Adalet Bakanlığı nedir?

Adalet Bakanlığı nedir?

Adalet ve yargı işlerinden sorumlu olan Adalet Bakanlığı, hükümetlere bağlı olarak görevlerini yerine getirir. Meclisin yargı kolu olarak çalışan bu bakanlık, adalet hizmetleriyle ilgili tüm işlerden sorumludur. Hizmetleri yerine getirirken düzenleme, denetleme ve yargılama gibi faaliyetleri yürüten Adalet Bakanlığı, kanunlarda belirtilen görevleri yapmakla yükümlüdür. Merkez ve taşra olmak üzere iki teşkilatı bulunan bu bakanlığın bünyesinde çalışan birçok kurum vardır. Adli Tıp Kurumu, Adalet Akademisi, Ceza ve İnfaz Kurumlarıyla Tutukevleri İş Yurtları Kurumu Adalet Bakanlığı'na bağlı kuruluşlar arasında yer alır. Ülkenin adalet gibi temel bir fonksiyonunu yerine getirmeye çalışan bu bakanlık, adalet kurumlarını planlayarak idari tüm görevlerini denetler. Adalet mevzuatıyla ilgili görüşlerini bildirir, alınan kararların ülkenin hukuk sistemine olan uygunluğunu değerlendirir.

Adalet Bakanlığı Haberleri

yurthaber

Hak ve özgürlüklerin standartları İnsan Hakları Eylem Planı ile güçlendirilecek (1)

Plana göre, Avrupa Birliği'ne üyelik süreci karşılıklı hak ve yükümlülükler çerçevesinde, ortaklık hukukunun yenilenme ihtiyaçları da gözetilerek kararlılıkla sürdürülecek, özellikle Vize Serbestisi Diyaloğunda karşılanması beklenen hususlara yönelik çalışmalara hız verilecek - Ceza infaz kurumlarının denetimleri ile takibinin uluslararası standartlarda daha etkili bir şekilde yapılabilmesi amacıyla barolar, sivil toplum kuruluşları ve üniversitelerden de temsilcilerin katılımıyla bağımsız bir "Ceza İnfaz Kurumları İnsan Hakları İzleme Komisyonu" kurulacak - Adalet bakanının, hakimleri başka bir yargı çevresinde geçici olarak yetkilendirebilmesine ilişkin hüküm kaldırılacak. Hakim ve savcılar için coğrafi teminat sağlanacak, hakimlik teminatı güçlendirilecek - İş davalarında hakimlerin dava konusuyla sınırlı olmak üzere SGK'nin tüm kayıtlarına bilişim sistemi üzerinden erişebilmesi suretiyle davaların daha hızlı sonuçlandırılması sağlanacak. Bozma kararı verilen dosyaların, öncelikle ve ivedilikle görülmesi sağlanacak - "e-Duruşma" uygulaması yaygınlaştırılacak, tüm hukuk mahkemelerindeki duruşmalara bu uygulama üzerinden katılım imkanı sağlanacak - Türk Ticaret Kanunu'nda yer alan tasfiye hükümleri gözden geçirilecek ve ticaret şirketlerinin tasfiye kararı almaları halinde uygulanacak tasfiye yöntemleri basitleştirilecek - Hükmün açıklanmasının geri bırakılması ve cezaların ertelenmesine ilişkin hükümler, bir bütün olarak ele alınacak ve ceza adaletinin geliştirilmesi amacıyla yeniden düzenlenecek - Boşanma sürecinde özellikle kadın ve çocukların örselenmelerini önlemek için uluslararası sözleşmelerdeki standartlar da dikkate alınarak mahkeme temelli aile arabuluculuğu müessesesi oluşturulacak

  02-03-2021 16:18