YURTHABER

Keskin ilçesinde ilginç lakaplar

Lakapları bilmiyorsanız işiniz zor

Keskin ilçesinde ilginç lakaplar

'Kelkarganın Zekeriya, Mamaların Urkuya, Miyavın Deli Mevlid, Süloğulların Sülemen, Gatilinoğlu Mustafa''. Çoğu kimse için herhangi bir anlam ifade etmeyen bu kelimeler, Keskin'de söylendiğinde sizi aradığınız adrese şıp diye götürecek anahtar sözcükler.

''KALİTELİ ALİ, KEDİ MUHARREM''...

KESKİN'DE HEMEN HERKESİN SAHİP OLDUĞU İLGİNÇ LAKAPLAR INTERNETE KADAR GİRDİ -''PATATESİN MISTILI'', ''GARŞI MAHALLELİ İBAZER DAYI'', ''GÖĞ OĞLANIN IRAZ'', ''BEYNİ SOĞUKLARIN BEKİR'' "HANCI ADİL GİBİ LAKAPLARI BİLMEDEN KESKİN'DE ARADIĞINIZ KİŞİYE ULAŞMAK HAYAL...

''Kelkarganın Zekeriya, Mamaların Urkuya, Miyavın Deli Mevlid, Süloğulların Sülemen, Gatilinoğlu Mustafa''...

Çoğu kimse için herhangi bir anlam ifade etmeyen bu kelimeler, Keskin'de söylendiğinde sizi aradığınız adrese şıp diye götürecek anahtar sözcükler.

Keskin'de kimi zaman ailenin soyadı, kimi zaman kişinin babası ya da aile büyüğünün hayatı boyunca yaptıklarıyla ilişkilendirilen lakaplar, bazen de ilginç olayların neticesinde ortaya çıkıyor. Bahçesine meyve toplamak için gelen çocukları kovalayan, hiçbir şekilde yılmayan, ancak ''miyav'' denildiğinde küplere binen ''Miyavın Deli Mevlid'' bunun en güzel örneği.

''Göğ Oğlanın Iraz'', ''Ahlı Yuhanın Lamiye'', ''Zala Bibi'' gibi kimi lakapları ise ne kadar üzerinde düşünülürse düşünülsün Keskinliler'den başkasının nereden geldiğini anlaması mümkün değil...

İşte, ''Kralların ressamı Rahmi Pehlivanlı'nın, bozlak ustası Hacı Taşan'ın memleketi'' Keskin'den ilginç lakaplar:

-Hancı Adil

-Kel İhsan

-Yirik Yaşar

-Topağın Mehmet

-Kelgarganın Zekeriya

-Yılankırgan İshak

-Tonga Veli

-Zala Bibi

-Ahlı Yuhanın Lamiye

-Şeytan Mustafa

-Gavas Ağalar

-Hotaman Sultan

-Fikirsizlerin Urhiye

-Boynu Eğrinin Pullu

-Gıyığın Muzaffer

-Göğ Oğlanın Iraz

-Garşı Mahalleli İbazer Dayı

-Moru Memet

-Collali

-Gadem Bacı

-Totoğon Ömer

-Dırı Bekir

-Mamıca

-Mamaların Urkuya

-Agilinin Ahmet

-Ağzı Kınalının Memet

-Bedel Anşa

-Zıpçıktı Hayri

-Kedi Muharrem

-Ağzı Kınalının Miyase

-Beyni Soğukların Bekir

-Paltalının Nuri

-Papığın Mustafa

-Cüddenler

-Süslü Mustafa

-Apraş Ali

-Höllü Hüseyinin Amet

-Ümülü Bacı

-Miyavın Deli Mevlid

-Camgözün Ali Efendi

-Yünbaşın Kel Ali

-Fossuk Yılmaz

-Süloğulların Sülemen

-Üssükler

-Cüttenin Mustafa

-Allah'ın Kulu Yaşar

-Kaliteli Ali

-Patatesin Mıstılı

-Hacı Sülük

-Gatilinoğlu Mustafa

-Aliiğin Selim

-Beçikler

-Leblebicioğlu Ali