YURTHABER

Aydın Tekstil’de Hissedarlar Olağanüstü Toplanacak

Aydın Tekstil İşletmeleri Anonim Şirketi Tasfiye Kurulu 7. Hesap dönemi faaliyetlerine ait sonuçların değerlendirileceği ‘Hissedarlar...

Aydın Tekstil’de Hissedarlar Olağanüstü Toplanacak

Aydın Tekstil İşletmeleri Anonim Şirketi Tasfiye Kurulu 7. Hesap dönemi faaliyetlerine ait sonuçların değerlendirileceği ‘Hissedarlar Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı’ düzenleyecek.

Toplantı 31 Ekim Çarşamba günü Aydın Tekstil Fabrikası’nın toplantı salonunda yapılacak. Aydın Tekstil’den olağanüstü genel kurul ile ilgili hissedarlara yapılan açıklamada müessis hisse senedi sahibi hissedarlara Aydın Tekstil’in statüsü ve Türk Ticaret Kanunu hükümleri gereğince taahhütlü mektupla çağrı yapıldığı ifade edildi.

Hisse senedine sahip hissedarlara gönderilen davetiyenin kurula giriş kartı hükmünde olduğu belirtilen açıklamada şunlar kaydedildi: “Hamiline yazılı hisse senedine sahip hissedarlarımıza toplantı gününden en az 7 gün evveline kadar sahibi bulundukları hisse senetlerini şirketimize tevdi ederek alacakları depo makbuzunu şirketimize müracaatla giriş kartı almaları gerekmektedir.

Genel kurul toplantısında hissedarların kendilerini vekaletname ile temsil etmeleri halinde vekaletnamenin yönetmelik gereğince noterden tasdikli olması esas olup, vekaletnamenin noterden tasdiksiz olması halinde vekaleti verenin noter tasdikli imza sirküsü vekaletnameye eklenecektir. 2012 yılına ait bilanço, kar ve zarar cetvelleri ile Tasfiye Kurulu ve Denetim Kurulu raporları 16 Ekim 2012 tarihinden itibaren Aydın’da şirket merkezinde ortaklarımızın tetkikine hazır bulundurulacaktır”

KAMULAŞTIRMA GÖRÜŞÜLECEK

Tasfiye Kurulu’ndan yapılan açıklamanın devamında olağanüstü olağanüstü genel kurulun sekiz gündem maddesiyle toplanacağı belirtildi. Olağanüstü genel kurulda yeni tasfiye kurulu üyelerinin seçileceği ve görev sürelerinin tespit edileceği kaydedilirken Aydın Belediyesi Meclisi’nin kamulaştırma kararı aldığı Aydın Tekstil arazisi ile ilgili iş ve işlemler hakkında genel kurula bilgi verileceği, Aydın Belediyesi ile görüşmeler için ayrıca gerekli davaların açılması ve takibi hususunda Tasfiye Kurulu’na yetki verilmesi konusunun görüşüleceği ifade edildi.