Kanser

Kanser

Hızlı ve sürekli bir şekilde büyüyen tümörler (habis, malign) kanser olarak tanımlanır. Kapsülleri yoktur ve büyüme de sınır tanımazlar ve buna bağlı olarak çevrelerindeki dokulara nüfuz ederler. Modern tıpta vücuttaki bir oluşumun kanser olarak nitlendirilmesi için 5 özelliğe sahip olması gerekmektedir ki bunlar şaunlardır:

  • Hücrelerde sınırsız proliferasyon yetisi,
  • Büyümesini engelleyen faktörlere karşı duyarsız olması,
  • Hücrelerinin ölümsüzlüğü (apoptozis görülmemesi),
  • Yeni damarların oluşumunu uyarabilmesi (angiogenezis),
  • Dokuların içine girebilmesi (invazyon) ve yeni koloniler oluşturabilmesi (metastaz).

Kanser oluşumunda çevresel faktörler, kanserojenler; yaş, cinsiyet ve beslenme igibi yardımcı faktörler rol oynamaktadır. Kanser tedavisi onkoloji (kanserbilim) uzmanları gerçekleştirmektedir. Genel olarak kanser tedavisinde cerrahi, radyoterapi, kemoterapi, immünoterapi, kök hücre nakli ve hedefli tedavilerden faydalanılır.

kanser Haberleri