EĞİTİM

Göz ardı nasıl yazılır, göz ardı yazımı nasıl olmalıdır? Göz ardı ayrı mı yazılır birleşik mi yazılır, TDK'ye göre doğru yazılışı nedir?

Türkçede sözcüklerin birleşik veya ayrı yazılması konusunda çoğu zaman kararsız kalınabilir. Bazı sözcüklerin birleşik veya ayrı yazılması anlam farklılıklarına sebep olabilir. Dolayısıyla Türkçeyi yazım kurallarına uygun kullanmak doğru ve etkili iletişim kurmaya yardımcı olur. Göz ardı kelime grubu yazım yanlışı en çok yapılan birleşik kelimelerden birisidir. Peki, göz ardı kelimesinin TDK'ye göre doğru yazılışı nedir?

Göz ardı nasıl yazılır, göz ardı yazımı nasıl olmalıdır? Göz ardı ayrı mı yazılır birleşik mi yazılır, TDK'ye göre doğru yazılışı nedir?

Türkçe yazım yanlışlarını düzeltmek ve dilimizi iyi bir şekilde kullanabilmek için öncelikle Türkçe dil kurallarının ne olduğunu öğrenmek gerekir. Türkçe yazım yanlışlarını önlemeye yardımcı olmak için Türkçe dil kurallarının anlaşılmasına ve uygulanmasına yardımcı olacak doğru kaynakların kullanılması önerilir. Bu noktada kelimelerin yazımları, anlamları ve yazım kuralları için Türk Dil Kurumuna ait sözlükler ve kılavuzlar güvenilir kaynak olarak kullanılır.

Göz ardı nasıl yazılır?

Sözcüklerin birleşik veya ayrı yazılması, yazının anlaşılırlığının sağlanması için büyük önem taşır. İki veya daha fazla sözcüğün, bağlaçların veya eklerin bir araya gelmesiyle oluşan kelime grupları ses olaylarına ve anlam değişikliklerine göre birleşik ya da ayrı yazılabilir. "Göz ardı" ifadesi genellikle "göz ardı etmek" şeklinde kullanılır. Göz ardı TDK sözlüğüne göre "göz göre göre önemsememe, yok sayma" anlamına gelir. Bu ifade bir durumu önemsiz göstererek dikkate almamayı belirtmek için kullanılır. Türk Dil Kurumuna göre göz ardı doğru yazılışı "göz ardı" şeklindedir. Bu bağlamda "Göz ardı bitişik mi yazılır?" sorusuna "hayır" cevabını vermek mümkündür.

Göz ardı ayrı mı yazılır birleşik mi yazılır?

Göz ardı ifadesi, Türk dilinde çok yaygın olarak kullanılır. Bu ifade bir duruma karşı önemsiz gösterme veya önemsememe hissiyle kullanılır. Türk Dil Kurumunun Türkçe Sözlük’te belirlediği yazım kurallarına göre göz ardı kelimesinin doğru yazılışı “göz ardı” şeklinde ayrı olmalıdır. Göz ardı yazımı "gözardı" şeklinde birleşik şekilde olması yazım hatasına neden olur. Yaygın olarak kullanılan göz ardı kelimesi çoğunlukla göz ardı etmek şeklinde olumsuz anlamda kullanılır. Göz ardı doğru yazılışı ile ilgili örnek cümleler:

  • Hiçbir ayrıntıyı göz ardı etmeden bu problemi çözmemiz gerekiyor.
  • Onun hataları göz ardı edilerek konu kapatıldı.
  • Baş ağrısı göz ardı edilemeyecek kadar önemli bir sağlık sorunudur.
  • Onun bu çabalarını ve uğraşını artık göz ardı etme lütfen.
  • Bu konuyu göz ardı etmeyi düşünüyor musun?

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler