EĞİTİM

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN

Yabancı özel adların yazılışı - Yabancı dildeki özel isimler ve bunlara gelen ekler nasıl yazılır?

Türkçe, yazıldığı gibi okunan bir dildir. Fakat Türkçe cümleler içerisinde farklı dillerden özel adlar ve şehir isimleri kullanıldığında bu kural, söz konusu dile göre değişebilir. Özel isimler Türkçe metin içerisinde de kendi dilinde yazıldığı gibi yazılmalıdır. Okunuşu farklı olan isimlerin yazılışı kendi dilinde yazıldığı şekildedir.

İçindekiler

  • Yabancı Dildeki Özel İsimler Nasıl Yazılır
  • Yabancı Kelimelere Gelen Eklerin Yazımı

Türkçe cümleler ve metinler arasında yabancı isimler ve şehir adları kullanılması gerekebilir. Bu özel isimlerin yazılışları, okunuşları ve aldıkları ekler imla kurallarının dışında farklı şekillerde olabilir. Türkçede yabancı kelimelerin yazımı ile ilgili kurallara bu noktalara dikkat etmek gerekir.

Yabancı Dildeki Özel İsimler Nasıl Yazılır

Yabancı dillerdeki özel isimler, dillerine göre farklı şekillerde yazılır. Her dilin yazım kuralı, alfabesi ve telaffuzu farklıdır. Bu farklılıklar Türkçede özel isimlerin yazım şekillerini de etkiler. Latin alfabesinin kullanıldığı dillerde ve farklı alfabelerin geçerli olduğu dillerde yazım şekilleri değişiklik gösterir.

  • Latin harflerinin kullanıldığı yabancı kelimelere gelen eklerin yazımı kendi dilindeki yazılış şekline uygun olarak kullanılır. Okunduğu gibi yazılmaz. Örneğin Beethoven, Shakespeare gibi.
  • Osmanlı döneminden dilimize yerleşen bazı Batı kökenli kişi ve yer isimleri de Türkçe söylenişine göre yazılır. Napolyon, Londra, Zürih, Lüksemburg gibi.
  • Yazıldığı dilde ayrı kelimeler ile yazılan yer isimleri Türkçe yazılırken de ayrı olarak yazılır. New Orleans, Buenos Aires gibi.
  • Yunanca gibi farklı alfabelerin kullanıldığı dillerde ise özel isimler Latince alfabeye karşılık gelen harflerin bir araya gelmesi ile yazılır. Homeros, Sokrates, Dostoyevski gibi.
  • Farsça ve Arapça özel isimler Türkçenin ses ve yapı özellikleri ile yazılır. Ahmet, Fuat, Filistin, Mısır, Mekke gibi.
  • Rusça özel isimlerin yazılışı esnasında Rus harflerinin ses değerleri olan latin harfleri kullanılır. Bolşevik, Volga, Moskova gibi.
  • Japonca ve Çince de farklı alfabeye sahip dillerdir. Çin ve Japon özel adları ise Türkçe dilinde yerleşmiş biçimleri ile yazılır. Kişi isimlerinde kelime aralarına tire (-) işareti konulur. Hiroşima, Sun Yat-sen gibi.

Yabancı Kelimelere Gelen Eklerin Yazımı

Yabancı özel adların yazılışı sırasında dikkat edilmesi gereken noktalardan biri de gelen eklerin yazım şeklidir. Yabancı özel isimlerin ve eklerinin yazımı oldukça kolay ve anlaşılırdır. Özel adlara gelen eklerin yazım şekli özel adın nasıl telaffuz edildiğine göre değişir. Özel ad Türkçede nasıl okunuyorsa ona uygun olarak ek alır. Yazılışı, diline göre değişse de ekleri Türkçe dilinde okunduğu ve telaffuz edildiği şekildedir. New York’a, Manchester United’a, Los Angeles’a, Dubai’ye gibi.


Keşfet


En Çok Aranan Haberler