AGİ - Asgari Geçim İndirimi

AGİ - Asgari Geçim İndirimi

AGİ, askeri geçim indiriminin kısaltılmasıdır. AGİ, işçilerin maaşına ek olarak yapılan bir ödemedir. Kişinin medeni hali ve çocuk sayısı ödeneğin tutarının belirlenmesinde rol oynar. Tutar belirlenirken eşin çalışma duurumu da göz önünde bulundurulur. İşçilere ödenen net maaşa ek olarak İşveren AGİ tutarını işçiye ödemek zorundadır. İşverenler ise işçilere ödedikleri AGİ miktarını vergiden düşme imkanına sahiptir. AGİ'den yararlanamayan bazı işçiler vardır ve bu durum yapılan işe bağlı olarak belirlenir. Bu iş alanlarına örnek olarak özel hizmetlerde çalışan şöförler, ücret geliri elde etmeyen kişiler, özel inşaat sahiplerinin ücretle çalıştırdığı inşaat işçileri verilebilir.

AGİ Haberleri