YURTHABER

Kastamonu Baro Başkanı Av. Mehmet Çiftçi:

Kastamonu Baro Başkanı Av. Mehmet Çiftçi, Kastamonu’da görüntülü kayıtlı yargı sisteminin başladığını söyledi.Çiftçi, Türkiye’de bir...

Kastamonu Baro Başkanı Av. Mehmet Çiftçi:

Kastamonu Baro Başkanı Av. Mehmet Çiftçi, Kastamonu’da görüntülü kayıtlı yargı sisteminin başladığını söyledi.

Çiftçi, Türkiye’de bir ilk olarak, Kastamonu Adliyesi’nde tüm duruşma salonlarına ve Cumhuriyet Başsavcılığı ifade alma odalarına kamera sisteminin kurulduğunu kaydetti. Bundan böyle, duruşmalar ve savcılık ifadelerinin kamera ile kayda alınıp, aynı yazılı metinler gibi UYAP içerisinde sesli ve görüntülü kayıt olarak saklanacağını açıklayan Baro Başkanı Av. Mehmet Çiftci, “Bu uygulama, hem adaleti hızlandıracak ve hem de denetim yönünden ciddi faydalar sağlayacaktır. Yargılama sırasında tarafların beyanları görüntülü ve sesli olarak kayıt altına alınmakla bir çok hak kayıpları da engellenmiş olacaktır” dedi.

Çiftci, şöyle devam etti: “Adalet Bakanlığı yaklaşık son 10 yıldan bu tarafa, adalet teşkilatının güçlendirilmesi için fiziki ve teknik yapı ciddi manada desteklemiştir. Bu kapsamda adalete yakışır şekilde birçok il ve ilçe adliye binaları yapılmış, hizmete sokulmuştur. Yine 2004 yılında test ve pilot illerde başlayan ve 2009 yılında tamamen kullanımına başlanan; adaletin hızlanmasını ve güvenirliğini temin için UYAP (Ulusal Yargı Ağı Projesi) hizmete sokulmuştur. Bu uygulamada nihai hedef fiziki dosya tutmak yerine, işlemlerin tamamen elektronik ortama taşınmasıdır. Adalet Bakanlığı, Kastamonu Barosunca da arzu edildiği üzere, UYAP’ın taşra birimlerindeki uygulamalarını yerinde görmek, adliyelerin uygulamaları sırasında ortaya çıkan sorunlarını tespit ederek gidermek, personel sorunlarını yerinde incelemek, tüm iş ve işlemlerin UYAP Bilişim Sistemi üzerinden yapılmasını yerinden uygulamalı olarak göstermek ve farkındalığı artırmak için Kastamonu merkez adliyeyi pilot adliye seçmiş ve müfettiş, hakim, mühendis ve saha uzmanlarından oluşan 35 kişilik bir kadro ile Kastamonu Adliyesi’ne 10 günlük bir çalışma ziyaretinde bulunmuşlar ve çalışmalarını 10/07/2013 tarihi itibariyle tamamlayarak ayrılmışlardır. Heyetin Kastamonu’da kaldığı süreç içerisinde, Savcılık, Mahkemeler, Cezaevi, Kolluk, Baro ile toplantılar ve bunun yanı sıra UYAP’ın daha sağlıklı kullanılması için gerekli çalışmalar yapılmıştır.

Yine proje kapsamında, Adalet Bakanlığı Bilgi İşlem Daire Başkanlığı; Türkiye’de bir ilk olarak, Kastamonu Merkez Adliye’de tüm duruşma salonlarına ve Cumhuriyet Başsavcılığı ifade alma odalarına kamera sistemi kurmuşlardır. Bundan böyle, duruşmalar ve savcılık ifadeleri kamera ile kayda alınacak ve aynı yazılı metinler gibi UYAP içerisinde sesli ve görüntülü kayıt olarak saklanacaktır. Bu uygulama, hem adaleti hızlandıracak ve hem de denetim yönünden ciddi faydalar sağlayacaktır. Yargılama sırasında tarafların beyanları görüntülü ve sesli olarak kayıt altına alınmakla bir çok hak kayıpları da engellenmiş olacaktır. Yine Kastamonu Adliyesi dışında ikamet eden tanık ve sanıkların ifadeleri artık talimat yoluyla değil, bulunduğu yer adliyesi ile görüntülü ve sesli bağlantı sağlanarak bizzat Kastamonu Adliyesi hakimleri ve savcıları tarafından alınacak, taraflar savcılık ve mahkemelerden bizzat talepte bulunabileceklerdir. Tüm bunların sonucu olara, artık el arabası ile dosya taşınmayacak el arabası ile adliye içersinde ve Yargıtay da dosya taşınmayacak dosyalar elektronik ortamda seyahat edeceklerdir.

Türkiye’de ilk olarak Kastamonu Adliyesi'nin pilot uygulama adliyesi olarak seçilmesine karar veren ve uygulayan Adalet Bakanımız Sayın Sadullah Ergin’e, Adalet Bakanlığı Müsteşarımız Sayın Birol Erdem’e, Adalet Bakanlığı Bilgi İşlem Daire Başkanımız Sayın Cengiz Ünsal’a ve ekibine, Kastamonu Başsavcımız Sayın Tarık Gür’e, Adalet Komisyonu Başkanımız Sayın Emin Kürşat Demiralay’a, İdare Mahkemesi Başkanımız Sayın Ahmet Demir’e, hakim ve savcılarımıza ve Kastamonu Barosu’na mensup tüm meslektaşlarımıza ve adliyemizin çok kıymetli personeline Kastamonu Barosu adına şükranlarımızı arz ederiz”