. Bu surelerin her biri çok özel ve önemli anlamlara sahiptir. Faziletleri ile öne çıkan Zâriyât suresi de merak edilen ve araştırılan sureler arasında yer alır. Özellikle Zâriyât suresi 58. Ayeti, rızık bolluğu için mutlaka okunması gereken ayetlerden biridir. Bu nedenle bu ayetin anlamı, tefsiri ve faziletleri oldukça merak edilir. Peki Zâriyât suresi 58. Ayet nasıl okunur, tefsiri ve meali nedir?

Haber 28-03-23 17:07

Yâsîn Suresi 82. Ayet tefsiri ve meali nedir? Yâsîn Suresi 82. ayeti okunuşu ve anlamı

Kur'an-ı Kerim’in en çok okunan surelerinden biri olarak Yâsîn suresi karşımıza çıkar. İslam dininde çok önemli bir yere sahip olan bu sure, Müslümanlar tarafından araştırılmaktadır. Çünkü anlamı ve faziletleri ile öne çıkar. Halk arasında “dilek duası” olarak bilinen Yâsîn suresi 82. Ayet ise özellikle duaların kabul edilmesi için sık sık okunan bir ayettir. İsteklerinin kabul olmasını isteyen kişiler Yâsîn suresi 82. Ayetin anlamını merak eder. Peki Yâsîn suresi 82. ayet tefsiri, meali nedir?

Haber 28-03-23 17:07

Yâsîn Suresi 58. Ayet tefsiri ve meali nedir? Yâsîn Suresi 58. ayeti okunuşu ve anlamı

İslam dininin kutsal kitabı olan Kur'an-ı Kerim, Müslümanlar için yol göstericidir. Bu kitapta yer alan Yasin suresi, Müslümanların en çok okuduğu surelerdendir. İnsanların ahlaki sorumluluklarını ele alan bu sure, Kureyş kabilesi, ölümden sonra dirilme, hesap gibi konular üzerinde de durur. Bu nedenle İslam dinini öğrenmek isteyenlerin mutlaka okuması gereken bir suredir. Yasin suresi 58. Ayet “Yasin suresinin kalbi” olarak nitelendirilir. Yâsîn suresi 58. Ayet tefsiri ve meali nedir?

Haber 28-03-23 17:07

Nûr Suresi 26. Ayet tefsiri ve meali nedir? Nûr Suresi 26. ayeti okunuşu ve anlamı

Kutsal kitap olan Kur'an-ı Kerim, pek çok sure içerir. Bu surelerin her bir ayeti çok özel anlamlara ve faziletlere sahiptir. İslam hukuku açısından önemli bir yere sahip olan Nûr suresi, Müslümanların en çok okuduğu surelerden biridir. Şeriat kuralları ve cezaların ele alındığı bu sure, aynı zamanda din araştırmacılarının da üzerinde durduğu bir suredir. Nûr suresi 26. Ayet ise faziletleri ile öne çıkar ve oldukça merak edilir. Peki Nûr suresi 26. Ayet nasıl okunur, tefsiri ve meali nedir?

Haber 28-03-23 17:07

Nûr Suresi 30. Ayet tefsiri ve meali nedir? Nûr Suresi 30. ayeti okunuşu ve anlamı

İslam dininde aile yaşamına dair hususları öğrenmek için Nûr suresi çok önemli bir yere sahiptir. Kuran-ı Kerim’in en önemli ve en çok okunan surelerinden olan Nûr suresi, şeriat kanunları ve cezaları da anlatır. Bu nedenle İslam dini araştırmacıları Nur suresi üzerinden oldukça fazla durur. İslam hukuku için önemli olan Nûr suresi 30. Ayet ise anlamı ve faziletleri ile öne çıkar. Peki Nûr suresi 30. Ayet nasıl okunur, tefsiri ve meali nedir?

Haber 28-03-23 17:06

Nisâ Suresi 136. Ayet tefsiri ve meali nedir? Nisâ Suresi 136. ayeti okunuşu ve anlamı

Nisâ suresi İslam dininin en önemli surelerinden biri olarak öne çıkar. Aynı zamanda Kur'an-ı Kerim’in en çok okunan surelerinden biridir. Nisâ suresinin içinde şeriatla ilgili bazı hükümler ve kurallar yer alır. İslam alimleri tarafından hâlâ araştırılan bir suredir. Nisâ suresi 136. Ayet ise imanın 6 şartının ele alındığı bir ayettir. Bu yüzden her Müslümanın mutlaka bilmesi gereken bir ayettir. Peki Nisâ suresi 136. Ayet okunuşu nasıldır, tefsiri ve meali nedir?

Haber 28-03-23 17:06

Meryem Suresi 96. Ayet tefsiri ve meali nedir? Meryem Suresi 96. ayeti okunuşu ve anlamı

Kız çocuklarına isim verirken kullanılan Meryem suresi, İslam dini için çok büyük öneme sahiptir. Hz. İsa’nın annesinin ismi olan Meryem, Kur'an-ı Kerim’de Meryem suresi olarak karşımıza çıkar. Müslümanlar tarafından en bilinen surelerdendir. Surenin içinde Hz. Meryem ile ilgili kıssa yer alır. Halk arasında sevgi ayeti olarak da bilinen Meryem suresi 96. Ayet, sevgi bağını güçlendirmesi ile bilinir. Peki Meryem suresi 96. Ayetin okunuşu nasıldır, tefsiri ve meali nedir?

Haber 28-03-23 17:06

Kehf Suresi İlk 10 Ayet tefsiri ve meali nedir? Kehf Suresi İlk 10 ayeti okunuşu ve anlamı

Kur'an-ı Kerim’de önemli bir yere sahip olan Kehf suresi, Müslümanların çokça merak ettiği bir suredir. Bu surede mağaraya sığınan 7 gencin mucizevi hâlleri ve başlarından geçen olaylar anlatılır. Çok faza fazileti bulunan Kehf suresini okumak isteyen Müslümanlar, bu surenin faziletleri ve anlamını da merak eder. Kehf suresinin ilk 10 ayetinin kötülerin şerrinden korunmak için okunması gerektiği söylenir. Peki Kehf suresinin ilk 10 ayetinin okunuşu, tefsiri ve meali nedir?

Haber 28-03-23 17:06

Kalem Suresi Son 2 Ayet ne için ve neden okunur? Kalem Suresi Son 2 ayeti okunuşu ve anlamı nedir?

Kutsal kitap Kur'an-ı Kerim’de bulunan tüm surelerin özel anlamları ve faziletleri vardır. İslam dini için önemli surelerden biri de Kalem suresidir. İniş sırasına göre ikinci ve kitaptaki sıralamaya göre 68. Suredir. Kalem suresinin son 2 ayeti ise halk arasında nazar ayeti olarak bilinir ve bu iki ayeti okumanın nazara karşı koruduğu söylenir. Nazardan korunmak ve kurtulmak için bu ayetlerin okunması İslam alimleri tarafından tavsiye edilir. Peki Kalem suresinin son iki ayeti neden okunur?

Haber 28-03-23 17:06

Hûd Suresi 56. ayet tefsiri ve meali nedir? Hûd Suresi 56. ayeti okunuşu ve anlamı

Kur'an-ı Kerim’in önemli surelerinden biri olan Hûd suresi, Müslümanlar için yol gösterici ve faziletlidir. Bu sure ile ilgili Hz. Muhammed’in “beni ihtiyarlattı” dediği bilinmektedir. Bu nedenle İslam dini araştırmacıları ve Müslümanlar, Hûd suresini oldukça merak etmektedir. Hem okunuşunu hem anlamını hem de tefsirini araştırmaktadırlar. Hûd suresinin 56. Ayeti ise faziletleri ile öne çıkar ve mutlaka bilinmesi gereken bir ayettir. Hûd suresi 56. ayet tefsiri ve meali nedir?

Haber 28-03-23 17:06

Ramazanın ilk günü hangi ibadetler yapılır? İşte dua, sure, zikir ve tespihler ile ramazan ibadetleri...

Ramazan ibadetleri, yarın idrak edilecek olan Ramazan Ayı sebebiyle merak konusu oldu. On bir ayın sultanı Ramazan'da okunacak dua, sure, zikir ve tespihler merak konusu oldu. Üç ayların sonuncusu olan bu mübarek ayda birçok kişi ibadetlerini eksiksiz ve doğru olarak yerine getirmek istiyor. Peki, ramazanın ilk günü hangi ibadetler yapılır? İşte ramazanda yapılacak ibadetler, okunacak dua, sure ve çekilecek zikir ile tespihler...

Haber 22-03-23 06:57

Nûr suresi 35. ayet tefsiri ve meali nedir? Nûr suresi 35. ayeti okunuşu ve anlamı

Kur'an-ı Kerim’de çok önemli bir yeri olan Nûr suresi, İslam hukukunun temelinin atılması bakımından değerlidir. Bu yüzden İslam dini araştırmacıları tarafından üzerinde durulan bir suredir. İçinde genel olarak cezalar, aile yaşamı ve şeriat kuralları ile ilgili konular geçer. Nûr suresinin 35. ayetinde geçen “Nûr” kelimesi, bu sureye ismini vermiştir. Bu nedenle bu ayet-i kerime de merak edilmektedir. Peki, Nûr suresi 35. ayet tefsiri nedir?

Haber 17-03-23 16:46

Tevbe suresi 129. ayet tefsiri ve meali nedir? Tevbe suresi 129. ayeti okunuşu ve anlamı

Kur'an-ı Kerim’de bulunan surelerin her biri çok önemli ve özel anlamlara sahiptir. Bu nedenle İslam dinini araştıranlar, surelerin anlamlarını ve faziletlerini öğrenmek ister. Tevbe suresi de başında “besmele” bulunmayan tek sure olmasıyla dikkat çeker ve son ayet olan 129. Ayet, dileklerin kabul olmasında etkiye sahiptir. Bu yüzden pek çok kişi Tevbe suresi 129. Ayeti ezberlemeye çalışır. İki ayeti haricinde Medine’de inen Tevbe suresi 129 ayeti nasıl okunur?

Haber 17-03-23 16:46

Yûnus suresi 107. ayet tefsiri ve meali nedir? Yûnus suresi 107. ayeti okunuşu ve anlamı

Kur'an-ı Kerim’de yer alan bazı sureler, çocuklara isim verilirken kullanılır. Yûnus suresi de bunlardan biridir ve aynı zamanda peygamber ismidir. Kura-ı Kerim’in en bilinen surelerinden olan Yûnus suresinde Yunus peygamberin kıssası bulunur. Aynı zamanda Yûnus suresinin 107. ayeti öne çıkar. Çünkü 7 ayetler denen ve çok faziletli olan ayetler arasındadır. Bu ayetler, anlamlarından dolayı İslam dininde önemli bir yere sahiptir. Peki, Yûnus suresi 107. ayet tefsiri nedir?

Haber 17-03-23 16:45

Bakara suresi 255. ayet tefsiri ve meali nedir? Bakara suresi 255. ayeti okunuşu ve anlamı

Bakara suresi, Kur'an-ı Kerim’in en uzun suresi olmasıyla bilinir ve pek çok konuya değinir. Bu yüzden Müslümanlar ve İslam dini araştırmacılarının üzerinde durduğu bir suredir. Çok uzun olması sebebiyle genellikle parçalar halinde araştırılır. Bakara suresinin en çok araştırılan ayetleri arasında 255. ayet yer alır. Bu ayet aynı zamanda Ayet-el Kürsi olarak da bilinir. Peki, Bakara suresi 255. ayet nasıl okunur?

Haber 17-03-23 16:45

Bakara suresi son 2 ayet ne için okunur? Bakara suresi son 2 ayeti okunuşu ve anlamı

Kuran-ı Kerim’in en uzun suresi olan Bakara suresi, hem bu özelliğiyle hem de anlattığı konulardan dolayı öne çıkar. Müslüman kişiler için önemli bir yere sahip olan bir suredir. Bu yüzden pek çok kişi bu surenin ayetleri hakkında bilgi sahibi olmak ister. Bakara suresinin son 2 ayeti, Amenerrasülü duası olarak bilinir. Bu iki ayet, gelebilecek felaketlere ve belalara karşı korunmak açısından önemlidir. Peki, Bakara suresinin son iki ayeti neden okunur?

Haber 17-03-23 16:45

Duhâ suresi 5. ayet tefsiri ve meali nedir? Duhâ suresi 5. ayeti okunuşu ve anlamı

İslamiyet açısından çok büyük bir öneme sahip olan Duhâ suresi, birçok derde derman olmasıyla bilinir. Geçim sıkıntısını önlemek, kısmet kapısı açmak, huzura ermek için bu sure okunabilir. Duhâ suresi 5. ayet, özellikle anlamı ve faziletleri ile öne çıkan bir ayettir. Bu nedenle pek çok mümin, bu ayetin anlamını ve okunuşunu merak eder. Bu ayeti ezberleyerek çeşitli durumlarda okumanın pek çok fazileti vardır. Peki, Duhâ suresi 5. afyet tefsiri?

Haber 17-03-23 16:45

İsrâ suresi 82. ayet tefsiri ve meali nedir? İsrâ suresi 82. ayeti okunuşu ve anlamı

Kur'an-ı Kerim’deki surelerin anlamlarını ve okunuşlarını bilmek çok önemlidir. İslam dinini daha iyi kavramak açısından da ayetlerin tefsirlerine ve faziletlerine bakmak gerekir. Tüm sureler gibi İsrâ suresi de Müslümanlar için büyük öneme sahiptir. Şifa niyetiyle okunan bu sure, insana iç huzur verir. Özellikle İsrâ suresi 82. ayet, manevi huzur elde etmek isteyenlerin mutlaka okuması gereken bir ayettir. Peki, İsrâ suresi 82. ayet tefsiri nedir?

Haber 17-03-23 16:44

Nisâ suresi 3. ayet tefsiri ve meali nedir? Nisâ suresi 3. ayeti okunuşu ve anlamı

Kur'an’da yer alan surelerin okunuşların ve ayetlerin anlamını bilmek çok önemlidir. İç huzura kavuşmak ve İslam dinini daha iyi kavramak açısından bu surelerin tefsirlerini de bilmek gerekir. Nisâ suresi, Kur'an-ı Kerim’de yer alan ve İslam dini için çok önemli olan bir suredir. Aynı zamanda faziletleriyle de öne çıkar. Toplam 176 ayetten oluşan bu surenin 3. ayetinin okunuşu ve anlamı merak edilmektedir. Peki, Nisâ suresi 3. ayet nasıl okunur?

Haber 17-03-23 16:44

Âl-i İmrân suresi 154. ayet tefsiri ve meali nedir? Âl-i İmrân suresi 154. ayeti okunuşu ve anlamı

İslam dinini daha iyi kavramak için Kur'an-ı Kerim’deki sureleri okumak ve onların anlamlarını bilmek gerekir. Müslümanlar için çok önemli olan Âl-i İmrân suresi, 3. sırada yer alır ve toplam 200 ayetten oluşur. Bu suresinin 154. ayeti anlamı ve faziletleri ile öne çıkar. Allah’ın kalplerde olan her şeyi bildiğine vurgu yapan Âl-i İmrân suresi 154. ayet, her Müslümanın bilmesi gereken bir ayettir. Peki, Âl-i İmrân suresi 154. ayeti nasıl okunur?

Haber 17-03-23 16:44

A'râf suresi 54. ayet tefsiri ve meali nedir? A'râf suresi 54. ayeti okunuşu ve anlamı

İslam dinini anlamanın en iyi yolu Kur'an-ı Kerim’i okumaktır. Ancak bu tek başına yeterli değildir. Anlatılan her şeyi anlamak için surelerin ve ayetlerin meallerine ve tefsirlerine de bakmak gerekir. Kur'an’ın en önemli surelerinden olan A'râf suresi, pek çok Müslüman’ın araştırdığı ve ezberlemeye çalıştığı bir suredir. A'râf suresi 54. ayet ise çok faziletli olduğu için öne çıkar. A'râf suresinin 54. ayetinin okunuşu nasıldır?

Haber 17-03-23 16:44

En'âm suresi 162. ayet tefsiri ve meali nedir? En'âm suresi 162. ayeti okunuşu ve anlamı

Her surenin ve ayetin ayrı anlamları ve çok önemli faziletleri vardır. Bu ayetleri iyi anlamak ve uygulamak, İslam dininin gerekliliklerinden biridir. En'âm suresi de dinimizde bulunan surelerden biridir ve faziletlerinden dolayı pek çok Müslüman tarafından sıkça araştırılır. En'âm suresi 165. ayette ise bir Müslümanın hayatında bulunması gerekenlere değinilir. Yani müminlerin mutlaka okuması ve mealini bilmesi gerekir. Peki, En'âm suresi 162. ayet nasıl okunur?

Haber 17-03-23 16:43

Fetih suresi 29. ayet tefsiri ve meali nedir? Fetih suresi 29. ayeti okunuşu ve anlamı

Kur'an-ı Kerim’de yer alan sureler ve ayetler, İslam dinini daha iyi anlamak için önemlidir. Her birinin çok özel anlamı ve faziletleri vardır. Fetih suresi de Kur'an’da bulunan ve İslam dini için önemli olan surelerden biridir. Genel olarak bu surede bir fethin, zaferin ve başarının nasıl kazanılacağı anlatılır. Fetih suresinin 29. ayeti faziletleriyle bilinir ve müminler tarafından araştırılır. Peki, Fetih suresinin okunuşu nasıldır?

Haber 17-03-23 16:43