Yüz Yüze Eğitim

Yüz Yüze Eğitim

Covid-19 pandemisi ile hayatımıza giren bir terim olan “yüz yüze eğitim” kısaca (çevrimiçi) online veya uzaktan eğitimin aksine öğrencilerin fiziksel olarak bulunduğu öğretmenlerinden yüz yüze aldıkları eğitime verilen addır. Yüz yüze eğitim online ve uzaktan eğitimin aksine teknoloji kullanımının zorunlu olmadığı, senkronize ve en temel eğitim sistemidir. Yüz yüze eğitim derslik, atölye, laboratuvar vb. ortamlarda eğitmen gözetiminde yapılan eğitimdir. Terim olarak sadece okullarda yapılan değil şirketler, kurumlar, vakıflar vb.nin çalışanlarına sağladıkları eğitimleri de karşılar. Yüz yüze eğitimin başlangıcı, verilecek dersler, ders süreleri vb. Eğitimi verecek kurum tarafından belirlenir. Türk eğitim sistemi için bu kurum Milli Eğitim Bakanlığıdır.

yüz yüze eğitim Haberleri