Güncel

Döviz cinsinden TL'ye dönüşlerde arabuluculuk çözüm sağlıyor

Uluslararası Arabulucular Derneği Başkanı Mehmet Akuğur: - "(Döviz cinsinden TL'ye dönüşlerde anlaşmazlık çıkması) Karşı tarafla telefonla veya yazılı temasa geçiyoruz. Onlara bir toplantı tarihi bildiriyoruz. Bu uyuşmazlığın birebir görüşmelerini yapıyoruz. Sonra bir toplu görüşme ile müzakere masasında arabuluculuk yöntemleriyle bu konuyu çözümlüyoruz" - "Gayrimenkul satış ve gayrimenkul kira sözleşmeleri yurt içinde yerleşik kişiler açısından TL'ye döndürülecek. Türkiye'de faaliyet gösteren yabancılar ya da yabancı sermayeli şirketlerin Türkiye'deki sözleşmeleri istisna olmak üzere geniş kapsamlı hizmet akitlerinde döviz endeksli olanlar TL'ye dönecek" - "Örneğin kira sözleşmelerinde taraflar mutabakata varamazsa 2 Ocak 2018 tarihli kur esas alınacaktır deniyor. Taraflar arasında mutabakata varılamaması noktası tebliğ ve tarafların öncelikle bunları konuşmasını ve kendi özgür iradeleriyle belirlemesini düzenlemiş. Bu noktada çözüme kavuşturulamazsa düzenleyici otorite olarak Bakanlığın belirlediği kur üzerinden dönüşüm zorunlu hale geliyor" - "Hem gecikmiş borçlarını hem döviz kuruyla ilgili kendi belirleyecekleri rayiç değerdeki kiralara da yakın noktaları kendi aralarındaki iletişimi artırarak belirleyebilirler. Böylelikle kiracı, kiraya veren ilişkileri mahkemeye dönüşmeden sulhen bu barış yöntemiyle çözümlenebilir"