Nasıl Yazılır Haberleri

Ayşeler nasıl yazılır? Ayşeler mi Ayşe'ler mi, TDK'ye göre doğru yazılışı nedir?

Bir sözcük özel isim olduğu zaman ilk harfi her zaman büyük olacak şekilde yazılır. Ancak bu durum özel adlara getirilen her bir ekin kesme işaretiyle ayrılarak yazılması gerektiğini göstermez. Bu da Ayşeler TDK onaylı yazılışının pek çok kişi tarafından sorgulanmasına yol açar. Ayşe kelimesinin sonuna getirilen -ler ekinin kesme işaretiyle ayrılıp ayrılmadığı ise bu ek türünün ne olduğunun açıklanmasıyla birlikte ortaya çıkarılabilen hususlardandır.

Egitim 29-02-2024 19:31

Ayrıyeten nasıl yazılır? Ayrıyeten mi ayriyeten mi, TDK'ye göre doğru yazılışı nedir?

Zarf türünde olan ve ayrıca kelimesiyle aynı anlamda kullanılan ayrıyeten kelimesinin doğru yazılışı pek çok kişi için merak konusudur. Bu kelimenin TDK onaylı kullanımının ayrıyeten mi ayriyeten mi olduğu çoğu zaman unutulur. Bu nedenle güncel sözlüğe başvurularak ayrıca kelimesinin eş anlamlısı olan ayrıyeten sözcüğünün nasıl yazıldığı incelenmelidir. Böylelikle söz edilen ifadenin yazılı dildeki diğer hatalı kullanımlarına da değinilmesi mümkün olacaktır.

Egitim 27-02-2024 19:44

Ay tutulması nasıl yazılır? Ay tutulması büyük mü küçük mü yazılır, TDK'ye göre doğru yazılışı nedir?

Ay tutulması bir birleşik kelime iken bu ifadenin iki ayrı isim sözcüğünden oluştuğu söylenebilir. Söz edilen iki ayrı isim sözcüğünden biri özel adlar arasındadır. Dolayısıyla Ay tutulmasının doğru yazılışını araştıran kişiler iki ayrı hususu sorgular. Bu hususlar da Ay tutulmasının bitişik mi ayrı mı yazıldığı ile Ay kelimesinin ilk harfinin büyük mü küçük mü olması gerektiğidir. TDK tarafından Türkçe konuşucularına aktarılan güncel bilgilerse bu konuya açıklık getirilmesini mümkün kılar.

Egitim 27-02-2024 19:03

Avrupalı nasıl yazılır? Avrupalı mı Avrupa'lı mı, TDK'ye göre doğru yazılışı nedir?

İsim veya sıfat olarak kullanılabilen Avrupalı kelimesinin kökünde Avrupa sözcüğü yer alır. Yani Avrupa kelimesine getirilen -lı eki ile Avrupalı sözcüğü oluşturulmuştur. Bu bilgi Avrupalı kelimesinin doğru yazılışının açıklanmasını kolaylaştırır. Avrupa sözcüğüne getirilen eklerin bir kısmı kesme işareti ile ayrılmazken bir kısmı ayrı olarak yazılır. Dolayısıyla TDK Yazım Kılavuzu’nun kesme işaretiyle ilgili olan kategorisindeki bilgiler çerçevesinde Avrupalı yazılışı açıklanmalıdır.

Egitim 25-02-2024 11:18

Avrupa kıtası nasıl yazılır? Avrupa kıtası büyük mü küçük mü yazılır, TDK'ye göre doğru yazılışı nedir?

Dünya üzerindeki kıtalara Avrupa, Afrika ve Antarktika gibi adlar verildiği bilinir. Bu kıtalara verilen adlar özel isimler arasında sıralanır. Kıta sözcüğüyse coğrafya dışında farklı alanlarda da terim anlamıyla kullanılan bir tür adıdır. Dolayısıyla Avrupa kıtası doğru yazılışı üzerine bilgi aktarılırken bu sözcük öbeğinin içerdiği kelimelerin türleri öne çıkarılmalıdır. Bu sayede Avrupa kıtası TDK onaylı yazılışı anlaşılır kılınıp ilgili sözcük öbeğini içeren cümle örnekleri oluşturulabilir.

Egitim 25-02-2024 10:30

Asya kıtası nasıl yazılır? Asya kıtası büyük mü küçük mü yazılır, TDK'ye göre doğru yazılışı nedir?

Yeryüzündeki 6 büyük kara parçasının her birine kıta denildiği bilinir. Bu kara parçalarının tür adı kıta iken aynı zamanda özel adları da mevcuttur. Asya, Avrupa ve Afrika yeryüzündeki 6 büyük kara parçasına verilen özel adların bir kısmını temsil eder. Dolayısıyla Asya kıtasının TDK’ye göre büyük mü küçük mü yazıldığı açıklanırken bu ifadenin içerdiği 2 ayrı sözcük detaylı bir şekilde ele alınmalıdır. Böylelikle Türkçe yazım kurallarına uygun olan Asya kıtası yazılışı öğrenilecektir.

Egitim 25-02-2024 09:49

Bakakalmak nasıl yazılır? Bakakalmak ayrı mı bitişik mi yazılır, TDK'ye göre doğru yazılışı nedir?

Bakakalmak kelimesi yapısı gereği iki ayrı ögeden oluşurken bunlardan biri bakmak, bir diğeri ise kalmak fiilleridir. Bu iki ayrı fiil a sesiyle bağlandığı zaman ortaya bakakalmak kelimesi çıkmıştır. Söz edilen bu ifade de birleşik fiiller kategorisine dahil olur. Dolayısıyla TDK tarafından doğru olduğu belirtilen bakakalmak yazılışı, sunulan bu bilgiler çerçevesinde ortaya konulmalıdır. Peki, bakakalmak ayrı mı bitişik mi yazılır?

Egitim 21-02-2024 06:11

Arasındaki nasıl yazılır? Arasındaki mi arasında ki mi, TDK'ye göre doğru yazılışı nedir?

Bir sözcüğün aldığı eklerin bitişik olarak mı yoksa ayrı mı yazılacağı açıklanırken ilgili ögelerin görevlerinden söz edilmelidir. Yani -da, -de ve ki gibi hem bağlaç hem de ek olarak kullanılabilen ögelerin detaylı bir şekilde incelenmesi gerekir. Bu sayede günlük yaşamda pek çok bağlamda kullanılan arasındaki sözcüğünün nasıl yazıldığı keşfedilebilir. Ayrıca arasındaki kelimesinin aldığı eklerin görevleri açıklandığında bu ifadenin anlamı da daha net bir şekilde öğrenilecektir.

Egitim 19-02-2024 21:25

Arasında nasıl yazılır? Arasında mı arasın da mı, TDK'ye göre doğru yazılışı nedir?

Arasında kelimesi Türkçede birbirinden farklı bağlamlarda kullanılabildiği görülen ifadelerdendir. Bu sözcüğün kaynaştırma ünsüzü olan s sesi ile bulunma eki olan -da ögesinin bir araya getirilmesi sonucunda oluşturulduğu bilinir. Dolayısıyla arasında doğru yazılışının nasıl olduğu açıklanırken bu temel unsurlara dikkat edilmelidir. Bu sayede arasında kelimesinin TDK onaylı yazılışı, cümle içerisindeki kullanımı ve ne anlama geldiği kısa sürede keşfedilebilir.

Egitim 18-02-2024 13:40

Apar topar nasıl yazılır? Apar topar ayrı mı yazılır bitişik mi yazılır, TDK'ye göre doğru yazılışı nedir?

Apar topar sözcüğünün zarf türünde olup telaş ve acele ile şeklinde tanımlandığı görülür. Bu sözcüğün 2 ayrı ögeden oluşması ise bitişik mi ayrı mı yazıldığının sorgulanmasının temel nedenidir. Bir ikileme olan apar topar kelimesinin TDK onaylı yazılışının öğrenilmesi için güncel çevrim içi sözlüğe başvurulabilir. Daha sonra ise incelenen bu ikilemenin cümle içerisinde kullanılması ve elde edilen bilgilerin pekiştirilmesi mümkündür.

Egitim 18-02-2024 12:46

Ankara'da nasıl yazılır? Ankara'da mı Ankarada mı, TDK'ye göre doğru yazılışı nedir?

Ankara sözcüğü Türkiye’nin İç Anadolu Bölgesi’nde yer alan ve aynı zamanda ülkemizin başkenti olan şehri temsil eder. Bu nedenle Ankara sözcüğünün özel adlar kategorisinde yer aldığı söylenebilir. Buna bağlı olarak Ankara sözcüğüne getirilen eklerin ayrı mı bitişik mi yazılması gerektiği sıklıkla araştırılır. Kesme işaretinin hangi durumlarda kullanıldığı öğrenildiği takdirde ise özel adlara getirilen eklerin nasıl yazıldığı kısa sürede keşfedilecektir.

Egitim 17-02-2024 05:54

Akşamki nasıl yazılır? Akşamki ayrı mı yazılır bitişik mi yazılır, TDK'ye göre doğru yazılışı nedir?

Türkçe, sözcük bakımından en çeşitli diller arasında yer alır. Bu nedenle pek çok farklı yapıda kelime ve ek bulunur. Kelimelerin ve eklerin yazım biçimleri dil bilgisi kuralları çerçevesinde belirtilmiştir. Pek çok insan akşamki sözcüğünün yazım biçimini merak eder. Bu noktada –ki ekinin kullanımı araştırılır. Peki akşamki nasıl yazılır?

Egitim 16-02-2024 02:38

Aidat nasıl yazılır? Aidat mı ayidat mı, TDK'ye göre doğru yazılışı nedir?

Kişiler gündelik hayatta çok fazla kullandıkları sözcüklerin bile doğru yazılışı konusunda tereddüt yaşayabilir. Kelimelerin doğru yazılışları ve Türkçe kuralları konusunda birincil kaynak olan Türk Dil Kurumu devreye girer. Türkçenin korunması ve zenginleşmesi için TDK yazım kılavuzları internet ortamında yayımlanmıştır. Böylelikle sözcüklerin anlamları, doğru yazılışları kolaylıkla öğrenilebilir. Türkçe ağız yapısına aykırı olduğundan dolayı yazım hatası yapılan sözcüklerden biri de aidattır.

Egitim 16-02-2024 02:36

Abur cubur nasıl yazılır? Abur cubur mu abır cubur mu, TDK'ye göre doğru yazılışı nedir?

Türkçe, binlerce kelime ve kelime türünü dağarcığında bulunduran ifade imkânı oldukça geniş bir dildir. Kelime türleri içerisinde birleşik kelimeler olarak adlandırılan kelimeler de bulunur. Birleşik kelimeler gündelik yaşamda, konuşma dilinde ve yazı dilinde sıklıkla kullanılır. Bilhassa deyimler genellikle birleşik kelimelerden oluşur. Birleşik kelimelerin doğru yazılışı ise sıklıkla sorgulanır. Doğru yazılışı merak edilen kelimelerden biri de abur cubur’dur. Peki abur cubur nasıl yazılır?

Egitim 16-02-2024 02:35

Şöyle ki nasıl yazılır? Şöyle ki ayrı mı yazılır bitişik mi yazılır, TDK'ye göre doğru yazılışı nedir?

Türk dili, kelime haznesi bakımından oldukça geniş bir yelpazeye sahiptir. Bu nedenle pek çok farklı türde kelime ve dil ögesi bulunur. Türkçede bulunan kelimelerin ve eklerin yazım biçimleri dil bilgisi kuralları etrafında belirlenir. İnternet ortamında binlerce sözcüğün doğru yazım biçimi araştırılır. En çok merak edilen ise –ki ekinin kullanım şeklidir. Hem yapım eki hem bağlaç hem de ilgi zamiri olarak kullanılan -ki yazımı sıklıkla karıştırılır. Peki şöyle ki nasıl yazılır?

Egitim 16-02-2024 02:33

Üniforma nasıl yazılır? Üniforma mı ünüforma mı, TDK'ye göre doğru yazılışı nedir?

Bireyler günlük yaşamda sıklıkla kullandıkları sözcüklerin nasıl yazıldığı konusunda kafa karışıklığı yaşayabilir. Kelimelerin doğru yazılışları ve Türkçe dil bilgisi konusunda birincil kaynak olan Türk Dil Kurumu dikkate alınmalıdır. Türkçenin korunması ve gelişmesi için TDK yazım sözlükleri internet ortamında yayımlanmıştır. Bu sayede kelimelerin doğru yazım şekilleri kolaylıkla öğrenilebilir. Telaffuzu esnasındaki farklılıklardan dolayı yazım hatası yapılan sözcüklerden biri ise üniformadır.

Egitim 16-02-2024 02:30

Önceki nasıl yazılır? Önceki mi önce ki mi, TDK'ye göre doğru yazılışı nedir?

Türkçe kelime sayısı oldukça geniş diller arasında sınıflandırılır. Bundan dolayı pek çok farklı yapıda kelime ve ek mevcuttur. Kelimelerin ve eklerin yazım biçimleri dil bilgisi kuralları çerçevesinde belirlenmiştir. Pek çok insan önceki kelimesinin nasıl yazılması gerektiğini merak etmektedir. Bu noktada –ki ekinin kullanım biçimi araştırılır. Peki önceki nasıl yazılır?

Egitim 16-02-2024 02:28

Ön plan nasıl yazılır? Ön plan ayrı mı yazılır bitişik mi yazılır, TDK'ye göre doğru yazılışı nedir?

Türkçe dili bölgesel dinamiklerinden dolayı diğer dillerden pek çok sözcük almış ve kendi içinde kelimeler türetmesiyle birlikte kelime haznesini oldukça genişletmiştir. Türkçedeki sözcükler içerisinde, iki sözcüğün birleşmesiyle yeni bir anlamın oluştuğu sözcükler de bulunur. Dil bilgisi kurallarına özen gösteren kişiler, bu sözcüklerin bitişik mi yoksa ayrı mı yazılması gerektiğini sorgulamaktadır. Türkçedeki kelimelerin doğru yazılış biçimlerine TDK karar verir. Peki, ön plan nasıl yazılır?

Egitim 16-02-2024 02:27

Çikolata nasıl yazılır? Çikolata mı çukolata mı, TDK'ye göre doğru yazılışı nedir?

İnsanlar günlük hayatta sıklıkla duyduğu sözcüklerin nasıl yazıldığı konusunda tereddüt yaşayabilir. Bu noktada sözcüklerin doğru yazılışları ve Türkçe dil bilgisi konusunda birincil kaynak olan Türk Dil Kurumu devreye girer. TDK yazım kılavuzlarını internet ortamında yayımlamıştır. Bu sayede sözcüklerin doğru yazım şekilleri kolaylıkla öğrenilebilir. Telaffuzu sırasındaki hatalardan dolayı yazım hatası yapılan sözcüklerden biri de çikolatadır. Peki çikolata nasıl yazılır?

Egitim 16-02-2024 02:25

Çiftçi nasıl yazılır? Çiftçi mi çifçi mi, TDK'ye göre doğru yazılışı nedir?

Dilimizdeki sözcükleri doğru yazmak ve ifade etmek son derece önemli bir konudur. Bireyler, kendini her konuda ifade edebilmek için kelimelere ihtiyaç duyar. Cümleleri anlamlı kılan kelimelerin hatalı yazılması ise anlamı net olmayan cümlelerin oluşmasına neden olur. Anlam bozulmalarını engelleyebilmek için kelimelerin doğru yazılışı hakkında bilgi edinmek gerekir. Yazımında çok fazla hata yapılan sözcüklerden biri çiftçi sözcüğüdür. Peki, çiftçi nasıl yazılır?

Egitim 16-02-2024 02:24

Çamaşırhane nasıl yazılır? Çamaşırhane mi çamaşırane mi, TDK'ye göre doğru yazılışı nedir?

Kişiler günlük hayatta çok fazla kullandığı sözcüklerin bile doğru yazım şekilleri konusunda tereddüt yaşayabilir. Bu durumda Türkçedeki sözcüklerin doğru yazılışları ve Türkçe dil bilgisi kuralları konusunda birincil kaynak olan Türk Dil Kurumu sorgulanır. Türkçenin korunması ve gelişmesi için TDK, yazım kılavuzlarını internet sitesinde paylaşmıştır. Böylelikle kelimelerin anlamları ve doğru yazım şekilleri sorgulanabilir. Telaffuzu sebebiyle yanlış yazılan sözcüklerden biri de çamaşırhanedir.

Egitim 16-02-2024 02:22

Zürafa nasıl yazılır? Zürafa mı zurafa mı, TDK'ye göre doğru yazılışı nedir?

Birçok kişi günlük hayatta çok fazla kullandığı sözcüklerin nasıl yazılacağı noktasında kafa karışıklığı yaşar. Sözcüklerin doğru yazılışları ve Türkçe dil bilgisi kuralları konusunda yetkili merci Türk Dil Kurumudur. Türkçe dil bilgisi kurallarının daha iyi öğrenilebilmesi için TDK, Türkçe yazım kılavuzlarını internet sitesinde yayımlamıştır. Bu sayede her vatandaş dil bilgisi kuralları ve yazım şekillerini kolaylıkla öğrenebilir. Peki zürafa nasıl yazılır?

Egitim 16-02-2024 02:21

Yok oluş nasıl yazılır? Yok oluş ayrı mı yazılır bitişik mi yazılır, TDK'ye göre doğru yazılışı nedir?

Türkçe, sözcük hazinesi oldukça geniş ve bünyesinde pek çok kelime grubu yer alan zengin diller arasında bulunur. Türkçe kelimeler arasında, iki kelimenin birleşmesiyle yeni anlam kazanan kelimeler de mevcuttur. Yazım hatası yapmaktan kaçınan kişilerin merak ettiği konulardan biri, bu kelimelerin bitişik mi yoksa ayrı mı yazılması gerektiğidir. Yok oluş gibi kelimelerin doğru yazım biçimlerine TDK karar verir. Peki, yok oluş nasıl yazılır?

Egitim 16-02-2024 02:20

Yazıhane nasıl yazılır? Yazıhane mi yazane mi, TDK'ye doğru yazılışı nedir?

Türkçe sözcük ve sözcük öbekleri bakımından oldukça geniş bir yapıya sahiptir. Bu sözcük grupları içerisinde sıklıkla kafa karıştıran bir konu olan birleşik kelimeler bulunur. En fazla yazım hatası yapılan kelimeler ise birleşik kelime gruplarıdır. Yazıhane sözcüğü de sıklıkla kullanılan, ancak doğru yazılışı konusunda merak edilen bir kelimedir. Bu tür kelimelerin doğru yazılışı konusundaki ilgili merci Türk Dil Kurumudur. Peki yazıhane nasıl yazılır?

Egitim 16-02-2024 02:18

Yara bandı nasıl yazılır? Yara bandı ayrı mı yazılır bitişik mi yazılır, TDK'ye göre doğru yazılışı nedir?

Sözcüklerin yanlış telaffuz edilmesi çok fark edilmese de yazı dilindeki doğru kullanımı son derece önemlidir. Kelimelerin kurallara uymadan, hatalı bir şekilde yazılması anlam bütünlüğünü bozabilir. Günlük yaşamda sıklıkla kullanılan kelimelerin hatalı yazımı ise yayılarak doğru kabul edilmesine neden olabilir. Yara bandı sözcüğü yazım yanlışı yapılan ve doğru yazılışı merak edilen kelimeler arasındadır. Yara bandı nasıl yazılır?

Egitim 16-02-2024 02:17

Yapı taşı nasıl yazılır? Yapı taşı ayrı mı yazılır bitişik mi yazılır, TDK'ye göre doğru yazılışı nedir?

Türkçedeki bütün sözcüklerin anlamı ve yazım biçimi Türk Dil Kurumu tarafından açıklanır. İnsanların anlamlı bir iletişim kurabilmesi için yazım kurallarına uyması gerekir. Bundan dolayı günümüzde pek çok sözcüğün doğru yazımı konusunda sorgulama yapılır. TDK tarafından internette yayımlanan sözlükte anlamı ve yazımı merak edilen sözcükler kolaylıkla sorgulanabilmektedir. Peki yapı taşı nasıl yazılır?

Egitim 16-02-2024 02:15

Yanardağ nasıl yazılır? Yanardağ ayrı mı yazılır bitişik mi yazılır, TDK'ye göre doğru yazılışı nedir?

Türkçe pek çok dil arasında kelime haznesi açısından en zengin dillerden bir tanesidir. Kelime sayısının fazla oluşu pek çok kelimenin yazımında hata yapılmasına neden olabilir. Bununla birlikte birçok kelime grubu bulunur. En fazla yanlış yazılan kelimeler ise birleşik kelimelerdir. Türk Dil Kurumu sözlüklerinde yanardağ gibi kelimelerin doğru yazım biçimleri açıklanmıştır. Peki yanardağ nasıl yazılır?

Egitim 16-02-2024 02:14

Yalıçapkını nasıl yazılır? Yalıçapkını ayrı mı yazılır bitişik mi yazılır, TDK'ye göre doğru yazılışı nedir?

Türkçe içerisinde bulunan kelimeler ile ifade olanağı en geniş dillerden biridir. Ancak birçok dil kuralı olması bazı sözcüklerin yazımında hatalar yapılmasına neden olabilmektedir. Türlerine göre sınıflandırmalara ayrılan kelimeler mevcuttur. Yazı dilinde en çok hata yapılan kelimeler ise birleşik kelimelerdir. Kelimelerin doğru kullanımlarına önem veren kişiler, yalıçapkını gibi sözcüklerin doğru yazım biçimini sorgular. Peki yalıçapkını nasıl yazılır?

Egitim 16-02-2024 02:12

Yalnızca nasıl yazılır? Yalnızca mı yanlızca mı, TDK'ye göre doğru yazılışı nedir?

Günlük iletişimde en çok kullanılan sözcüklerden birisi de 'yalnızca' sözcüğüdür. 'Yalnız' sözcüğü üniversite sınavlarında hâlen öğrencilere sorulan, birçok kişinin yanlış telaffuz ettiği ve yanlış yazdığı bir kelimedir. Konuşma dilinde harflere, vurgulara ve yazım şekillerine dikkat edilmese de yazı dilinde oldukça önemli bir konudur. Birçok kişi bu kelime için yalnızca mı ya da yanlızca şeklinde mi yazılacağı konusunda tereddüt yaşar. Peki yalnızca nasıl yazılır?

Egitim 16-02-2024 02:11

Amca oğlu nasıl yazılır? Amca oğlu ayrı mı yazılır bitişik mi yazılır? TDK'ye göre doğru yazılışı nedir?

Bir sözcüğün 2 ayrı ögeden oluşması durumunda bu ifadenin bitişik mi ayrı olarak mı yazılması gerektiği sorgulanır. Amca oğlu da bu kapsamda yer alan ve doğru yazılışı bazı durumlarda karıştırılan kelimelerdendir. Hem akrabalık adı hem de lakap olarak kullanıldığı görülen amca oğlu sözcüğü isim türündedir. Bu sözcüğün doğru yazılışı, tanımı ve cümle içerisindeki kullanımı üzerine bilgi aktarıldığında ise amca oğlu TDK onaylı hâli yakından görülecektir.

Egitim 13-02-2024 06:17

Ahmet Bey nasıl yazılır? Ahmet Bey büyük mü küçük mü yazılır, TDK'ye göre doğru yazılışı nedir?

Türkçede kişi adlarından sonra veya önce gelen pek çok saygı sözü, rütbe adı, ünvan ve lakap mevcuttur. Ahmet Bey ifadesinin 2. kelimesi de özel adlardan sonra geldiği zaman saygı sözcüğüne dönüşür. Dolayısıyla bu kelimenin ilk harfinin büyük mü küçük mü yazılması gerektiği sıkça araştırılır. Bu konuya açıklık getirilmesi için ise bey sözcüğünün hangi durumlarda büyük yazıldığını anlaşılır kılan temel kurala değinilmelidir. Ahmet Bey TDK’ye göre nasıl yazılır?

Egitim 12-02-2024 19:38

Menü nasıl yazılır? Menü mü mönü mü, TDK'ye doğru yazılışı nedir?

Menü kelimesi hem bilişim alanında hem de günlük konuşmalarda yaygın olarak kullanılır. Sesletilirken genellikle doğru bir şekilde kullanılan bu sözcüğün Türkçe yazım kurallarına uygun olan yazılışı ise karıştırılabilir. Bu da temelde menünün Fransızcadaki sesletimine yönelik olan bilgilerin yanlış yorumlanmasından kaynaklanan bir hatadır. Dolayısıyla TDK güncel sözlüğü kapsamındaki güvenilir açıklamalara göre menü sözcüğünün doğru yazılışı ile hangi anlamlarda kullanıldığı belirtilmelidir.

Egitim 11-02-2024 13:09

Menajer nasıl yazılır? Menajer mi menejer mi, TDK'ye göre doğru yazılışı nedir?

Birçok kişinin aşina olduğu menajer kelimesinin doğru yazılışı ve hangi anlama geldiği karıştırılabilir. Bunun temel nedeni ise menajer kelimesinin Fransızcadan dilimize ödünçlenen yabancı kökenli bir ifade olmasıdır. Dolayısıyla bu sözcüğe dair bilgi eksikliklerinin giderilmesi amacıyla TDK güncel çevrim içi sözlüğüne başvurulmalıdır. Ardından menajer sözcüğüyle oluşturulan cümle örnekleri de sıralanarak bu ifadenin doğru kullanımı ortaya konulacaktır.

Egitim 11-02-2024 12:27

Mahsul nasıl yazılır? Mahsul mü mahsül mü, TDK'ye göre doğru yazılışı nedir?

Günlük yaşamda haber metinlerinden tarım alanına yönelik konuşmalara varan pek çok farklı bağlamda yaygın olarak kullanılan mahsul sözcüğü yabancı kökenli bir ifadedir. Bu da mahsul kelimesinin Türkçe yazım kuralları ihlal edilmeden nasıl yazılması gerektiğinin merak edilmesine sebep olur. Ancak ilgili sözcük üzerine araştırma yapılırken TDK güncel sözlüğü gibi kaynaklara başvurulduğu takdirde mahsul kelimesinin 2. hecesinde hangi ünlü sesin kullanıldığı kolaylıkla öğrenilebilir.

Egitim 10-02-2024 06:31

Kuvayımilliye nasıl yazılır? Kuvayımilliye mi Kuvayı milliye mi, TDK'ye göre doğru yazılışı nedir?

Kuvayımilliye kelimesi tarih metinlerinde ve 1. Dünya Savaşı’nın hemen sonrasını temsil eden yazılı eserlerde sıklıkla rastlanan sözcüklerdendir. Bu sözcüğün birleşik yapıda olduğu bilinirken isim görevinde kullanıldığı söylenebilir. Ancak söz edilen bilgiler Kuvayımilliye doğru yazılışının öğrenilmesi için yeterli değildir. Bu nedenle Türk Dil Kurumu güncel sözlüğü kapsamındaki Kuvayımilliye tanımıyla ilgili sözcüğün Türkçe yazım kurallarına uygun olan kullanımı üzerine açıklama yapılmalıdır.

Egitim 06-02-2024 22:03

Varsaymak nasıl yazılır? Varsaymak ayrı mı yazılır bitişik mi yazılır, TDK’ye göre doğru yazılışı nedir?

Türkçemiz sözcük yönünden çok zengin bir dil olarak karşımıza çıkmaktadır. Kimi kelimelerin kökeni Türkçe iken kimileri ise yabancı kökenlidir. Bu sözcüklerin bazıları belli kurallar kapsamında bitişik olarak kullanılırken bazılarının ise ayrı yazılması gerekir. Bitişik veya ayrı yazılması gereken kelimelerin yazımında sıklıkla hata yapılır. Varsaymak sözcüğü de yazım şeklinde çoğunlukla imla yanlışı görülen kelimelerden biridir. Peki, varsaymak nasıl yazılır, TDK’ye göre doğru yazılışı nedir?

Egitim 05-02-2024 18:03

Ustabaşı nasıl yazılır? Ustabaşı ayrı mı yazılır bitişik mi yazılır, TDK’ye göre doğru yazılışı nedir?

Dilimiz bünyesinde birçok farklı kelime bulunmaktadır. Bu sözcüklerin bazıları ayrı olarak yazılırken bazılarının ise bitişik kullanılması kuralı vardır. Kullanıcılar tarafından hangi kelimenin bitişik, hangi sözcüğün ayrı yazılması gerektiği konusunda zaman zaman ikilem yaşanabilmektedir. Dilimizde yazım stilinde yaygın olarak imla hatası görülen sözcüklerden biri ustabaşı kelimesidir. Peki, ustabaşı nasıl yazılır, TDK’ye göre doğru yazılışı nedir?

Egitim 05-02-2024 18:03

Upuzun nasıl yazılır? Upuzun ayrı mı yazılır bitişik mi yazılır, TDK’ye göre doğru yazılışı nedir?

Türkçemizi doğru kullanabilmek için sözcükleri doğru bir şekilde yazmamız gerekir. Bu noktada yazım kuralları başlığı devreye girmektedir. Yazım kuralları içerisinde birçok farklı kural yer alır. Bunlardan biri de pekiştirmeli kelimelerdir. Pek çok kullanıcı pekiştirmeli kelimelerin yazımında sıklıkla hata yapmaktadır. Dilimizde yaygın olarak yazımında imla yanlışı görülen sözcüklerden biri upuzun kelimesidir. Peki, upuzun nasıl yazılır, TDK’ye göre doğru yazılışı nedir?

Egitim 05-02-2024 18:01

Türk’üm nasıl yazılır? Türk’üm mü Türküm mü, TDK’ye göre doğru yazılışı nedir?

Dil bilgisi konuları içerisinde yer alan yazım kuralları başlığı oldukça geniş kapsamlıdır. Her kuralı detaylı bir şekilde öğrenmek, Türkçemizi güzel kullanmamız yönünden büyük bir öneme sahiptir. Dilimizde var olan bazı sözcüklerin yazımında yaygın olarak imla hatası yapılmaktadır. Kimi kelimeler ayrı kullanılırken kimileri ise bitişik bir şekilde yazılmaktadır. Yazım hatası görülen kelimelerden biri de Türk’üm sözcüğüdür. Peki, Türk’üm nasıl yazılır, TDK’ye göre doğru yazılışı nedir?

Egitim 03-02-2024 18:35

Türk dili nasıl yazılır? Türk dili mi Türk Dili mi, TDK’ye göre doğru yazılışı nedir?

Türkçemizde bazı kelimelerin yazımında sıklıkla yazım hatası görülmektedir. Bunun ana nedenlerinden biri çoğunlukla sözcüklerin ağızdan çıkıldığı gibi yazılmasıdır. Bu tür hataları düzeltmek için Türk Dil Kurumu tarafından meydana getirilen yazım kılavuzundan faydalanılması önemlidir. Dilimizde yaygın olarak yazımında imla yanlışına rastlanılan sözcüklerden biri Türk dili kelimesidir. Peki, Türk dili nasıl yazılır, TDK’ye göre doğru yazılışı nedir?

Egitim 03-02-2024 18:34

Turizm nasıl yazılır? Turizm mi turizim mi, TDK’ye göre doğru yazılışı nedir?

Dilimizde yer alan pek çok sözcüğün hem yazım şekli hem de söyleniş biçimi birbirinden farklı olabilmektedir. Bu farklılıkları bilmeden kelimeleri kullanmak, ciddi imla hatalarının görülmesine ve anlam bozukluklarına yol açmaktadır. Dilimizde yazım şeklinde sıklıkla hataya düşülen sözcüklerden biri turizm kelimesidir. Bu sözcüğün yanlış yazılması, cümlelerin manasında kaymaların görülmesine sebep olmaktadır. Peki, turizm nasıl yazılır, TDK’ye göre doğru yazılışı nedir?

Egitim 03-02-2024 18:32

Tiyatro nasıl yazılır? Tiyatro mu tiyotro mu, TDK’ye göre doğru yazılışı nedir?

Türkçemiz sözcük bakımından en zengin diller arasında bulunmaktadır. Sözcük sayısının çok fazla olması bazı kelimelerin hem yazımında hem de söyleniş şeklinde hataların ortaya çıkmasına neden olabilmektedir. Bu noktada hatalı telaffuz edilen ve yanlış yazılan sözcüklerin gerek söyleniş biçimini gerekse yazım şeklini doğru olarak öğrenmek gerekir. Dilimizde yaygın olarak yanlış kullanılan sözcüklerden biri tiyatro kelimesidir. Peki, tiyatro nasıl yazılır, TDK’ye göre doğru yazılışı nedir?

Egitim 03-02-2024 18:31

Telaffuz nasıl yazılır? Telaffuz mu telafuz mu, TDK’ye göre doğru yazılışı nedir?

Dilimizde çok sayıda sözcük ve kelime grupları vardır. Hâl böyle olunca birçok sözcüğün hem yazımında hem de söyleniş tarzında hatalar ortaya çıkabilmektedir. Kelimeleri yanlış kullanmak, özellikle yazılı iletişimlerde anlam bozulmasına neden olduğundan bu yanlışların düzeltilmesi gerekmektedir. Dilimizde en sık hatalı yazılan kelimelerden biri de telaffuz sözcüğüdür. Peki, telaffuz nasıl yazılır, TDK’ye göre doğru yazılışı nedir?

Egitim 03-02-2024 18:30

Tam da nasıl yazılır? Tam da ayrı mı yazılır bitişik mi yazılır, TDK’ye göre doğru yazılışı nedir?

Dil bilgisi konuları içerisinde birçok farklı kural bulunmaktadır. Bu kurallar genel ismiyle yazım kuralı olarak bilinmektedir. Günümüzde birçok kullanıcı özellikle bağlaç olarak kullanılan eklerin yazımında imla hatası yapmaktadır. Bu imla hatalarının giderilmesi için sözlük sayfalarından faydalanmak oldukça önemli bir konudur. Dilimizde yazımı hususunda yaygın olarak imla hatasına rastlanılan sözcüklerden biri tam da kelimesidir. Peki, tam da nasıl yazılır, TDK’ye göre doğru yazılışı nedir?

Egitim 03-02-2024 18:29

Tahterevalli nasıl yazılır? Tahterevalli mi tahtaravalli mi, TDK’ye göre doğru yazılışı nedir?

Gerek sözlü gerekse yazılı iletişimlerde kendimizi karşı tarafa doğru bir şekilde anlatmamız için kelimelere ihtiyaç duyarız. Sözcük yönünden epey zengin olan dilimizi güzel kullanmak için öncelikli olarak kelimelerin doğru yazım şeklini ve anlamlarını bilmemiz gerekir. Türkçemizde yaygın olarak birçok sözcüğün yazımında imla hatası görülür. Tahterevalli sözcüğü de yazımında sıklıkla yazım yanlışı yapılan kelimelerden biridir. Peki, tahterevalli nasıl yazılır, TDK’ye göre doğru yazılışı nedir?

Egitim 03-02-2024 18:29

Koreografi nasıl yazılır? Koreografi mi kareografi mi, TDK'ye göre doğru yazılışı nedir?

Koreografi sözcüğü isim türünde iken dilimize Fransızcadan ödünçlenmiştir. Bu sözcüğün TDK çevrim içi sözlüğünde 3 ayrı tanımı mevcuttur. Söz edilen bu kelimenin yazılı ve sözlü dildeki hatalı kullanımları ise genellikle ilk seslemdeki ünlü harfe ilişkindir. Bu nedenle öncelikle koreografi kelimesinin ilk hecesindeki ünlü harfin ne olduğu açıklanmalı ve söz edilen ifadeyi içeren cümle örnekleriyle sunulan bilgiler pekiştirilmelidir.

Egitim 02-02-2024 19:43

Kolektif nasıl yazılır? Kolektif mi kollektif mi, TDK'ye göre doğru yazılışı nedir?

Doğru yazılışının kaç adet l sesini içerdiği merak edilen kolektif kelimesi Fransızca kökenlidir. Ait olduğu dilde collectif şeklinde yazılan ve Türkçede hem sıfat hem de zarf olarak kullanılan kolektif kelimesi TDK güncel sözlüğünde 2 ayrı tanıma sahiptir. Bu kelimenin Türkçe yazım kurallarına uygun olan yazılışının nasıl olduğu da yine aynı kaynaktaki bilgiler çerçevesinde açıklanabilir. Daha sonra ise kolektif ile kurulan cümle örnekleri incelenerek bu konuda detaylı bilgi edinilebilir.

Egitim 01-02-2024 18:42

Kapkaç nasıl yazılır? Kapkaç ayrı mı yazılır bitişik mi yazılır, TDK'ye göre doğru yazılışı nedir?

İsim türündeki bir sözcük olan kapkaç, 2 ayrı emir kipi ögesinin birleştirilmesi sonucunda oluşturulmuştur. Bu ifade bir hırsızlık türünü temsil ederken yazılı dilde bazı durumlarda hatalı olarak kullanılır. Söz edilen kelimenin yanlış yazılmasının temel nedeni ise ayrı mı bitişik olarak mı kullanıldığının bilinmemesidir. Dolayısıyla TDK’ye göre doğru olan kapkaç yazılışı açıklanmalı ve bu ifadeyi içeren cümle örnekleri sıralanmalıdır.

Egitim 31-01-2024 17:57

Karmakarışık nasıl yazılır? Karmakarışık ayrı mı yazılır bitişik mi yazılır, TDK'ye göre doğru yazılışı nedir?

Bir pekiştirmeli sözcüğün nasıl yazıldığı bilindiği zaman aynı kategoride yer alan diğer kelimelerin de yazılı dilde hatasız olarak kullanılması mümkündür. Bu nedenle karmakarışık TDK onaylı yazılışı açıklandığı zaman pekiştirmeli sözcüklerin genelini ilgilendiren bir kurala değinilmiş olacaktır. Böylelikle karmakarışık sözcüğünün doğru yazılışını belirleyen kuralın ne olduğu ve ilgili ifadenin cümle içerisinde nasıl kullanıldığı kolaylıkla kavranabilir. Karmakarışık TDK’ye göre nasıl yazılır?

Egitim 31-01-2024 17:54