TÜBİTAK'ın tarihçesi

TÜBİTAK'ın tarihçesi

Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu veya kısa ismiyle TÜBİTAK, özerk bir kamu kurumu olarak 1963 yılında kurulmuştur. Türkiye'deki bilim ve teknoloji kültürünü geliştirmek amacıyla Cemal Gürsel tarafından oluşturulan TÜBİTAK; bilim, teknoloji ve yenilik politikalarını geliştirmeyi ve aynı zamanda bu alandaki araştırma faaliyetlerini desteklemeyi hedeflemektedir. Araştırma, teknoloji ve geliştirme çalışmalarını ulusal öncelikleri gözeterek devam ettiren TÜBİTAK, bir danışma kurumu olarak da görev yapmaktadır. Yeni araştırmalarını ulusal ve dünya çapındaki teknoloji politikalarını izleyerek ve değerlendirerek yürüten kurum, ülke genelinde her yaştan vatandaşı bilime yönlendirmeyi hedefler. TÜBİTAK ayrıca Türkiye Bilimler Akademisi (TÜBA) tarafından belirlenen öncelikli ulusal hedefler doğrultusunda araştırmaların geliştirilmesi ve koordinasyonundan sorumludur.

TÜBİTAK Haberleri