Amasya hakkında bilgiler

Amasya hakkında bilgiler

Amasya, Türkiye'nin Karadeniz Bölgesi'nde bulunan ve 5 plaka koduna sahip olan bir ildir. 2019 yılı TÜİK verilerine göre 337.800 nüfusa sahiptir. Nüfusun yaklaşık yüzde 70'i şehirlerde yaşarken yüzde 30'luk kısmı kırsal alanlarda yaşamına devam etmektedir. İl, 5628 metrekarelik bir yüzölçümüne sahiptir. Bu verilere göre kilometrekareye 60 kişi düşer.

Amasya, 400m'lik bir yükseltiye sahiptir. Merkez ilçe dahil olmak üzere 7 adet ilçeye sahiptir. Tarihte bilinen ilk adı "Amaseia"dır. Elmasiyla meşhur olan bu ilde gezip görülecek birçok mekan bulunur. Yalıboyu evleri, Amasya Kalesi, Harşena Dağı ve Pontus Kaya Mezarları, II.Bayezid Külliyesi gibi birçok doğal ve yapay yapıya sahiptir. İl genelinde Karadeniz iklimi ve karasal iklimin özelliklerini barındıran bir geçiş iklimi hakimdir.

Amasya Haberleri