Güncel

ANALİZ - Yemen krizi yeni jeopolitik depremlere yol açabilir

Yemen iç savaşının bölgesel-küresel aktörleri arasındaki ilişkilerde yeni bir konjonktür/evre kendisini derinden hissettiriyor. Bu durumda şu önemli soru cevap bekliyor: Söz konusu gerilim, bölge jeopolitiğinde nasıl bir değişikliğe yol açacak? - Suudi Arabistan ve BAE arasında yaşananlar, Yemen iç savaşının gidişatını derinden etkilemeye başladığı gibi, bölgesel anlamda da yeni krizlere gebe bir görüntü sunuyor - Suudi Arabistan-BAE ihtilafı sadece Yemen bazlı değil. İki ülke arasında mezhepsel-ideolojik fikir ayrılıklarının daha ötesinde, taraflar arasında tarihi bir bölgesel hegemonya/liderlik mücadelesi var - Her iki ülke de Kuşak-Yol Projesi ile önemi daha da artan suyolları ve limanlar üzerinde hakimiyet sağlamak suretiyle, yeni jeopolitik ortamda iktisadi/ticari olarak daha da güçlenme arzusunda. Bu yüzden BAE, Suudi Arabistan’ın “ağabeylik” rolünü reddediyor, Arap dünyasının yeni ağabeyi olmaya soyunuyor - Yemen'de gelinen aşamada, Yemen konusunda üç tez gündemde: S. Arabistan Yemen’in bütünlüğünü savunurken, BAE ülkenin ikiye bölünmesinden yana. ABD ve İran ise üçüncü bir şıkkı gündeme getirmiş görünüyor: “Büyük Yemen” - Küresel güçler, Yemen'de artık bölgesel bir savaşı hedeflemektedir ve Suudi Arabistan ciddi anlamda bölünme tehlikesiyle karşı karşıyadır