Atama

Atama

Atama ya da tayin bir kişinin belli bir göreve, koltuğa, makama vb. atanması; bir görevin yerine getirilmesi, bir işin yürütülmesi için bir kişinin ve kişilerin görevlendirilmesi olarak tanımlanabilir. Atamanın tersi olarak kişiler belli bir göreve seçim ile gelebilirler. Yerel yönetimlerle ilgili olarak örneğin belediye başkanları halk tarafından seçilirken valiler belli kanun ve yönetmelikler çerçevesinde il yönetimine atanırlar. Benzer şekilde kamu kuruluşlarında çeşitli görevlere personel ataması yapılır ve personel atama işlemlerini kurumların personel genel müdürlükleri yürütür. Türkiye’de memur, öğretmen, personel vb. Atamaları ile ilgili işlemler, özellikle kamu da çalışma imkanı arayan vatandaşların yakından takip ettiği konulardır.

atama Haberleri