Muhasebe Ve Finansal Yönetim Haberleri

Mali bilanço toplamı nedir? Mali bilanço toplamı nelerden oluşur?

Mali bilanço toplamı, işletmelerde sık kullanılan bir finansal değerdir. Mali bilanço toplamı, bilanço tablosundaki aktiflerin veya pasiflerin toplanmasıyla bulunur. Bilanço tablosundan bulunan mali bilanço toplamı nedir, nasıl hesaplanır? Şirketlerin mal varlığı ile ilgili değerlerden oluşan mali bilanço toplamı nelerden oluşur?

Finans 03-06-22 09:18

Bilanço defteri nedir? Bilanço defterlerini kim tutar?

Bilanço defter hadleri, I. sınıf tüccarların bilanço esasına göre sahip oldukları defter hadleridir. Bilanço esasına göre kayıt tutan işletmeler, belirli defterlere noter onaylı bir şekilde kayıt tutarlar ve Vergi Usul Kanununca belirlenmiş hadlere tabi olurlar. Yalnızca belirli işletmelerin yükümlü oldukları bilanço defteri nedir, bilanço defter hadleri nelerdir? Bilanço esasına göre tutulması zorunlu defterler nelerdir? Bilanço defterlerini kim tutar?

Finans 03-06-22 09:16

Hızlandırılmış amortisman uygulaması nedir? Hızlandırılmış amortisman neden kullanılır, şartları nelerdir?

Hızlandırılmış amortisman uygulaması Vergi Usul Kanunu'na uygun olarak yapılan bir amortisman hesaplama yöntemidir. Hızlandırılmış amortisman uygulamasında bir duran varlığın amortisman payları ilk sene fazla ödenir ve her sene azalır. Azalan bakiyeler yöntemi olarak da bilinen hızlandırılmış amortisman uygulaması neden kullanılır, nasıl hesaplanır? Hızlandırılmış amortisman şartları nelerdir?

Finans 25-05-22 16:12

Diğer Haber Etiketleri