Polis Akademisi nedir?

Polis Akademisi nedir?

1937 yılında Polis Enstitüsü ismi ile kurulan Polis Akademisi, öncelikle meslek içi eğitim vermek üzere kurulsa da, 1940 yılından itibaren yüksekokul statüsü kazanmış, 1962'den sonar ise 3 yıllık genel yüksekokul olmuştur. 1984 yılından bu yana da lisans eğitimi veren bir Polis Akademisi'ne evrilmiştir.
Polis Akademisi, Emniyet Genel Müdürlüğü için orta ve üst kademeli yöneticiler yetiştirir. Ankara'da üniversite eşdeğerindeki bu akademi, birinci derece amirlik, ön lisans, lisans ve lisans üstü eğitim verir. Akademi, 2006 yılında doktora eğitimine de başlamıştır. Akademinin idari bünyesinde Polis Eğitim Merkezi, Polis Amirleri Eğitimi Merkezi, Polis Meslek Yüksekokulu, Adli Bilimler Enstitüsü ile Güvenlik Bilimleri Enstitüsü adıyla farklı eğitim merkezleri mevcuttur.

polis akademisi Haberleri