YURTHABER

KDV ve KDV tevkifatı nedir?

Son günlerde sık sık karşılaştığımız sorulardan biriside KDV Tevkifatı konusudur.

KDV ve KDV tevkifatı nedir?

Son günlerde sık sık karşılaştığımız sorulardan biriside KDV Tevkifatı konusudur. Tevkifat sözlük anlamı ile para konusunda kesintiler olarak adlandırılır.

KDV Tevkifatı girmeden önce KDV'nin ne olduğunu hatırlayalım. Katma Değer Vergisi (kısaca K.D.V.), yapılan mal ve hizmet satışlarında, mal veya hizmeti teslim alanın, teslim edene yani satıcıya ödediği vergidir. 1984 yılında kabul edilen 3065 sayılı kanuna göre uygulanır. Dönemin bürokratları ve politikacıları tarafından bir başarı öyküsü olarak sunulmuştur.

KDV kanunun kabul edilip uygulamaya konulması ile beraber daha çok 1980 ve 190'lı yıllarda bazı servet düşkünü iş adamları sayesinde hayali ihracat ve naylon fatura ile toplum olarak tanışmış olduk. Çünkü bu kişiler sahte faturalar ile gerçekte hiç ihracat yapmadan yapmış gibi gösterip devletten aldığı KDV iadeleri ile servetlerine servet katmışlardır.

Peki, KDV Tevkifatı yani Katma Değer Vergisi tevkifatı nedir sorusunun cevabını ise Devlet KDV alacağını önceden güvence altına almak için kanunda belirlenmiş malların alım satımı veya görülen hizmet bedeli üzerinden hesaplanan Katma Değer vergisinin, bu işlemlere muhatap olanlar yani alıcılar tarafından bazen tamamı bazen de kanunda belirlenen oranda tevkifat yapılarak yani kesinti yapılarak satıcıya değil de Vergi dairesine vergi sorumlusu sıfatıyla beyan edilip ödenmesidir.

Maliye Bakanlığı bu yetkisini çeşitli tarihlerde yayımladığı Katma Değer Vergisi Tebliğleri ile uygulamaya ilişkin usul ve esasları belirlemek suretiyle kullanmıştır. En son 14 Nisan 2012 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan 117 seri numaralı Katma Değer Vergisi Genel Tebliği ile daha önce konuya ilişkin olarak yayımlanmış olan Tebliğlerin tevkifata ilişkin bölümleri yürürlükten kaldırılmıştır.

1 Mayıs 2012 tarihi itibarıyla yürürlüğe giren 117 seri numaralı KDV Genel Tebliği ile KDV tevkifat uygulaması ve bu uygulamadan doğan iade taleplerinin yerine getirilmesine ilişkin usul ve esaslar yeniden belirlenmiştir.

Ayrıca Maliye Bakanlığı tarafından hazırlanan 21 Haziran 2012 tarihli ve 63 numaralı KDV Sirküleri ile tevkifat uygulaması ile ilgili örnekli açıklamalar yapılmıştır.

Tevkifat olayını aşağıdaki bir örnekle izah edelim.

Satıcı (B), KDV mükellefi olan alıcı (A)'ya 25 Mayıs'ta 1.000 lira karşılığında Kereste satışı yapmıştır. Bu mal teslimi genel oranda yani %18 oranında KDV'ye tabi olup, aynı zamanda alıcı tarafından 9/10 oranında KDV tevkifatı yapılması gerekmektedir. Satıcı (B) bu teslimle ilgili olarak 25 Mayıs'ta düzenlediği faturada hesaplanan KDV'yi 180 TL, tevkif edilecek KDV'yi 162 TL ve tahsil edilecek KDV'yi de 18 TL olarak göstermesi gerekir.

Bu durumda alıcı (A) satıcı (B)'ye 1.000 lira kereste bedeli ve 18 lira KDV olmak üzere toplam 1018 lira ödeme yapıp, tevkifat yaptığı 162 lirayı ise vergi dairesine ödeyecektir. Bu durumda şu soruyu sormakta gerekir peki hangi mal alım satımı veya hangi hizmetin yerine getirilmesi tevkifata tabidir. 117 seri numaralı KDV Genel Tebliği'nde, kısmi tevkifat uygulaması kapsamında KDV tevkifatı yapmak üzere sorumlu tutulabilecekler iki grup halinde sayılmıştır.

Bunlar;

O KDV mükellefleri: Sadece sorumlu sıfatı ile KDV ödeyenler hariç, KDV mükellefleri,

O Belirlenmiş alıcılar: KDV mükellefi olsun olmasın tebliğ ile belirlenmiş alıcılardır.

Peki, Tevkifata tabi tutulmayacak işlemler nelerdir?

Tevkifat uygulaması kapsamına giren her bir işlemin KDV dâhil bedeli 1.000 TL'yi aşmadığı takdirde, hesaplanan KDV tevkifata tabi tutulmayacaktır. Sınırın aşılması halinde ise tutarın tamamı üzerinden tevkifat yapılması gerekmektedir. Tespit edilen tutarı aşan işlemlerde KDV tevkifatı zorunluluğundan kaçınmak amacıyla bedel parçalara ayrılamayacak, aynı işleme ait bedellerin toplamı dikkate alınarak bu sınırın aşılması halinde tevkifat yapılacaktır.

Saygılarımla Mali Müşavir Mutlu Şanlıtürk