EĞİTİM

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN

Başrol nasıl yazılır, başrol yazımı nasıl olmalıdır? Başrol ayrı mı yazılır birleşik mi yazılır, TDK'ye göre doğru yazılışı nedir?

Yazım hataları konuşma dilinde çok belirgin olmasa da yazıyla uğraşan kişiler için önemlidir. Kelimelerin yazı dilinde imla kurallarına uygun yazılması anlam bütünlüğünü korumak için şarttır. Sıklıkla kullanılan kelimelerde yazım hatası yapılması ise bu yanlışların yaygın hale gelmesine sebep olabilir. Çokça kullanılan bir sözcük olan başrol kelimesi yazım hatalarında sıklıkla rastlanılan kelimelerdendir. Başrol nasıl yazılır, ayrı mı yazılır birleşik mi yazılır?

Başrol nasıl yazılır, başrol yazımı nasıl olmalıdır? Başrol ayrı mı yazılır birleşik mi yazılır, TDK'ye göre doğru yazılışı nedir?

Yazım hatalarında en çok yapılan yanlışlar birleşik kelimelerde karşımıza çıkar. Birleşik kelimeler birden fazla kelimenin yan yana gelerek yeni bir kelime oluşturmasıyla meydana gelirler. Birleşik kelimeler anlam olarak bütündür ve yeni bir kavramı ifade ettiğinden doğru yazılması önemlidir. Bu kelimeler anlamına göre ayrı veya birleşik yazılabilir. Dil bilgisinde sıklıkla yapılan bu hatalar anlamlı bir iletişim için oldukça önem arz eder. Zira, bitişik yazılması gereken kelimeler ayrı yazıldığında cümlede anlatılmak istenileni değiştirebilir. Baş ile başlayan kelimeler genellikle başöğretmen, baş komiser ve başhekim gibi unvan ifadelerinde kullanılır. Başrol de bu kelimelerin içerisinde yer alır.

Başrol nasıl yazılır?

Başrol dizi, film ve tiyatro oyunlarında hikayenin örgüsündeki önemli bir yere sahip olan oyuncunun oynadığı rolü ifade eder. Başrol yazımı bitişik olması gereken bir kelimedir. Başrol sözcüğünün doğru kullanımı başrol biçiminde olmalıdır. Baş rol biçiminde yazılması imla hatası teşkil eder. Başrol TDK sözlük anlamı aşağıdaki gibidir:

  • İsim - Tiyatro veya sinemada en önemli rol
  • Mecaz - Bir işte önemli, etkili olma durumu

Başrol bitişik mi yazılır?

Türkçede her iki kelimesi de esas anlamını koruyup, bitişik yazılan kelimeler vardır. Başrol, baş sözüyle oluşturulan sıfat tamlamaları arasında yer alır. Başrol doğru yazılışı bitişik olmalıdır. Bunlara şu şekilde örnek verilebilir:

  • Başkomutan, başköşe, başmüfettiş, başöğretmen, baş­parmak, başpehlivan, başrol, başsavcı, başyazar.

Başrol ayrı mı yazılır?

Hikaye örgüsünde önemli bir role sahip kişi olarak bilinen başrol kelimesi, mecaz anlamda da çokça kullanılan bir kelimedir. Hatta sanat alanındaki kullanımından daha fazla kullanılır. Başrol kelimesinin en uygun yazım biçimi “başrol”dür. Türk Dil Kurumuna göre başrol sözcüğünün bitişik yazılması gerektiği onaylanmıştır. Baş rol şeklindeki ayrı olarak yazılışı yazım hatası olarak kabul edilir.


Keşfet

En Çok Aranan Haberler