YURTHABER

Hacı Bektaş-ı Veli ve izlenimlerim…

Hacı Bektaş-ı Veli ve izlenimlerim…

Hacı Bektaş-ı Veli ve izlenimlerim…

Hacı Bektaş-ı Veli ve izlenimlerim…

Yusuf Kahraman/İkrarHaber-18.08.2012

Nevşehir'in Hacıbektaş ilçesinde düzenlenen 49.Ulusal 23. Uluslararası Hacı Bektaş-ı Veli Anma Törenleri ve Kültür Sanat Etkinlikleri büyük bir coşku içerisinde yurtiçi ve yurtdışından gelen binlerce kişiyle anıldı.

Hacı Bektaş Veli'nin 13.yüzyıllarda temellerini attığı ve günümüzde geçerliliğini hala koruyan bir düşüncenin,dünya insanlığına nasıl ışık tuttuğunu,Hacı Bektaş Veli'nin sevgi, eşitlik, tanrı, din, paylaşım, hoşgörü, bilim, eğitim gibi kavramlara bakış açısını insan sevgisi, hoşgörü, paylaşım ve eşitlik ilkelerinde görebiliriz.

Hacı Bektaş Veli Ahmed Yesevi Dergahında Lokman Perende'den aldığı eğitim sonrasında;13. yüzyılın savaş ve kargaşa ortamında,barışın simgesi olan bir güvercin donuyla Anadolu'ya geldiği söylencesi oldukça anlamlıdır.

Savaş yerine barışı; düşmanlık yerine dostluğu;kin yerine sevgiyi ve hoşgörüyü benimseyen, hümanist bir anlayışa sahip düşünce yapısı,Hacı Bektaş Veli’nin Horasan’dan başlayıp Suluca karahöyük’e uzanan bir süreçte,karşılaştığı inanç ve kültürel değerlerle sentezleşen,Anadolu Alevi-Bektaşi inanç ve yaşam felsefesi,Hacı Bektaş'ta onunla birlikte yeşermiştir.

Hacı Bektaş-ı Veli'yi daha iyi anlayabilmek için onun 13.yüzyılarda söylemiş olduğu ögretilerin bu gün geçerliliğini koruyarak,dünya insanlığına feyiz göstermesi anlam teşkil etmektedir.

Ne diyor ser çeşmenin başı o koca Hünkar;Hararet nardadır, sac'da değildir,Keramet baştadır, tac'da değildir,Her ne arar isen, kendinde ara,Kudüs'te, Mekke'de, Hac'da değildir.

İnsan'ı merkez kılan bu anlayış,insanın kutsallığını özümsemektedir.O nedenle Hacı Bektaş Veli'nin tüm söylemlerine bakacak olursak insanı merkez kabul eder.Hazreti pir söylemlerinde bakınız ne diyor;Düşünce karanlığına ışık tutanlara ne mutlu, "Nefsine ağır geleni kimseye uygulamayınız", "Eline, beline, diline sahip ol", "Yetmişiki milleti bir nazarla gör",Yolumuz, ilim, irfan ve insanlık davasıdır" diyen Hacı Bektaş Veli, her şeyin insanda var olduğunu,önemli olan o varlığı fark edebilmektir.

Hakk’ı kendi özünde,kendi özünü Hakk’ta bulan anlayışıyla,barışı,sevgiyi ve bilimi kendisine rehber kılmış ve şu söylemleri sarfetmiştir;"Bilimden gidilmeyen yolun sonu karanlıktır", " Kadınları okutunuz", " Okunacak en büyük kitap insandır" diyen Hacı Bektaş Veli,inancı hurafelerden arındıran; akla,mantığa ve sevgi temeline dayandıran bir anlayışla; İnsanın alnı açık ve cesur dolaşabilmesi için,öncelikle insanın adaletli olması gerektiğini savunarak "Hiç bir milleti ve insanı ayıplamayınız!" demiştir.

Hacı Bektaş Veli; Anadolu’nun sosyal, siyasal, ekonomik, etnik ve dinsel yapısını dikkate alarak, sevgi ve hoşgörü kültürünün temellerini atmıştır.Uygarlıklar beşiği Anadolu’nun zengin kültür mozaiğini bozmadan; parçalamadan; farklılıklarıyla; sevgi ve hoşgörü temelinde insanları biraraya getirerek ve tasavvufla yoğurarak, Anadolu Alevi ve Bektaşiliği'nin doğmasına öncülük etmiştir.

Bu yıl 49.Ulusal 23. Uluslararası Hacı Bektaş-ı Veli'yi Anma ve Kültür Sanat Etkinlik törenlerine siyasilerin yanı sıra değişik sanatcılar ve binlerce kişiyle yapılan anma ekinliğinde konuşan CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu Hacı Bektaş-ı Veli'nin felsefesini anlattı.

CHP liderinin konuşması büyük alkış aldı. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, ''Yunus'umuz, Mevlana'mız, Hacı Bektaş-ı Veli'miz, manevi kutup yıldızlarımız olarak yönümüzü gösteriyorlar bize. Yeter ki görmesini, bakmasını,aramasını bilelim'' diyerek şöyle devam etti.

''Yaratılmışların en şereflisi insandır'' sözüne vurgu yapan Kılıçdaroğlu,Hacı Bektaş-ı Veli bizzat kendi varlığıyla ve hayatıyla insanı kanıtlayan üstün bir ahlak ve erdem dilinin sevgi meşalesiyle dünyayı ışıttığı topraklarda olduklarını dile getirdi.

Mevlana'nın,Yunus Emre'nin Hacı Bektaş'ın kurduğu gönül köprüleri üzerinden gönülleri fethetmek için yüzyıllardır yol yürüyen sevgi erenlerinin önünde saygıyla eğiliyorum.13.yüzyılda güzeli arayan,güzeli anlatan,güzel bir insanın gönül ateşinin 21.yüzyılda hala yanıyor olmasıbu inanç ve kültürün güzelliğini gösterir.

İşte bu toprakların gerçek hazinesi budur.Mevlana'yı,Derviş Yunus'u,Hacı Bektaş'ı içinden çıkardığınız anda bu güzel toprakları birden bire boşaltmış olursunuz. Bu coğrafyayı anlamlarından koparırsınız. Bu güzelliği yitirirsiniz. Anadolu erenleri, hala bu toprakların birlik felsefesinin, kardeşlik kimyasının manevi tasarrufunu elinde tutuyor. 'Bir olalım, iri olalım, diri olalım' hikmeti,yüzyıllar ötesinden kardeşliğimizin kimyasına hediye eden,kardeşliği,dostluğu yıllar ötesinden bu güne getiren sevgi erleridir onlar. Onları her zaman şükranla yad edeceğiz, onları gönüllerimizin derinliklerinde koruyacağız ve her zaman anacağız dedi.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız ise yaptığı konuşmada ''Bizim birlik ve beraberliğimiz, bin yılı aşkın tecrübeye dayanan büyük bir kaynaşmadır,hemhal olmadır, yek vücut olmadır'' dedi.

Hacı Bektaş Veli'nin ''Bir olalım, iri olalım, diri olalım'' sözüne vurgu yaparak,her zamankinden daha fazla birlik ve beraberliğe ihtiyacın olduğunu,birlik ve beraberliğimiz,bin yılı aşkın tecrübeye dayanan büyük bir kaynaşmadır, hemhal olmadır,yek vücut olmadır. Bizler acıyı bal eylemesini bilmiş, birbirine kenetlenmiş bir toplumuz. Anadolu'da, Rumeli'de bin yıldır mensubu olduğumuz medeniyet, bizim el ele, omuz omuza, gönül gönüle inşa ettiğimiz imar ettiğimiz bir ortak medeniyettir. Hikmetini, ilhamını, irfanını Ahmet Yesevi'den, Mevlana'dan, Hünkar Hacı Bektaş-ı Veli'den, Yunus Emre'den, Pir Sultan Abdal'dan, Virani'den alan bir milletiz.

Hacıbektaş Belediye Başkanı Ali Rıza Selmanpakoğlu da, Hacı Bektaş Veli'nin tam olarak özümsenemediğini belirterek, ''Eğer tam olarak özümsenebilseydi,ülkede yaşanan ayrılıklar,terör ve kardeş kanı dökülmezdi derken iktidarın Alevilere bakış açısını,cem evlerinin ibadethane görülmemesine tepki göstererek,laik bir anlayışta bu çifte standartın olmaması gerektiğini söyledi.

Alevi Bektaşi Federasyonu adına kürsüye gelerek ortak bildiriyi okuyan ABF Genel Başkan Selahattin Özel,yanına Alevi Dernekleri Federasyonu adına Hüsniye Takmaz ve Alevi Vakıfları Federasyonu adına Doğan Bermek'i alarak ortak imzalanmış olan bildiriyi okudu.ABF Genel Başkan Selahattin Özel yaptığı açıklamada Alevilerin yaşadığı mekanların işaretlendiği,Malatya Sürgü’de olduğu gibi gece yarısı linç girişimlerinin gerçekleştirildiği,Ülkemizin ana muhalefet partisi genel başkanı Sayın Kemal Kılıçtaroğlu’ nun inancının politik malzeme yapıldığı,Halkın oylarıyla seçilmiş millet vekillerinin kaçırıldığı,düşman ülke ilan edilen komşumuz Suriye’ye yapılan müdahalelerle, rejim muhaliflerinin silahlandırıldığı; kaos ortamının yaratıldığı; böylelikle de bir insanlık dramına destek olunan bir ortamda Suriye devlet başkanı Sayın Beşar Esat’ın alevi inancının dahi gerekçe gösterilmeye çalışıldığı bu süreçte yapılmakta ve bu yönüyle büyük anlam ifade etmektedir.

Yargıtay’ın Cemevlerinin ibadethane olma statüsünü reddeden kararına, Diyanet İşleri Başkanlığı’ndan aldığı fetvayı gerekçe göstermesi, Alevilerin kabul edebileceği bir durum değildir.İktidar ve onun güdümüne giren yargı kurumları hangi kararı alırlarsa alsınlar;cemevleri Alevilerin ibadet mekanları olduğunu haykırıyoruz,Aleviler, yüzyıllardır her türlü baskı ve zulüm altında dahi, ibadetlerini cemevlerinde yapmışlardır,bundan sonra da yapmaya devam edecekler diyerek konuşmasını bitirdi.

Yapılan anma etkinliğinde,Hacıbektaş Semah ekibi bir gösteri sundu.Hacıbektaş Dostluk ve Barış Ödülü'nü almaya hak kazanan Gazeteci-Yazar Rıza Zelyut'a Vali Savaş tarafından ödülü verildi.

Çeşitli sanat etkinliklerinin Hacı Bektaş ilçesinde düzenlenen gösteri,panel ve konserleri izleyen gelen misafirlerin oldukca memnun oldukları gözlenirken,iktidarın yöreye hiç bir katkı ve yatırımı sunmadığını dile getirdiler.Bu arada Belediye başkanı Selman Pakoğlu'da su sıkıntısı ve konaklama sorunu nedeniyle eleştirildi.

Cem evlerinde ve çeşitli mekanlarda yapılan yapılan cem törenleri ayrıca bir güzellik saçıyor ve adeta insanlar kendilerinden geçmişcesine dikkatlice cem ayinini izlediler.

Bu arada gezilen ziyaret mekanları, beş taşlar,dede bağları,delikli taş ve çilehane,Mustafa Kemal Atatürk’ün Hacı Bektaş ilçesine gelerek Cemalettin efendiyle Ulusal mucadelenin ve Cumhuriyetin kurulmasının ilk konuşulduğu ve Atatürk’ün konakladığı ev görülmeye değerdi.

Açık hava konserlerinin verildiği delikli taş’da ve cumhuriyet meydanında düzenlenen konserler büyük izdiham yaratıyor,gelen misafirler gönüllerince eğleniyorlardı.

YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler