Sözlük Haberleri

Ünvan ne demek? Ünvan kelimesinin TDK sözlük anlamı nedir?

Kelimelerin anlamları araştırılırken ilk bakılan Türk Dil Kurumu (TDK)'nin açıklamaları olur. Türkçeyi zenginleştirmek için yapılan çalışmalar, sözcüklerin kökenlerine kadar tüm detaylarını ortaya çıkarılmasını sağlar. Konuya ilgi duyan ya da kelimelerin anlamlarını merak edenler de TDK'nin perspektifiyle araştırmalarını sürdürür. İrdelenen sözcükler arasında bulunan Ünvan kelimesi de birçok kişi tarafından mercek altına alınır. Ara sıra dikkat çekerek araştırılan Ünvan kelimesi ne anlama gelir?

Egitim 20-07-2023 12:12

Affedersin nasıl yazılır? Affedersin mi afedersin mi, TDK'ye gör doğru yazılışı nedir?

Yazılı ve sözlü iletişimin temel öğelerinden biri olan sözcüklerin yazılış biçimleri belli kurallar etrafında belirlenir. Anlamlı bir iletişim gerçekleştirmek için sözcükleri doğru bir şekilde kullanmak şarttır. Zira anlaşılır bir iletişim için dili iyi kullanmak son derece önemlidir. Sözcüklerin anlamları kadar yazılış biçimleri de iletişimi etkileyen önemli faktörlerden biridir. Affedersin kelimesi de yazımı merak edilen ve araştırılan kelimelerden biridir.

Egitim 11-06-2023 19:53

Şehir dışı nasıl yazılır? Şehir dışı ayrı mı yazılır birleşik mi yazılır, TDK'ye göre doğru yazılışı nedir?

Türkçe sözcükleriyle oldukça zengin ve bünyesinde birçok sözcük takımı bulunan bir dildir. Bu kelime takımları arasında iki kelimenin bir araya gelerek yeni bir anlamın oluşturduğu sözcükler de bulunur. Dil bilgisi kurallarına önem veren kişiler birleşik kelimelerin bitişik mi yoksa ayrı mı yazılması gerektiğini merak ederler. Günümüzde sözcüklerin anlamları ve yazılışları hakkında bilgi alınabilecek birçok internet kaynağı bulunur.

Egitim 11-06-2023 19:47

Sabuh ne demek? Sabuh kelimesinin TDK sözlük anlamı nedir?

Türkçe kelime bakımından oldukça zengin bir yapıya sahiptir. Türkçenin zengin bir kelime haznesine sahip olmasının en temel nedenlerinden birisi Türk topluluklarının hem geçmişte göçebe bir hayata sahip olması hem de yerleştikleri bölgelerin coğrafi açıdan avantajlı bir konumda olmasıyla birlikte farklı kültürlerle sürekli bir alışveriş içinde olmasıdır. Farklı kültürlerle yaşanılan kelime alışverişleri Türkçeyi zenginleştirmiştir. Sabuh kelimesi de farklı bir dilde alıntılanmış bir kelimedir.

Egitim 23-05-2023 15:45

Kaçanın anası ağlamamış ne demek? Kaçanın anası ağlamamış TDK sözlük anlamı nedir?

Türkçe sözcük varlığı açısından oldukça zengin bir yelpazeye sahiptir. Bir kelimeyle birden fazla şey anlatabilmenin yanı sıra farklı kelime gruplarıyla da bambaşka ifadeleri çağrıştırabilir ve anlatabilir. Türkçenin sözcük ve anlam bakımından zenginliğini gösteren durumlardan birisi de atasözleri ve deyimlerin varlığıdır. Deyimler ve atasözleri, birleşik fiiller gibi kalıplaşmış sözcük grupları ve ifadelerdir. Bu deyimlerden birisi olan "kaçanın anası ağlamamış" da anlam olarak merak edilir.

Egitim 23-05-2023 15:28

Verecek eş anlamlısı nedir? Verecek kelimesinin eş anlamlıları ile örnek cümleler

Verecek kelimesi günlük yaşamda sıklıkla kullanılan kelimeler arasında yer alır. Günlük hayatta çoğu zaman parayla ilişkilendirilir ancak ayrı kullanım alanları da bulunur. Kelime bu kullanım şekilleriyle halk arasında yayılmıştır. Türkçe zengin kelime haznesiyle bunun gibi farklı anlamlara gelen kelimeleri içinde barındırır. Verecek kelimesinin eş anlamlısı olan sözcük nedir?

Egitim 20-04-2023 11:00

Varsıl eş anlamlısı nedir? Varsıl kelimesinin eş anlamlıları ile örnek cümleler

Yazı ve okunuş açısından farklı; ancak aynı anlamı taşıyan sözcükler eş anlamlı kelimeler olarak nitelendirilir. Bu tür kelimeler cümle içerisinde birbirlerinin yerine geçebilir. Türkçede her kelimenin kullanımı yaygın değildir. Ancak bu kelimeler diğer kelimelerin eş anlamlıları olarak nitelendirilebilir. Bu yüzden kelimelerle birlikte eş anlamlılarını da bilmek, iletişim kurarken çeşitli kelimelerden yararlanarak daha iyi ifade olanağı sağlar. Peki, varsılın eş anlamlısı nedir?

Egitim 20-04-2023 10:59

Varsayım eş anlamlısı nedir? Varsayım kelimesinin eş anlamlıları ile örnek cümleler

Sözcüklerin eş anlamlısı olan kelimeler, yazılışları ve okunuşları birbirinden farklı olsa da cümle içerisindeki kullanımı aynı durumu ifade ederler. Türkçenin içerisinde yer alan eş anlamlı kelimeler dilimizi daha zengin hâle getirerek sözlü ve yazılı iletişimdeki ifade şeklini çeşitlendirir. Eş anlamı bulunan kelimelerden birisi de varsayım kelimesidir. Varsayımın eş anlamlısı kelime nedir?

Egitim 20-04-2023 10:58

Varmak eş anlamlısı nedir? Varmak kelimesinin eş anlamlıları ile örnek cümleler

Aynı anlamı ifade eden ancak yazılış ve okunuşu birbirinden farklı kelimeler eş anlamlı kelimeler olarak bilinir. Eş anlamlı sözcükler ifade ve cümle içerisinde birbirinin yerine kullanılabilir. Birbirinin yerine kullanılabilen kelimeler cümlede herhangi bir değişiklik ve bozukluğa neden olmaz. Etkili bir iletişim için Türkçede yer alan kelimelerin anlamlarını ve eş anlamlı kelimelerini bilmek önemlidir. Peki, varmak eş anlamlısı nedir?

Egitim 20-04-2023 10:58

Ve eş anlamlısı nedir? Ve kelimesinin eş anlamlıları ile örnek cümleler

Cümle içerisindeki devamlılığı ve anlamı bozmamak için zaman aman eş anlamlı kelimeler kullanılabilir. Eş anlamlı kelimeler farklı yazılsa da aynı anlamı ifade ederler. Ancak eş anlamlı kelimeler kullanılırken sürekli olarak tekrar edilmemelidir. Sürekli olarak tekrar eden kelimeler anlatım bozukluğuna neden olur. Dilimizde neredeyse her kelimenin eş anlamlı karşılığı bulunur. Zarf ya da bağlaç görevinde kullanılan ve kelimesinin eş anlamı nedir?

Egitim 20-04-2023 10:43

Vaziyet eş anlamlısı nedir? Vaziyet kelimesinin eş anlamlıları ile örnek cümleler

Türkçe kelime dağarcığı açısından oldukça geniş bir dildir. Bunun en büyük sebebi Türkiye’nin coğrafi konumu ve farklı uluslarla bir arada geçirdiği zamanın önemli bir rolü bulunur. Bu yüzden pek çok kelime türemiştir. Türkçede bulunan, başka dillerden alınan bu kelimelerin zamanla eş anlamlı karşılıkları da türemiştir. Vaziyet kelimesi de kökeni başka bir dil olan ve dilimizde eş anlamı bulunan bir kelimedir.

Egitim 20-04-2023 10:43

Vazife eş anlamlısı nedir? Vazife kelimesinin eş anlamlıları ile örnek cümleler

Türkçede birçok kelimenin eş anlamlı karşılığı bulunur. Dilimizde yabancı kelimelerden gelen pek çok kelime yer alır. Bunlardan biri de vazife kelimesi olup, anlamı merak edilen sözcüklerdendir. Hem yabancı kaynaklı olup hem de birçok anlama sahip olması bu ilginin başlıca sebeplerindendir. Birden fazla anlam ve kullanım alanının olmasından dolayı vazifenin birden fazla eş anlamlı karşılığı bulunur.

Egitim 20-04-2023 10:42

Baş başa nasıl yazılır, baş başa yazımı nasıl olmalıdır? Baş başa ayrı mı yazılır birleşik mi yazılır, TDK'ye göre doğru yazılışı nedir?

Türk dil bilimciler tarafından hem kökeni hem de yapısı itibariyle oldukça zengin bir dil olarak kabul edilir. Bu zenginliği nedeniyle Türkçede çok farklı sözcük yapısı bulunur. İkileme de Türkçedeki sözcük yapılarından biri. İkilemelerin yazımı konusunda sık sık hatalar yapılır. Ayrı yazılması gereken ikilemelerin birleşik yazılması, birleşik yazılması gereken ikilemelerin ayrı yazılması sık yapılan hataların başında geliyor.

Egitim 10-04-2023 13:42

Vatan eş anlamlısı nedir? Vatanın eş anlamlısı kelime ve cümle içinde örnek kullanım

Eş anlamlı kelimeler, yazılış ve ifadesi birbirinden farklı olsa da aynı anlamı taşıyan kelimelerdir. Cümle içerisinde eş anlamlı kelimelerin herhangi bir tanesi kullanılabilir. Bu durum anlam bozulmasına yol açmaz. Eş anlamı merak edilen ve günlük hayatta sıklıkla kullanılan kelimelerden biri de vatan sözcüğüdür. TDK’ye göre vatan kelimesinin bir tane eş anlamlı karşılığı bulunur.

Egitim 09-04-2023 17:17

Göz ardı nasıl yazılır, göz ardı yazımı nasıl olmalıdır? Göz ardı ayrı mı yazılır birleşik mi yazılır, TDK'ye göre doğru yazılışı nedir?

Türkçede sözcüklerin birleşik veya ayrı yazılması konusunda çoğu zaman kararsız kalınabilir. Bazı sözcüklerin birleşik veya ayrı yazılması anlam farklılıklarına sebep olabilir. Dolayısıyla Türkçeyi yazım kurallarına uygun kullanmak doğru ve etkili iletişim kurmaya yardımcı olur. Göz ardı kelime grubu yazım yanlışı en çok yapılan birleşik kelimelerden birisidir. Peki, göz ardı kelimesinin TDK'ye göre doğru yazılışı nedir?

Egitim 10-03-2023 16:57

Doküman nasıl yazılır, doküman yazımı nasıl olmalıdır? Doküman mı döküman mı, TDK'ye göre doğru yazılışı nedir?

Bir kelimenin nasıl telaffuz edileceği veya bir cümleye hangi sözcüklerle cevap verileceği gibi konuları öğrenmek için yazım kurallarını öğrenmek önemlidir. Doğru yazım kurallarını öğrenmek aynı zamanda günlük hayatta konuşma ve yazma becerilerini geliştirmenize yardımcı olur. Örneğin doküman kelimesi yazılışı sıkça hata yapılan kelimelerden biridir. Peki, doküman kelimesinin TDK'ye göre doğru yazılışı nedir?

Egitim 10-03-2023 16:57

Tam 20 yıl uğraştı... Sorusunu cevaplamayan öğretmene kızınca sözlük yazdı!

Epilepsi hastalığı nedeniyle üniversite eğitimini yarım bırakan Ebru Öztürk (50), üniversiteyi açıktan bitirmek zorunda kaldı. Öğrenciliği döneminde dershane öğretmenine bilmediği kelimenin anlamını soran Öztürk, öğretmenin "Sen benim dersime girmiyorsun, söyleyemem" demesine kızınca ilginç bir çalışmaya imza attı. Öztürk, 20 yıllık çalışması sonucu açık öğretim öğrencileri için 105 dersten 44 bin 800 akademik terimin anlamını barındıran sözlük hazırladı. İşte şaşkına çeviren olayın detayları...

Haber 07-03-2023 17:31

Bir araya nasıl yazılır, bir araya yazımı nasıl olmalıdır? Bir araya ayrı mı yazılır birleşik mi yazılır, TDK'ye göre doğru yazılışı nedir?

Türkçe dil bilgisi kelimelerin anlamlarını, seslerinin uyumunu, cümlelerin yapısını ve yazım kurallarını içerir. Türkçe dil bilgisi özellikle yazım kurallarının öğrenilmesi söz konusu olduğunda önemli bir konudur. Birleşik kelimeler iki veya daha fazla kelimeyi bir araya getirerek oluşturulan kelimelerdir. Türk dilinde çoğu birleşik kelime bağlaçlar aracılığıyla oluşturulur. Peki, bir araya yazımı nasıl olmalıdır?

Egitim 24-02-2023 17:25

Bilinçaltı nasıl yazılır, bilinçaltı yazımı nasıl olmalıdır? Bilinçaltı ayrı mı yazılır birleşik mi yazılır, TDK'ye göre doğru yazılışı nedir?

Türk dili çok zengin bir ifade gücüne sahiptir. Türk dili özellikle fiiller ve isimler arasındaki ilişkileri, noktalama işaretleri ve uyumuyla karakterize edilir. Türkçe dil bilgisi kuralları, sözcük gruplarının anlamlarını anlamak için önemlidir. Türkçede bazı sözcük gruplarının yazılışı anlam farklılıklarına neden olur. Özellikle birleşik kelimelerin yazılışı merak edilir. En çok merak edilen kelimelerden biri olan bilinçaltı yazımı nasıl olmalıdır?

Egitim 24-02-2023 17:24

Arnavut kaldırımı nasıl yazılır, Arnavut kaldırımı yazımı nasıl olmalıdır? Arnavut kaldırımı ayrı mı yazılır birleşik mi yazılır, TDK'ye göre doğru yazılışı nedir?

Türkçede kelimelerin yazılışı aldıkları eklere ve ortaya çıkan anlamlara göre değişiklik gösterir. Birleşik kelimeler çoğu kez iki veya daha fazla kelimenin bir araya gelmesiyle ortaya çıkar. Bu kelimeler anlam kaybına, ses düşmesine ya da ses türemesine uğrayabilir. Birleşik kelimeler bir araya gelirken oluşan ses olayları kelime grubunun yazılışını değiştirir. Peki, Arnavut kaldırımı yazımı nasıl olmalıdır?

Egitim 24-02-2023 17:24

Kıyafet eş anlamlısı nedir? Kıyafet kelimesinin eş anlamlıları ile örnek cümleler

Kıyafet kelimesi neredeyse her gün karşımıza çıkar. Bir nesneyi karşılayan bu sözcüğün anlamı pek çeşitli değildir. Net bir ifadesi olan kıyafet kelimesi de eş anlamlı kelimeye sahiptir. Kıyafet kelimesi Türkçede en yaygın kullanılan, temel kelimelerden biridir. Kıyafet kelimesi Türkçeye Arapçadan geçmiştir. Bu kelime günlük hayatta en çok kullanılan kelimeler arasında olan kıyafet kelimesinin eş anlamlısı olan kelime nedir?

Egitim 11-11-2022 16:00

Kıyamet eş anlamlısı nedir? Kıyamet kelimesinin eş anlamlıları ile örnek cümleler

Kıyamet kelimesi dinî anlamıyla bilinen ve bu anlamıyla bağlantılı olarak gündelik olaylar için de kullanılmaya başlanan bir kelimedir. Türk Dil Kurumu, kıyamet kelimesinin kullanıldığı farklı anlamları belirtmiştir. Kıyamet kelimesi dini anlamda veya günlük kullanım anlamıyla bilinmektedir. Farklı anlamlara ve eş anlamlara da sahip olan kıyamet kelimesinin eş anlamlısı olan kelimeler nelerdir?

Egitim 11-11-2022 15:59

Tavuk ayağı yemek ne demek? TDK sözlükte tavuk ayağı yemek deyiminin anlamı nedir?

Birleşik fiiller ve deyimler tek bir kelimeden oluşabilecekleri gibi iki ayrı kelimeden de oluşabilirler. Hatta kimi zaman ikiden daha fazla kelime içeren sözcük öbekleri halinde görülürler. Bu ifadeler, tıpkı atasözleri gibi kısa, açıklayıcı sözlerdir. Ancak atasözleri gibi net olmayıp mecaz içerebilirler. Atasözleri, deyimler ve birleşik fiiller, anlatımı güçlendiren ve dili zenginleştiren araçlardır. Tavuk ayağı yemek ifadesi de bu zenginliklerden biridir. Tavuk ayağı yemek ne demektir?

Egitim 28-07-2022 09:34

Yabancı özel adların yazılışı - Yabancı dildeki özel isimler ve bunlara gelen ekler nasıl yazılır?

Türkçe, yazıldığı gibi okunan bir dildir. Fakat Türkçe cümleler içerisinde farklı dillerden özel adlar ve şehir isimleri kullanıldığında bu kural, söz konusu dile göre değişebilir. Özel isimler Türkçe metin içerisinde de kendi dilinde yazıldığı gibi yazılmalıdır. Okunuşu farklı olan isimlerin yazılışı kendi dilinde yazıldığı şekildedir.

Egitim 13-07-2022 16:02

Efradını cami, ağyarını mâni ne demek? TDK sözlüğe göre efradını cami, ağyarını mâni deyiminin anlamı nedir?

Diller uzun bir tarihe sahip, yaşayan yapılardır. Türkçe dili de uzun bir tarihe ve kökene sahiptir. Bu tarihin izlerini taşıyan, önemli kişilerin deyişlerini barındıran kalıplaşmış sözler barındırır. Atasözleri, deyimler ve birleşik fiiller, bazı şeyleri açıklamak için ortaya çıkmış kalıplaşmış sözlerdir. Türk tarihinden izler taşıyan bu sözlerden biri de Efradını cami, ağyarını mâni ifadesidir. Efradını cami, ağyarını mâni TDK sözlük anlamı nedir?

Egitim 08-07-2022 09:34

Efradını cami ağyarını mani bir şekilde ne demek? Efradını cami ağyarını mani deyiminin anlamı ne?

Efradını cami ağyarını mani deyiminin anlamı merak ediliyor. Söz konusu deyim bir Osmanlı deyimidir. Efrat kelimesi kişiler, topluluklar anlamına gelmektedir. Peki "Efradını cami ağyarını mani bir şekilde" ne demek? Efradını cami ağyarını mani deyiminin tüm kelimelerinin anlamı nedir? İşte deyim ile ilgili ayrıntılar...

Egitim 01-07-2022 11:59

Görece ne demek? TDK sözlüğe göre görece kelimesinin anlamı nedir?

Hayatımızın her aşaması kelimelerden oluşur. Bu noktada sık kullanılan kelimeler kadar nadir duyulan kelimelere de rastlanabilir. Bu fark göze çarpsa da tüm kelimeleri birleştiren bir ortak nokta bulunur. Bu ortak nokta da anlamlarının merak edilmesidir. Görece kelimesi de anlamı merak edilen kelimelerden biridir. Türkçenin zenginliğini ortaya koyan kelime deryasının bir parçası olan Görece kelimesi TDK sözlükte ne demek?

Egitim 29-06-2022 18:12

Bitişik yazılan birleşik kelimeler nelerdir? Bitişik yazılan birleşik kelime örnekleri, kuralları

Bitişik yazılan kelimelerin ayrı yazılması, Türkçede en sık yapılan hatalar arasındadır. Dil bilgisi için bu konu son derece önemlidir. Çünkü bitişik olması gerekirken ayrı yazılan kelimeler, cümlenin anlamını değiştirebilir. Öyleyse bitişik yazılan birleşik kelimeler nelerdir, kuralları nasıldır?

Egitim 13-06-2022 17:46

Alıntı kelimelerin yazılışı - Alıntı sözcüklerin yazım kuralları nedir?

Dilimize yerleşmiş olan ya da zaman zaman değiştirilmeden kullanılması gereken bazı kelimeler vardır ve bu kelimelere kısaca “alıntı” denir. Alıntıların yazılış şekliyle alakalı da birtakım kurallar vardır. TDK, yabancı dillerden gelen, yabancı olan ya da Türkçeleşmiş her bir kelime için çeşitli kurallar belirlemiştir. Bazı kelimelerin alıntı olarak dilimizde yabancı hâliyle yer almasının sebebi de bu kurallardır. Peki, alıntı kelimelerin yazılışı ile ilgili kurallar nelerdir?

Egitim 13-06-2022 17:29

Ünsüz uyumu nedir? Ünsüz uyumu örnekleri ve TDK kuralı

Türkçenin ses olaylarından biri olan ünsüz uyumu, hem yazım dilinde hem de gündelik konuşmalarımızda yer alan bir ses değişimidir. Kelimelerin aldıkları eklere ve takılara göre ünsüz uyumunun şekli ve örnekleri farklılaşmaktadır. Ünsüz uyumu, kısaca ünsüz harflerin fonetik olarak birbirine benzemesi olarak açıklanabilir. Ünsüz uyumu nedir?

Egitim 13-06-2022 17:02

Uzun ünlü nedir? Türkçede uzun ünlü var mıdır?

Kökeni Türkçe olan kelimelerde çeşitli ses olayları yer alır. Bazı durumlarda ise Arapça ve Farsçadan geçen kelimelerle yeni ses olayları türemektedir. Bahsedilen türemiş ses olaylarının arasında ‘uzun ünlü’ ses olayı da bulunur. Genel yazı dilinde kullanılan uzun ünlüler ve uzun ünlü örnekleri nelerdir? Uzun ünlü ses olayları nelerdir?

Egitim 13-06-2022 16:04

Küçük ünlü uyumu nedir? Küçük ünlü uyumu kuralına uyan ve uymayan kelimelere örnekler

Küçük ünlü uyumu, Türk alfabesinde yer alan sesli harflerden oluşan kurallardır. Bu kurala göre, bir kelimenin içerdiği tüm ünlüler, aynı tür olmak zorundadır. Kurala uyan kelimeler olduğu gibi uymayan kelimeler de mevcuttur. Küçük ünlü uyumu nedir? Küçük ünlü uyumu kuralına uyan ve uymayan kelimeler nelerdir?

Egitim 13-06-2022 14:05

Çilesiz ne demek? Çilesiz kelimesinin TDK sözlük anlamı nedir?

Yeni bir dil öğrenirken çoğunlukla karşılaşılan problem, o dilin sözcüklerini öğrenmek ve anlamlarına tam olarak hakim olmaktır. Pek çok dilde, bir sözcüğün birden fazla anlamda kullanıldığı durumlar yaygındır. Bu anlam çeşitliliği kafa karışıklığına yol açabilir. Bu bağlamda anlamı araştırılan kelimelerden bir tanesi olan çilesiz ne demek? çilesiz TDK sözlükte ne anlama gelir?

Egitim 24-05-2022 10:59

Ağlama Duvarı ne demek? Ağlama Duvarı birleşik kelimesinin TDK sözlük anlamı nedir?

Birleşik kelimeler, anlam kayması veya tür kayması yoluyla ortaya çıkabilirler. Anlam kayması ile oluşan birleşik kelimelerin içerisindeki sözcükler gerçek anlamlarını yitirirken, tür kayması ile oluşan birleşik kelimelerin içerisindeki sözcüklerin türü değişir. Birleşik kelimeler bu sayede yeni sözcüklere dönüşür ve yeni anlamlara sahip olurlar. Ağlama Duvarı birleşik kelimesi de bunlardan bir tanesidir. Ağlama Duvarı ne anlama gelir?

Egitim 24-05-2022 10:58

Meke ne demek? Meke kelimesinin TDK sözlük anlamı nedir?

Türkçe, sanat yapıtlarında kullanılmak için oldukça elverişli bir zenginliğe sahiptir. Özellikle roman ve şiir gibi edebi sanatlarda Türkçenin ifade zenginliği sıkça ön plana çıkar. Bu zenginlik tarih boyunca pek çok önemli edebi eserin ortaya çıkmasını sağlamıştır. Ancak bu zenginlik beraberinde pek çok yeni kelimeyle karşılaşmayı da getirmiştir. Meke kelimesine de sıkça karşılaşılan kelimelerden bir tanesidir. Meke TDK sözlük anlamı nedir?

Egitim 24-05-2022 10:58

Çileci ne demek? Çileci kelimesinin TDK sözlük anlamı nedir?

Yabancı dillere ait çok sayıda kelimeyi bünyesinde barındıran Türkçe, en çok Arapça, Fransızca ve Farsça dillerindeki kelimelerle bezenmiştir. Ancak bu durum bir sorun gibi görülmez, aksine zenginlik olarak değerlendirilir. Konumu nedeniyle farklı ülkelerle ilişkiler yürüten Türkiye'nin dilini zenginleştiren bu etkileşimler, kelimelerle ilgili yapılan incelemeleri artırmıştır. çileci kelimesiyle ilgili araştırmalar da aynı sebeple yürütülmüştür. çileci ne demektir?

Egitim 24-05-2022 10:58

Sarıçam ne demek? Sarıçam kelimesinin TDK sözlük anlamı nedir?

Türkçe, sondan eklemeli bir dildir. Sondan eklemeli diller, kelimelerin anlamlarını kelimelere ek getirerek türetirler. Türkçe de bunun için yapım ve çekim eklerini kullanır. Anadili Türkçe olan kişiler bu ekleri çok kolay kavrayabilir. Kelimelere getirilen ekler otomatik olarak anlam oluşturulabilir. Ancak anadili Türkçe olanların bile bütün kelimelerin anlamlarına tam olarak hakim olması mümkün değildir. Bu nedenle bilinmeyen kelimelerin anlamlarına bakılır. Sarıçam kelimesi de bilinmeyen kelimelerden biri olabilir. Sarıçam kelimesinin anlamı nedir?

Egitim 24-05-2022 10:57

Açık düşmek ne demek? Açık düşmek birleşik kelimesinin TDK sözlük anlamı nedir?

Diller, farklı kökenlere ve yapılara sahiptirler. Her dil, kendi yapısına uygun olarak kelime türetir ve bu sayede zenginleşir. Türkçede de kelimelere ekler getirilerek veya farklı kelimelerin kaynaşması ile yeni kelimeler üretilir. Bu kelimelerin üretilmesi farklı kökenlerden gelen sözcüklerin Türkçeleştirilmesi ve dilimizin anlam zenginliği kazanması için gereklidir. Açık düşmek de farklı kelimelerin birleştirilmesiyle oluşturulmuş yeni bir kelimedir. Açık düşmek ne demektir?

Egitim 24-05-2022 10:57

Kabalacılık ne demek? Kabalacılık kelimesinin TDK sözlük anlamı nedir?

Türkçe, sondan eklemeli bir dildir. Sondan eklemeli diller, kelimelerin anlamlarını kelimelere ek getirerek türetirler. Türkçe de bunun için yapım ve çekim eklerini kullanır. Anadili Türkçe olan kişiler bu ekleri çok kolay kavrayabilir. Kelimelere getirilen ekler otomatik olarak anlam oluşturulabilir. Ancak anadili Türkçe olanların bile bütün kelimelerin anlamlarına tam olarak hakim olması mümkün değildir. Bu nedenle bilinmeyen kelimelerin anlamlarına bakılır. Kabalacılık kelimesi de bilinmeyen kelimelerden biri olabilir. Kabalacılık kelimesinin anlamı nedir?

Egitim 24-05-2022 10:56

Uz ne demek? Uz kelimesinin TDK sözlük anlamı nedir?

Dil, insanoğlunun hem ürünü hem de üreticisi olduğu tek alandır ve insanlar arasındaki ortak noktalardan biri olarak bilinir. Bir dili bilmek, aynı zamanda belirli ses dizilerinin belirli kavram ya da anlamları gösterdiğini bilmek anlamına gelir. Bu nedenle Türkçe öğrenmek veya dilbilgisi anlamında farkındalıklarını artırmak isteyen kişilerin merak ettikleri ilk şeylerden biri dilde bulunan sözcüklerin anlamlarıdır. Anlamı merak edilen sözcüklerden bir tanesi olan Uz ne demek, TDK sözlükteki anlamı nedir? Uz TDK sözlük anlamı ve kökeni…

Egitim 24-05-2022 10:56

Zil ne demek? Zil kelimesinin TDK sözlük anlamı nedir?

Türklerin tarihsel sürecine bakıldığında tüm dünyayı etkileyen Kavimler Göçü’nü başlattıkları görülür. Kavimler göçü beraberinde dil etkileşimini de getirmiştir. Türk dilinin farklı kollara ayrılmasına sebep olan olaylardan biri de Kavimler Göçü’dür. Türkçenin farklı kollara ayrılması kelimelerin farklı değişimlere uğramasını sağlamış ve kelime çeşitliliği yaratmıştır. Bu çeşitlilik içinde birbiriyle kökteş olan pek çok kelimenin bilinmemesini doğal hale gelmiştir. Zil kelimesi de Türkçenin kelime çeşitliliğine katkı sağlayan kelimelerden bir tanesidir. Peki, TDK sözlükte X ne demek? Zil TDK sözlük anlamı ve kökeni…

Egitim 24-05-2022 10:56

Zeyrek ne demek? Zeyrek kelimesinin TDK sözlük anlamı nedir?

Türkçe dilini güzelleştirerek yeni kelimeleri Türkçeleştirmeyi hedefleyen Türk Dil Kurumu, kelimelerin anlamlarıyla birlikte kökenlerini de inceler. Bu nedenle kelimelerle ilgili araştırma yapıldığında kılavuz olarak TDK kabul edilir. 1932 yılından bu yana incelemeler yapan ve kelimelerle ilgili çalışmalar yayımlayan TDK tarafından yapılan araştırmalar içerisinde Zeyrek kelimesi de bulunur. Zeyrek ne demektir?

Egitim 24-05-2022 10:56

Laka ne demek? Laka kelimesinin TDK sözlük anlamı nedir?

Günlük hayatta okuduğumuz veya duyduğumuz; bir şekilde maruz kaldığımız tüm sözcüklerin anlamlarının en doğru halini bilmek imkansıza yakındır. Çoğu sözcüğün anlamı tümcenin kullanıldığı bağlamdan anlaşılabilir olsa da azımsanmayacak bir yüzdesinin bağlamdan çıkarılması pek olası değildir. Bunun nedeni olarak sözcüklerin anlamlarının nedensiz olması, yani kavram ya da anlam ile bunu işaret eden biçim, ses dizisi arasındaki ilişkinin arasında bir bağlantı bulunmuyor olması gösterilebilir. Peki, Laka ne demek? Laka kelimesinin TDK sözlük anlamı nedir?

Egitim 24-05-2022 10:56

Bellenme ne demek? Bellenme kelimesinin TDK sözlük anlamı nedir?

Türkçede anlamı merak edilen kelimeler çok sayıdadır. Gündelik yaşamda olduğu kadar edebi eserlerde de rastlanan Bellenme kelimesi, TDK'da görev alan kişiler tarafından incelenerek dilimize kabul edilmiştir. Türkçe olmayan kelimelerin Türkçeleştirilmesi ile ilgili çalışmalar da yapan TDK'ya göre Bellenme kelimesi ne anlama gelir?

Egitim 24-05-2022 10:56

Bunsuz ne demek? Bunsuz kelimesinin TDK sözlük anlamı nedir?

Türkiye Türkçesi oğuz dil koluna ait olan bir dildir. Aslında Oğuz kolunun Batı Oğuz alt kolunda yer almaktadır. Bu kategoride yer alan Osmanlıcanın bir devamıdır. Türkiye Türkçesi, bu uzantıların sahip olduğu tarihsel gelişim nedeniyle farklı diller ile kelime alışverişi yapmış ve zenginleşmiştir. Bunsuz kelimesi, Türkçenin zengin kelime hazinesinde bulunur. Bunsuz nedir, TDK sözlükte ne anlama gelir?

Egitim 24-05-2022 10:55

Romanlaşmak ne demek? Romanlaşmak kelimesinin TDK sözlük anlamı nedir?

Türkçede anlamı merak edilen kelimeler çok sayıdadır. Gündelik yaşamda olduğu kadar edebi eserlerde de rastlanan Romanlaşmak kelimesi, TDK'da görev alan kişiler tarafından incelenerek dilimize kabul edilmiştir. Türkçe olmayan kelimelerin Türkçeleştirilmesi ile ilgili çalışmalar da yapan TDK'ya göre Romanlaşmak kelimesi ne anlama gelir?

Egitim 24-05-2022 10:55

Romanlaşma ne demek? Romanlaşma kelimesinin TDK sözlük anlamı nedir?

Türkçe, sondan eklemeli bir dildir. Sondan eklemeli diller, kelimelerin anlamlarını kelimelere ek getirerek türetirler. Türkçe de bunun için yapım ve çekim eklerini kullanır. Anadili Türkçe olan kişiler bu ekleri çok kolay kavrayabilir. Kelimelere getirilen ekler otomatik olarak anlam oluşturulabilir. Ancak anadili Türkçe olanların bile bütün kelimelerin anlamlarına tam olarak hakim olması mümkün değildir. Bu nedenle bilinmeyen kelimelerin anlamlarına bakılır. Romanlaşma kelimesi de bilinmeyen kelimelerden biri olabilir. Romanlaşma kelimesinin anlamı nedir?

Egitim 24-05-2022 10:55

Bulgurlu ne demek? Bulgurlu kelimesinin TDK sözlük anlamı nedir?

Türkçe, sanat yapıtlarında kullanılmak için oldukça elverişli bir zenginliğe sahiptir. Özellikle roman ve şiir gibi edebi sanatlarda Türkçenin ifade zenginliği sıkça ön plana çıkar. Bu zenginlik tarih boyunca pek çok önemli edebi eserin ortaya çıkmasını sağlamıştır. Ancak bu zenginlik beraberinde pek çok yeni kelimeyle karşılaşmayı da getirmiştir. Bulgurlu kelimesine de sıkça karşılaşılan kelimelerden bir tanesidir. Bulgurlu TDK sözlük anlamı nedir?

Egitim 24-05-2022 10:54

Avar ne demek? Avar kelimesinin TDK sözlük anlamı nedir?

Türkçe, sayısız kelimenin bir arada kullanıldığı zengin bir dildir. Bu zenginliğin oluşması için de Türk Dil Kurumu tarafından birçok yetkili görevlendirilmiştir. Kelimelerle ilgili yapılan incelemeler sonucunda, sözcüklerin anlamları ile ilgili bilgiler paylaşılmıştır. Dile merakı olan kişiler, yayımlanan bilgilerle kafalarındaki sorulara cevap bulabilir. Avar kelimesi de anlamı araştırılan kelimeler arasında yer alır. Avar ne demektir?

Egitim 24-05-2022 10:54