YURTHABER

“Hüsn-i hat insan ve ihsan” sergisi açıldı

Trakya Üniversitesi sanatın farklı alanlarında sergilere ev sahipliği yapıyor.

“Hüsn-i hat insan ve ihsan” sergisi açıldı

Trakya Üniversitesi sanatın farklı alanlarında sergilere ev sahipliği yapıyor. İlahiyat Fakültesi öğrencilerinin hazırladığı eserlerin sergilendiği “Hüsn-i Hat İnsan ve İhsan” sergisi Rektör Vekili Prof. Dr. Cem Uzun ile akademisyenler ve öğrencilerin katılımıyla İlahiyat Fakültesi Sergi Salonu’nda açıldı.
Sergi açılışında bir konuşma yapan Dekan Vekili Doç. Dr. Muhammet Altaytaş, hüsn-i hattın bir Türk sanatı olduğuna işaret ederek, konuşmasına şöyle devam etti: “Her ne kadar bu sanat Arap harfleriyle icra ediliyorsa da milletimiz bu yazıyı Kur’an-ı Kerim’in yazısı olması sebebiyle sahiplendi ve onu bir sanata dönüştürdü. Milletimiz, Kur’an-ı Kerim’in kelimeleriyle konuştu, harfleriyle yazdı. Arap alfabesi, Yavuz Sultan Selim’in Mısır’ı fethini müteakip Türklerin elinde terakki etmiştir. Türk hattatları, bu yazıyı kendilerine mahsus güzel üsluplarla tezyin ederek milletimize mâl etmişlerdir. 17. asırda hattatların kalemleriyle Türkleştirilen yazıların çeşidi otuza ulaşmıştı. Mesela rika, sülüs, nesih, divânî gibi yazı çeşitleri büsbütün Türk hattatlarının kalemlerinin eseridir. Bunlar arasında bugün Arap dünyasında dahi ekseriyetle kullanılan rika, nesih ve sülüs hatlarının Araplar arasındaki adı ’hatt-ı Türkî’ yani Türk yazısıdır. Öte yandan Müslümanların geneli Kur’an-ı Kerim’i Hz. Osman imlası üzere Türk hattıyla yazmayı dinin bir gereği olarak görmüşler ve yazımız İslâm’ın şiârı haline gelmiştir.”
Trakya Üniversitesi İlahiyat Fakültesi olarak kültür ve sanata özel önem verdiklerini, bu sebeple birçok fakültede noksan olan hat ve musiki alanında doktoralı öğretim üyelerinin, sanat atölyelerinin bulunduğunu ifade eden Altaytaş, dinin kültür ve sanat aracığıyla hayata ve varoluşa dokunduğunu ve katıldığını vurguladı. Büyük bir özveri ile öğrencilerini yetiştiren Dr. Öğr. Üyesi Ömer Kasım Kahya ise heyecan ve şevkle yıl boyunca kendisini takip eden öğrencilere teşekkür etti.
Türk-İslam Edebiyatı ve İslam Sanatları Ana Bilim Dalında Dr. Öğr. Üyesi ve hat sanatçısı Ömer Kasım Kahya, sanatın insana hayat verdiğini belirterek sanattan beklenen neticeyi elde etmek için sabır ve emekle hayatınızı vermeniz gerektiğini ifade etti. Sanatın mutlak surette hayata dahil olduğunda sahiplerini yükselttiğini ve zenginleştirdiğini, bu sebeple sanatla hemhal olmaktan son derece memnun ve mesrur olduğunu vurgulayan Kahya, eserlerin değerli talebeleri tarafından yapılmış orijinal tasarımlar olduğunu ve her tablonun kendine mahsus bir felsefe ve hikayeye sahip olduğunu ifade etti.
Trakya Üniversitesi Rektör Vekili Prof. Dr. Cem Uzun bu yıl ikincisi düzenlenen Hüsn-i Hat sergisinin gelenekselleşerek devam etmesi temennisinde bulunarak sergiyi üniversitenin farklı alanlarında sergilemekten memnuniyet duyacaklarını ifade etti.
Eser sahibi öğrencilere sertifikaları takdim edilmesinin ardından program sona erdi.