Payitaht Abdülhamid kimdir?

Payitaht Abdülhamid kimdir?

21 Eylül 1842 tarihinde dünyaya gelen II. Abdülhamid, Osmanlı İmparatorluğu’nun 34. padişahıdır. Aynı zamanda Osmanlı İmparatorluğu’nun son padişahıdır. Tahtta bulunduğu süre boyunca imparatorluğun dağılma dönemini yaşadı. Çeşitli bölgelerde çıkan isyanlara tanıklık eden II. Abdülhamid, Rusya’ya karşı kaybedilen 93 Harbi’ni de gördü. 31 Ağustos 1876’da tahta çıktı. 31 Mart Vakası’ndan sonra, 27 Nisan 1909’da tahttan indirildi. Meşrutiyetten yana olan Genç Osmanlılar ile anlaşma yaptı ve 23 Aralık 1876’da ilk Osmanlı anayasasını ilan etti. Demokratikleşme sürecine destek verdiği intibasını veren Abdülhamid, bir süre sonra anlaşmazlık yaşadığını öne sürerek meclisi kapattı. 1878 yılında meclisi kapattıktan sonra mutlak hakimiyetini başlattı. Osmanlı İmparatorluğu’nun modernleşmesine yönelik çalışmalar yapan Abdülhamid, birçok ticaret yolunun inşasını başlattı. Eğitim alanında da geniş reformlara imza attı ve mesleki okullar kurdu.

Payitaht Abdülhamid Haberleri