Yağmur yağışı

Yağmur yağışı

Yağmur bir yağış şeklidir; atmosferdeki su buharının yoğunlaşması ve bulutlardan su dökülmesi şeklinde gerçekleşir. Türkçede yağış, baran, bereket ve rahmet kelimeleri de yağmur için kullanılır. Yamurun oluşumu ve yağışı ile ilgili sürece Bergeron Süreci adı verilir. Yağmur, hava durumu bültenlerinde önemli bir yer tutar. Yağmur yağışlarını bilmek çiftçiler hayati öneme sahiptir. Şehirde yaşayanlar da günlük yaşantılarını, planlarını yağış durumuna göre ayarlarlar. Bunun yanında gerek kırsalda gerekse de şehirlerde aşırı yağmur yağışı sellere yol açabilemektedir. Seller maddi hasar yaratlarının yanında zaman zaman can kayıplarına da yol açmaktadır. Türkiye’de yağmur ve diğer yağışlarla ilgili meteoroloji bilgilerini MGM yani Meteoroloji Genel Müdürlüğünden öğrenilebilmektedir.

yağmur Haberleri