Bozkurt nedir?

Bozkurt nedir?

Bozkurt, Türk, Moğol ve Altay mitolojisinde yer alan kutsal bir hayvan ve semboldür. Boskord veya pusgurt olarak da söyleyiş tarzları bulunur. Bozkurt, Türk ve Moğol boyları için yol gösterici bir totemdir. Bazı Türk ve Moğol boyları soylarının bu varlıktan türediğine inanırlar. Soyun bir kolu Gökkurt’tan diğer kolu ise Gökgeyik’den gelmektedir. Gökkurt, kurt sürülerinin başında bulunan kurtlara denilir.

Bozkurt gökyüzünü temsil eder ve Türklerin ulusal bir sembolüdür. Tarih öncesine dayanan dönemlerden beridir kutsal sayılmıştır. Bunun nedeni bir bozkurtun soyundan geldiklerine inanmalarına dayanır. Bozkurt, Türk milliyetçiliğinin bir sembolüdür. Atatürk tarafından da ulusal sembol ilan edilmiş ve Cumhuriyet’in ilk yıllarındaki paraların üzerine bozkurt resmi baılmıştır.

Bozkurt Haberleri