Memur ne demek?

Memur ne demek?

Kamu hizmetinde görev alan meslek dalı olarak adlandırılır. İdari sisteme bağlı olarak çalışan memurlar, devlet ve kamu hizmetinde görev alır. Özel sektörden bağımsız olarak maaşları devlet tarafından temin edilir ve her memur bireyin, benzer sorumlulukları vardır. Genel olarak devlet hastaneleri, sosyal sigorta kurumu, adliye gibi idari yapılarda iş imkanı bulan memurlar, tamamen devlete bağımlı çalışır ve gerekli izinler, tatiller, prim ödemeleri gibi her türlü çalışma koşulları devlet tarafından belirlenir ve uygulanır. Kamu çalışanlarının yaklaşık üçte ikisi memurlardan oluşmakta olup, bu meslek dalı önemli bir istihdam alanı sağlar. Memur olmanın belirli şartları vardır. Türkiye’de memur olmak için bu şartların başında T.C. vatandaşı olma zorunluluğu vardır.

Memur Haberleri