Kilis

Kilis

Kilis, Türkiye’nin Güneydoğusunda bulunan bir işlimizdir. Suriye ile sınır komşusu olan Kilis, Gaziantep ile de komşudur. Tarihi MÖ 3000’lere uzanan Kilis, tarih boyunca Süryaniler, Hititler, Persler, Romalılar, Bizanslılar ve Osmanlıların egemenliğinde kalmıştır. Selçuk ve Memluk egemenliğinden sonra Osmanlı topraklarına katılmıştır. Birinci Dünya Savaşı ardından İngiliz ve Fransızlar tarafından işagal edilmiş ve 1921’de işgalden kurtulmuştur. Kilis, daha önce Gaziantep’in ilçesi ilen 1995 yılında kanun hükmünde kararname ile Türkiye’nin 79. ili olmuştur. TÜİK 2020 sonu verilerine göre ilin nüfusu 142 bindir. İlde merkez ilçe dahil 3 ilçe, 4 belediye, 88 mahalle ve 138 köy vardır.

Kilis Haberleri