YURTHABER

Ahşap eşya ithalatına "endüstriyel ağaç" freni

Orman Genel Müdürlüğünce endüstriyel ağaçlandırma alanında yapılan çalışmalarla artan odun üretimi sayesinde, 2015'te yaklaşık 1,5 milyar dolar olan ahşap ve yonga levha ürünleri ithalatı geçen yıl itibarıyla 873 milyon dolara geriledi - Orman Genel Müdürü Bekir Karacabey: - "Ülkemizin endüstriyel odun ihtiyacı yaklaşık 32 milyon metreküp olup, talebin 28,5 milyon metreküpü yerli kaynaklardan karşılanmaktadır" - "Eylem planı kapsamındaki endüstriyel ağaçlandırmalarla yapılacak kitlesel üretim sayesinde doğal ormanlar üzerindeki baskı önlenecek"

ENES DURAN - Orman Genel Müdürlüğünce, endüstriyel ağaçlandırma alanında yapılan çalışmalar sonucu artan odun üretimiyle, 2015'te yaklaşık 1,5 milyar dolar olan ahşap ürünleri ve yonga levha ürünleri ithalatı geçen yıl itibarıyla 873 milyon dolara düştü.

Orman Genel Müdürü Bekir Karacabey, AA muhabirine, Türkiye'deki ahşap ve kağıt sektörünün ham madde ihtiyacını karşılamak amacıyla yapılan çalışmalara ilişkin değerlendirmede bulundu.

Artan nüfus ve endüstrideki gelişmeler nedeniyle Türkiye'de odun ham maddesine talebin giderek yükseldiğini ve arz-talep açığının büyüdüğünü belirten Karacabey, söz konusu açığın sadece doğal ormanlardan yapılacak üretimle karşılanmasının mümkün olmadığını söyledi.

Karacabey, üretimin artırılması sonucu odun ham maddesi ihtiyacının ülke kaynaklarından karşılanmasının ithalatı da ciddi oranda düşüreceğini bildirdi.

Kağıt sektörünün ham madde ihtiyacının karşılanması amacıyla 2013'te Endüstriyel Ağaçlandırma Eylem Planı hazırlandığını anımsatan Karacabey, "Eylem planı kapsamındaki endüstriyel ağaçlandırmalarla yapılacak kitlesel üretim sayesinde doğal ormanlar üzerindeki baskı önlenecek. Böylece mevcut orman alanları korunarak, orman kaynaklarının sürdürülebilir biçimde işletilmesinin önü açılacak." dedi.

Karacabey, endüstriyel orman işletmeciliğiyle küçük alanlardan büyük miktarda odun ürünü elde etmenin mümkün olduğunu vurgulayarak, şöyle konuştu:

"Endüstriyel ağaçlandırmalar, bitkinin doğma ve kuruma süresi içinde toprakta büyük miktarlarda karbon depolaması nedeniyle atmosferdeki karbon döngüsü üzerinde önemli rol oynamaktadır. Bu nedenle Kyoto Protokolü kapsamında dikkate alınması gereken bir sektör olarak görülmektedir."

Uluslararası odun ticaretinde sertifikalı ürünlerin payının giderek arttığına dikkati çeken Karacabey, endüstriyel ağaçlandırmaların sertifikalandırma uygulamalarında Türkiye'nin önemli bir avantaja sahip olduğunu dile getirdi.

- Endüstriyel ağaçlandırmanın faydası

Karacabey, Türkiye'nin, Akdeniz ikliminin olduğu bölgelerde kızılçam, Karadeniz ikliminin hüküm sürdüğü bölgelerde de sahil çamı, kızılağaç ve dişbudak gibi yapraklı, hızlı büyüyen türlerle ağaçlandırmaya uygun geniş potansiyel alanlarının bulunduğunu belirterek, şunları kaydetti:

"Endüstriyel plantasyon ağaçlandırmaları, orman ürünleri endüstrisine ham madde sağlamak amacıyla iyi yetişme ortamlarında, her türlü mekanizasyon teknikleri kullanılarak, 20-25 yıllık idare süresiyle işletilen ve yılda en az 10 metreküp/hektar ortalama artım yapmasını sağlayan hızlı gelişen türlerle oluşturulan plantasyonlardır."

Türkiye'nin endüstriyel odun ihtiyacının yıllık yaklaşık 32 milyon metreküp olduğuna işaret eden Karacabey, "Talebin 28,5 milyon metreküpü yerli kaynaklardan karşılanmaktadır. Odun ham maddesi ithalatı için 2015'te ödenen para 1,5 milyar dolardan 2018 yılı itibarıyla 873 milyon dolara gerilemiş olup, ahşap ve ahşap ürünleri sektöründe cari açık kapatılmıştır." diye konuştu.

TÜİK verileriyle Türkiye'nin son 5 yıldaki ahşap ve yonga levha ürünleri ithalat ve ihracat rakamları şöyle:

Yıllar İhracat (Dolar) İthalat (Dolar) 2015 692.628.012 1.505.157.458 2016 675.872.756 1.265.052.556 2017 762.888.183 1.132.786.152 2018 826.615.109 872.892.670 2019 (Ağustos sonu) 566.715.821 271.338.163